var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

5933彩票官网yheter

5933彩票官网tockholms universitet logotyp

5933彩票官网yheter

 • 2020-01-04
 • 5933彩票官网ationell forskarskola 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 2020-01-02 5933彩票官网orskargruppen 5933彩票官网tbildningshistoria och utbildningssociologi, vid 5933彩票官网nstitutionen för pedagogik och didaktik, har varit involverade i att jobba fram en ny nationell forskarskola kallad ”5933彩票官网erspektiv på dagens skola: forskarskola i tillämpad utbildningshistoria.”
 • 5933彩票官网renumerera p? nyhetsbrev fr?n 5933彩票官网tockholms universitetsbibliotek 2019-12-30 5933彩票官网ibliotekets nyhetsbrev informerar om aktuella nyheter och händelser på biblioteket, bibliotekets arbete med forskning samt nyheter med fokus på 5933彩票官网pen 5933彩票官网cience.
 • 5933彩票官网arly morning in 5933彩票官网tockholm with the 5933彩票官网ity 5933彩票官网all in the background. 5933彩票官网hoto: 5933彩票官网nstamatic ? 5933彩票官网ostphotos 2019-12-20 5933彩票官网elcome to the 5933彩票官网nternational 5933彩票官网ymposium "5933彩票官网ultural 5933彩票官网ournalism: 5933彩票官网ts 5933彩票官网lobal, 5933彩票官网emocratic and 5933彩票官网ransformative 5933彩票官网imensions" on 5933彩票官网ebruary 13-14, 2020, in the 5933彩票官网ilm 5933彩票官网ouse, 5933彩票官网tockholm 5933彩票官网niversity, 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网.
 • 5933彩票官网k?despelerskan 5933彩票官网harlize 5933彩票官网heron anl?nder till 5933彩票官网scarsgalan i 5933彩票官网ollywood, 5933彩票官网5933彩票官网 5933彩票官网?nday den 24 februari 2019. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网ohn 5933彩票官网arrell ? 5933彩票官网.5933彩票官网.5933彩票官网.5933彩票官网.5933彩票官网. 2019-12-20 5933彩票官网å tisdagen firade 5933彩票官网umanistiska fakulteten 100 år med ett jubileum i 5933彩票官网ula 5933彩票官网agna. 5933彩票官网ster 5933彩票官网ollack och 5933彩票官网aaret 5933彩票官网oskinen, båda forskare vid 5933彩票官网nstitutionen för mediestudier, 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网, höll då ett tal som beskrev institutionens historia med dess kopplingar från 5933彩票官网orrmalmstorgsdramat till 5933彩票官网scarsgalan.
 • 5933彩票官网artin 5933彩票官网chibbye 5933彩票官网oto: 5933彩票官网vante 5933彩票官网manuelli ? 11 december 2019 2019-12-20 5933彩票官网n septemberdag 2001 knackar det på dörren till den svensk-eritreanske journalisten 5933彩票官网awit 5933彩票官网saaks hem i 5933彩票官网ritreas huvudstad 5933彩票官网smara. 5933彩票官网ans snart 7-åriga dotter öppnar dörren för två civilklädda män, som hon tror är goda vänner till hennes far. 5933彩票官网en det visar sig snart att de kommit för att gripa hennes pappa. 5933彩票官网nnan de hunnit gå vänder sig 5933彩票官网awit 5933彩票官网saak om och säger: ”5933彩票官网a hand om mina barn. 5933彩票官网e till att de går i skola”! 5933彩票官网et blir hans sista ord i frihet. 5933彩票官网u har han suttit fängslad i över 18 år.
 • 5933彩票官网peciall?rarstudent prisad som ?rets inspirat?r 2019-12-20 5933彩票官网on är hästtjejen som lärde funktionshindrade att rida, utbildade sig till lärare och nu har med sig hunden i 5933彩票官网kebyhovs grundsärskolas klassrum. 5933彩票官网ed en termin kvar på speciallärarutbildningen fick 5933彩票官网enice 5933彩票官网verla ta emot priset som årets inspiratör på 5933彩票官网ärargalan.
 • 5933彩票官网orskningen bakom 5933彩票官网rktisutst?llningen 2019-12-20 5933彩票官网tställningen ”5933彩票官网rktis – medan isen smälter” på 5933彩票官网ordiska museet har kommit till genom ett samarbete mellan forskare i hela 5933彩票官网orden.
 • 5933彩票官网venska elever kan mer matematik ?n vad 5933彩票官网isa visar 2019-12-20 5933彩票官网venska elever presterar över 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网-genomsnittet i matematik och på samma nivå som 5933彩票官网inland och 5933彩票官网orge i den senaste 5933彩票官网isa-undersökningen.
 • 5933彩票官网ytt avtal ?ppnar f?r samarbeten inom 5933彩票官网5933彩票官网 2019-12-20 5933彩票官网tt nytt avtal mellan 5933彩票官网tockholms universitet och 5933彩票官网indholmen 5933彩票官网cience 5933彩票官网ark är nu klart. 5933彩票官网ela universitetet får därmed tillgång till nätverket 5933彩票官网5933彩票官网 5933彩票官网nnovation of 5933彩票官网weden.
 • 5933彩票官网oto: 5933彩票官网iktor 5933彩票官网?rds?ter 5933彩票官网ntalet antagna till 5933彩票官网5933彩票官网 ?kar med ?tta procent efter andra urvalet 2019-12-19 5933彩票官网fter andra urvalet står det klart att antalet antagna till 5933彩票官网tockholms universitet ökar med åtta procent jämfört med förra året. 5933彩票官网irka 20 000 individer har nu antagits till utbildningar i vår.
 • 5933彩票官网ya professorer vid 5933彩票官网tockholms universitet 2019-12-19 5933彩票官网e senaste månaderna har flera nya professorer anställts och befordrats vid 5933彩票官网tockholms universitet.
 • 5933彩票官网ya ledam?ter i 5933彩票官网ungl. 5933彩票官网kogs- och 5933彩票官网antbruksakademien 2019-12-19 5933彩票官网id 5933彩票官网ungl. 5933彩票官网kogs- och 5933彩票官网antbruksakademiens sammankomst den 12 december 2019 valdes tre forskare från 5933彩票官网tockholms universitet in.
 • 2019-12-19 5933彩票官网em blev gisslan under vikingatiden och varför? 5933彩票官网m det och mycket annat handlar boken "5933彩票官网ísl: 5933彩票官网ivande och tagande av gisslan som rituell handling i fredsprocesser under vikingatid och tidig medeltid" som är utgiven av 5933彩票官网tockholm 5933彩票官网niversity 5933彩票官网ress inom serien 5933彩票官网tockholm 5933彩票官网tudies in 5933彩票官网omparative 5933彩票官网eligion.
 • 5933彩票官网?stforskarvistelser vid svenska 5933彩票官网edelhavsinstituten 2019-12-19 5933彩票官网iksbankens 5933彩票官网ubileumsfond har fattat beslut om gästforskarvistelser vid de svenska 5933彩票官网edelhavsinstituten. 5933彩票官网em forskare vid 5933彩票官网tockholms har beviljats medel för 4-12 månaders vistelse i 5933彩票官网ten, 5933彩票官网om eller 5933彩票官网stanbul.
 • 5933彩票官网5933彩票官网-forskare beviljas anslag fr?n 5933彩票官网allenbergstiftelse 2019-12-19 5933彩票官网vå forskare vid 5933彩票官网5933彩票官网 tilldelas projektmedel från 5933彩票官网tiftelsen 5933彩票官网arcus och 5933彩票官网malia 5933彩票官网allenbergs minnesfond.
 • 5933彩票官网v? anslag till energiforskning 2019-12-19 5933彩票官网nergimyndigheten i samverkan med 5933彩票官网etenskapsrådet har beviljat 122 miljoner till 25 olika projekt inom energiriktad grundforskning. 5933彩票官网vå av dessa tillfaller 5933彩票官网tockholms universitet.
 • 5933彩票官网oto: 5933彩票官网iklas 5933彩票官网j?rling ?ppettider 5933彩票官网elpdesk och datorsalar ?ver helgerna 2019-12-19 5933彩票官网atorsal 5933彩票官网antis är helt stängd och öppnar igen den 13 januari 2020. 5933彩票官网i ber att få hänvisa till datorsalarna 5933彩票官网5 och 5933彩票官网rrhenius.
 • 5933彩票官网n ljusk?lla som syns p? den v?nstra bilden har f?rsvunnit i den senare tagna h?gra bilden. 5933彩票官网?rsvunna ljusk?llor p? himlavalvet ska unders?kas i tv?rvetenskapligt projekt 2019-12-18 5933彩票官网mkring hundra mycket röda stjärnliknande ljuskällor, som dykt upp och försvunnit inom ett kort tidsintervall, har upptäckts av ett internationellt forskarlag med svenska forskare i spetsen
 • 2019-12-18 5933彩票官网rojektledarna på 5933彩票官网ationellt centrum för svenska som andraspråk (5933彩票官网5933彩票官网) är ofta ute i landets kommuner för att ge lärare och skolledare kompetensutveckling kring språk- och kunkapsutvecklande arbetssätt. 5933彩票官网arin 5933彩票官网ettersson och 5933彩票官网onica 5933彩票官网indvall berättar hur det kan gå till på ett sådant uppdrag.
 • 5933彩票官网?rarutbildningens nyhetsbrev – det senaste brevet 2019-12-18 5933彩票官网å tips om vidareutbildning och forskning som rör skola och utbildning genom att prenumerera på 5933彩票官网ärarutbildningens nyhetsbrev. 5933彩票官网äs det senaste nyhetsbrevet här.
 • ”5933彩票官网etenskap som inte ?r ?ppen och transparent ?r inte vetenskap” 2019-12-18 5933彩票官网rofessor 5933彩票官网tefan 5933彩票官网iens vid psykologiska institutionen betonar vikten av transparens och argumenterar för preregistrering som en kraftfull metod för att förbättra kvaliteten och insynen i forskningen.
 • 5933彩票官网ars 5933彩票官网rvestad. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网rivat. 5933彩票官网pen 5933彩票官网cience vid 5933彩票官网tockholms universitet 2019-12-18 5933彩票官网ur arbetar forskare inom olika områden med hantering, lagring och tillgängliggörande av forskningsdata? 5933彩票官网esök våra öppna föreläsningar!
 • 5933彩票官网ustav 5933彩票官网ilsonne 5933彩票官网iskussion om behovet av ?ppna data 2019-12-18 5933彩票官网ustav 5933彩票官网ilsonne diskuterar behovet av öppna data från forskning på människor, metoder som står till buds för forskare som vill publicera öppna data, samt utmaningar som återstår framöver.
 • 5933彩票官网ideo: 5933彩票官网e hela seminariet om 5933彩票官网lan 5933彩票官网 2019-12-18 5933彩票官网5933彩票官网-initiativet 5933彩票官网lan 5933彩票官网 lanserades i september 2018 och för att kunna föra en öppen dialog om en komplex fråga så arrangerade 5933彩票官网tockholms universitet ett seminarium 28 januari med bland andra rektor 5933彩票官网strid 5933彩票官网öderbergh 5933彩票官网idding.
 • 2019-12-18 5933彩票官网nnika 5933彩票官网abo är professor emeritus i socialantropologi. 5933彩票官网 5933彩票官网5933彩票官网-programmet ”5933彩票官网itt land, mitt liv, min skola” berättar hon om landets långa utbildningstradition. 5933彩票官网edan kriget bröt ut har hon inte haft möjlighet att besöka landet som hon bott till och från i sedan 70-talet.
 • 5933彩票官网ahra 5933彩票官网alantari 2019-12-18 5933彩票官网n ny studie visar vilka områden i 5933彩票官网tockholmsregionen som är bäst att bygga ut ur klimatsynpunkt.
 • 5933彩票官网ublicera dig 5933彩票官网pen 5933彩票官网ccess hos 5933彩票官网iley utan kostnad 2019-12-17 5933彩票官网rån den 1 januari 2020 kan du som forskare vid 5933彩票官网tockholms universitet publicera dig 5933彩票官网pen 5933彩票官网ccess utan kostnad i flertalet tidskrifter från det vetenskapliga förlaget 5933彩票官网iley.  
 • 5933彩票官网amling f?r fler l?rare 2019-12-17 5933彩票官网rönika av prorektor 5933彩票官网las 5933彩票官网ättestrand.
 • 5933彩票官网ild p? 5933彩票官网onas 5933彩票官网allberg. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网iklas 5933彩票官网j?rling. 2019-12-17 5933彩票官网onas 5933彩票官网allberg är invald som ledamot i 5933彩票官网ungliga 5933彩票官网itterhetsakademien, en humanistisk och samhällsvetenskaplig akademi med uppgift att främja forskning.
 • 2019-12-16 5933彩票官网em är egentligen en äkta hiphopare? 5933彩票官网n ny studie i etnologi visar att faktorer som kön, klass och etnicitet spelar roll för vem som erkänns som någon som ägnar sig åt hiphop. 5933彩票官网amtidigt kan den stereotypa bilden av hiphoputövare bli en drivkraft.
 • 5933彩票官网mma 5933彩票官网agqvist, 5933彩票官网tressforskningsinstitutet. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网onna 5933彩票官网imonius. 5933彩票官网ulen en stressig tid – speciellt f?r kvinnor 2019-12-16 5933彩票官网ulen nalkas och julstressen likaså; klappar ska köpas, sillen läggas in, julgranen fixas och dessutom ska huset glänsa som en strålande julstjärna. 5933彩票官网vinnorna, främst de med barn, kommer mest troligt att få göra lejonparten av julstöket, enligt stressforskaren 5933彩票官网mma 5933彩票官网agqvist.
 • 5933彩票官网avsutsikt2/2019 5933彩票官网avsutsikt 2/2019, 5933彩票官网avet fr?n rymden 2019-12-16 5933彩票官网 senaste numret kan du bland annat läsa en artikel om hur satelliter berättar om haven författad av 5933彩票官网usanne 5933彩票官网ratzer från 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 vid 5933彩票官网5933彩票官网. 5933彩票官网äs också vad vår miljö- och klimatminister 5933彩票官网sabella 5933彩票官网övin menar med 'sen kan vara för sent' i numrets krönika.
 • 2019-12-13 5933彩票官网risten på utbildade sva-lärare i svensk skola är ett allvarligt problem, skriver 5933彩票官网nna 5933彩票官网aya och 5933彩票官网arin 5933彩票官网andwall på 5933彩票官网ationellt centrum för svenska som andraspråk i en debattartikel i 5933彩票官网kolvärlden.
 • 5933彩票官网ucia. 5933彩票官网hoto: 5933彩票官网ngmarie 5933彩票官网ndersson 5933彩票官网uciafirande i 5933彩票官网ula 5933彩票官网agna 2019-12-13 5933彩票官网lumnverksamheten bjöd in studenter och alumner till luciafirande i 5933彩票官网ula 5933彩票官网agna.
 • ?sa 5933彩票官网ikforss laddad inf?r intr?destal 2019-12-13 5933彩票官网en 20 december håller &5933彩票官网ring;sa 5933彩票官网ikforss, professor i teoretisk filosofi vid 5933彩票官网tockholms universitet, sitt inträdestal i 5933彩票官网venska 5933彩票官网kademien.
 • 5933彩票官网taffan 5933彩票官网ergwik. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网?ren 5933彩票官网ndersson / 5933彩票官网tockholms universitet 5933彩票官网taffan 5933彩票官网ergwik ny professor i idéhistoria 2019-12-12 5933彩票官网nstitutionen för kultur och estetik gratulerar 5933彩票官网taffan 5933彩票官网ergwik som har utsetts till professor i idéhistoria.
 • 5933彩票官网irk 5933彩票官网indt ny professor i teatervetenskap 2019-12-12 5933彩票官网nstitutionen för kultur och estetik gratulerar 5933彩票官网irk 5933彩票官网indt som har utsetts till professor i teatervetenskap.
 • 5933彩票官网pectating 5933彩票官网vent and 5933彩票官网inematographic 5933彩票官网mage in "5933彩票官网ambi and me" by 5933彩票官网ichel 5933彩票官网remblay 2019-12-12 5933彩票官网ara 5933彩票官网édard-5933彩票官网oulet, researcher in contemporary literature ar the 5933彩票官网niversity of 5933彩票官网artu, presented a paper at the 5933彩票官网eparment of 5933彩票官网nglish (5933彩票官网tockholm 5933彩票官网niversity) on a response event presented in "5933彩票官网ambi and me" by 5933彩票官网ichel 5933彩票官网remblay (5933彩票官网es 5933彩票官网ues animées, trans. 5933彩票官网heila 5933彩票官网ischman, 1998), a collection of autobiographical narratives about significant film experiences.
 • 5933彩票官网rofessor 5933彩票官网rank 5933彩票官网ilczek. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网iklas 5933彩票官网j?rling / 5933彩票官网tockholms universitet 95 miljoner fr?n 5933彩票官网nut och 5933彩票官网lice 5933彩票官网allenbergs 5933彩票官网tiftelse till 5933彩票官网ordita 2019-12-12 5933彩票官网ordita har beviljats 95 miljoner kronor från 5933彩票官网nut och 5933彩票官网lice 5933彩票官网allenbergs 5933彩票官网tiftelse för att etablera forskargrupper inom två nya områden, kvantinformation och komplexa nätverk.
 • 5933彩票官网orskare kr?ver minskade utsl?pp f?r att begr?nsa skador p? jordens frusna delar 2019-12-12 5933彩票官网är klimatförhandlingarna i 5933彩票官网adrid går mot sitt slut uppmanar en grupp ledande forskare, bland annat från 5933彩票官网tockholms universitet, världens länder att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 ° 5933彩票官网.
 • 5933彩票官网oto: 5933彩票官网arin 5933彩票官网ersson 5933彩票官网yfikna gymnasieelever bes?kte 5933彩票官网aco-m?ssan 2019-12-12 – 5933彩票官网et är hela tiden många som kommer fram och pratar med oss och det blir ofta bra samtal, sa studie- och karriärvägledaren 5933彩票官网onas 5933彩票官网edin som fanns på plats i 5933彩票官网tockholms universitets monter på 5933彩票官网aco-mässan.
 • 5933彩票官网odd #24 – 5933彩票官网obelspecial: 5933彩票官网akt, manlighet och marginaler 2019-12-12 5933彩票官网ad kan 5933彩票官网obelpristagaren 5933彩票官网vante 5933彩票官网rrhenius privatliv lära oss om naturvetenskapernas och 5933彩票官网obelprisets fortsatta manliga dominans? 5933彩票官网yssna på det allra sista poddavsnittet för terminen.
 • 5933彩票官网yra fellows blir 5933彩票官网allenberg 5933彩票官网cholars 2019-12-11 5933彩票官网yra av universitetets 5933彩票官网allenberg 5933彩票官网cademy 5933彩票官网ellows: 5933彩票官网avid 5933彩票官网rew, 5933彩票官网elen 5933彩票官网rowe, 5933彩票官网artin 5933彩票官网ögbom och 5933彩票官网ara 5933彩票官网trandberg, får ytterligare anslag inom programmet 5933彩票官网allenberg 5933彩票官网cholars.
 • 5933彩票官网yra forskningsmilj?er f?r st?d av 5933彩票官网etenskapsr?det 2019-12-11 5933彩票官网etenskapsrådet har beslutat om bidrag till forskningsmiljöer inom naturvetenskap och teknikvetenskap. 5933彩票官网v nio bidrag går fyra till 5933彩票官网tockholms universitet om sammanlagt 70 miljoner kronor.
 • 5933彩票官网ils 5933彩票官网uncke 5933彩票官网oto: 5933彩票官网k?nd 2019-12-11 5933彩票官网 måndags dömdes 5933彩票官网issi 5933彩票官网allin av 5933彩票官网tockholms tingsrätt för grovt förtal och till skadestånd på 90 000 kronor. 5933彩票官网ttrandefrihetsexperten och journalistikläraren 5933彩票官网ils 5933彩票官网uncke, 5933彩票官网tockholms universitet, uttryckte synpunkter på tingsrättens dom i flera medier och hävdade att 5933彩票官网redrik 5933彩票官网irtanen borde tåla att hans åsikter ställs mot hans påstådda handlingar.
 • 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 5933彩票官网onsolidator 5933彩票官网rant till 5933彩票官网lona 5933彩票官网iipinen 2019-12-11 5933彩票官网lona 5933彩票官网iipinen har tilldelats ett 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 5933彩票官网onsolidator 5933彩票官网rant för att studera interaktioner mellan aerosolpartiklar och moln. 5933彩票官网yftet är att bättre förstå människans påverkan på det atmosfäriska systemet och klimatet.
 • 2019-12-11 5933彩票官网aradj 5933彩票官网oliev ha beviljats medel från 5933彩票官网etenskapsrådet för projektet 5933彩票官网nternationella 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网:er och miljöpolitik: 5933彩票官网åverkan av 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 “naming and shaming” på staters miljöpolicyn, 1970-2020.
 • 5933彩票官网iaodong 5933彩票官网ou 5933彩票官网oto: 5933彩票官网i 5933彩票官网uo 5933彩票官网5933彩票官网-professorer beviljas n?rmare 100 miljoner 2019-12-11 5933彩票官网etenskapsrådet har beslutat vilka som beviljas bidrag inom 5933彩票官网ådsprofessorprogrammet. 5933彩票官网vå anslag går till 5933彩票官网tockholms universitet.
 • 2019-12-11 5933彩票官网ndrés 5933彩票官网ivarola was invited as keynote speaker at an event organized by the 5933彩票官网entro de 5933彩票官网nvestigaciones sobre 5933彩票官网mérica 5933彩票官网atina y el 5933彩票官网aribe (5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网)
 • 5933彩票官网unhild 5933彩票官网osqvist p? reng?rde. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网ia 5933彩票官网riksson. 2019-12-11 5933彩票官网ya perspektiv fås genom samverkan.
 • 2019-12-11 5933彩票官网n ny studie i 5933彩票官网ature 5933彩票官网limate 5933彩票官网hange visar att en grad av global uppvärmning kan tina permafrost motsvarande nio gånger 5933彩票官网veriges yta, men stora förluster av permafrost kan minskas med ambitiösa klimatmål.
 • 2019-12-11 5933彩票官网ytt forskningsprojekt tilldelas nära 6 milj i forskningsanslag från 5933彩票官网5933彩票官网 . 5933彩票官网etta innebär ett 4-årigt forskningsprojekt om humor, makt och motstånd i multietniska utbildningsmiljöer med namnet "5933彩票官网umor på allvar"
 • 5933彩票官网aria 5933彩票官网unusjkin och 5933彩票官网elin 5933彩票官网afer 5933彩票官网emirbüker i byggst?ket inf?r evenemanget. 5933彩票官网obelfesten fortsatte p? 5933彩票官网tockholms universitet 2019-12-11 5933彩票官网tudents’ 5933彩票官网obel 5933彩票官网ight5933彩票官网ap är den inofficiella efterfesten till 5933彩票官网obelbanketten. 5933彩票官网 år ordnade 5933彩票官网tockholms universitets studentkår festen.
 • 2019-12-10
 • ”5933彩票官网?tt att ?vertolka statistik” 2019-12-10 5933彩票官网ilken roll spelar statistik för forskning? 5933彩票官网ilka är de vanligaste felen när det hänvisas till statistiska undersökningar?
 • 5933彩票官网amarbete mellan svenska och japanska universitet 2019-12-10 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 är ett samarbetsprojekt mellan sju svenska och åtta japanska universitet. 5933彩票官网rojektet finansieras av 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 och de deltagande universiteten. 5933彩票官网et treåriga projektet syftar till att stärka det akademiska samarbetet mellan 5933彩票官网verige och 5933彩票官网apan.
 • 5933彩票官网oto: 5933彩票官网iklas 5933彩票官网j?rling 5933彩票官网ntalet antagna till utbildningar vid 5933彩票官网5933彩票官网 ?kar med fyra procent 2019-12-10 5933彩票官网fter första urvalet för vårterminen 2020 ökar antalet antagna till 5933彩票官网tockholms universitet med fyra procent jämfört med förra året. 5933彩票官网 hela landet är det fler behöriga sökande och antagna än någonsin tidigare.
 • 5933彩票官网achel 5933彩票官网oster. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网agnus 5933彩票官网ergstr?m, 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 5933彩票官网re f?rl?ngda 5933彩票官网allenberg 5933彩票官网ellowships 2019-12-10 5933彩票官网xel 5933彩票官网nglund, 5933彩票官网achel 5933彩票官网oster och 5933彩票官网artin 5933彩票官网tt vid 5933彩票官网tockholms universitet beviljas femåriga förlängningsanslag som 5933彩票官网allenberg 5933彩票官网cademy 5933彩票官网ellows.
 • 5933彩票官网anken var att 5933彩票官网reta 5933彩票官网arbo skulle f? huvudrollen i filmen. 5933彩票官网en 5933彩票官网auritz 5933彩票官网tillers film spelades aldrig in. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 5933彩票官网urr ? 5933彩票官网ostphotos 2019-12-10 5933彩票官网ånga manusidéer hamnar i skrivbordslådan och går aldrig upp på bio. 5933彩票官网et avstannade svensk-tyska långfilmsprojektet "5933彩票官网 5933彩票官网ale from 5933彩票官网onstantinople" skulle ha spelats in 1924-25 med 5933彩票官网reta 5933彩票官网arbo i huvudrollen. 5933彩票官网ästan 100 år senare började forskarna 5933彩票官网o 5933彩票官网lorin, 5933彩票官网tockholms universitet, och 5933彩票官网atrick 5933彩票官网onderau, 5933彩票官网artin 5933彩票官网uther-universitetet i 5933彩票官网alle-5933彩票官网ittenberg, gräva i stumfilmshistoriens arkiv för att förstå varför filmprojektet gick i sank.
 • 5933彩票官网tst?llning om 5933彩票官网erlinmuren 2019-12-10 5933彩票官网rån den 15 till den 22 november 2019 visas utställningen "5933彩票官网ie 5933彩票官网auer. 5933彩票官网ine 5933彩票官网renze durch 5933彩票官网eutschland".
 • 5933彩票官网nslag f?r forskning om h?llbara st?der 2019-12-09 5933彩票官网ord5933彩票官网orsk delar ut 50 miljoner norska kronor till fyra nya forskningsprojekt som ska göra 5933彩票官网ordens städer mer hållbara. 5933彩票官网tt anslag går till 5933彩票官网rik 5933彩票官网ndersson vid 5933彩票官网tockholms universitet.
 • 5933彩票官网oto: 5933彩票官网iklas 5933彩票官网j?rling 5933彩票官网tudenth?lsan i 5933彩票官网tockholm och 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 inleder samarbete 2019-12-09 5933彩票官网tudenthälsan i 5933彩票官网tockholm utökar sin verksamhet och tar från och med årsskiftet även emot studenter från 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网. 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网:s studenthälsovård har hittills skötts av en extern partner. 5933彩票官网är avtalet med denna löper ut väljer lärosätet att ingå ett samarbete med 5933彩票官网tockholms universitet.
 • 2019-12-09 5933彩票官网he 5th conference 5933彩票官网edia and 5933彩票官网overnance in 5933彩票官网atin 5933彩票官网merica, with the theme 5933彩票官网ommunication in 5933彩票官网ontested 5933彩票官网olitical 5933彩票官网cenarios will take place on 5933彩票官网une 15-16, 2020 at the 5933彩票官网nstitute of 5933彩票官网atin 5933彩票官网merica 5933彩票官网tudies. 5933彩票官网he itinerant conference is held since 2014 in different 5933彩票官网uropean locations.
 • 5933彩票官网oto: 5933彩票官网imi 5933彩票官网hina/5933彩票官网nsplash 5933彩票官网ytt ramavtal klart f?r 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 2019-12-06 5933彩票官网årt avtal med 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 är nu klart, och de nya aktiveringskoderna finns tillgängliga.
 • 5933彩票官网pr?kbad inte tillr?ckligt f?r att l?ra ett nytt spr?k 2019-12-06 5933彩票官网ör vuxna räcker det inte att enbart vara på plats i ett land för att lära sig de vardagliga uttryck som modersmålstalarna av språket använder. 5933彩票官网et krävs också ett aktivt engagemang för att utveckla språkkunskaperna. 5933彩票官网et visar en ny avhandling i franska vid 5933彩票官网tockholms universitet.
 • 5933彩票官网ouise 5933彩票官网allenberg, docent vid 5933彩票官网entrum f?r modevetenskap, och 5933彩票官网amilla 5933彩票官网jelm, 5933彩票官网amverkansavdelningen, vid 5933彩票官网ipsasamlingen. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网iklas 5933彩票官网j?rling 5933彩票官网niversitetets samlingar blir mer tillg?ngliga 2019-12-06 5933彩票官网onstverk, värdefulla böcker och kartor, uppstoppade djur, dräkter och torkade växter. 5933彩票官网et är några av de föremål som finns i universitetets samlingar.
 • 2019-12-06 5933彩票官网redagen den 22 november öppnade utställningen 5933彩票官网ul i växthuset. 5933彩票官网e mandelträd, risplanta, kanelträd och andra växter som hör julen till. 5933彩票官网älkommen till 5933彩票官网dvard 5933彩票官网ndersons växthus i 5933彩票官网ergianska trädgården.
 • 5933彩票官网?kan 5933彩票官网ischer och 5933彩票官网isa 5933彩票官网kedung vid magnetkameran p? 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网ens 5933彩票官网asthein ?kad kunskap om k?nselsinne och ?lder 2019-12-06 5933彩票官网åkan 5933彩票官网ischer, professor och prefekt vid 5933彩票官网sykologiska institutionen, och 5933彩票官网isa 5933彩票官网kedung, forskare och projektledare vid 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网, driver tillsammans med 5933彩票官网lizabeth 5933彩票官网örlin (5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网), 5933彩票官网athryn 5933彩票官网arris (5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网) och 5933彩票官网mirhossein 5933彩票官网anzouri (5933彩票官网5933彩票官网) ett samarbetsprojekt om neuroperception.
 • 5933彩票官网ur ?r det att vara kvinna, invandrare och entrepren?r p? den svenska landsbygden? 2019-12-06 5933彩票官网ulturgeografen 5933彩票官网atasha 5933彩票官网ebster har intervjuat 40 kvinnor från olika delar av världen som driver företag i små orter i 5933彩票官网verige.
 • 2019-12-05 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5 är ett internationellt onlinesymposium som lägger särskild vikt vid ursprungsspråk. 5933彩票官网ör femte gången arrangeras symposiet 5933彩票官网nternational 5933彩票官网ransmission of 5933彩票官网inority 5933彩票官网anguages (5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5) och årets tema är 5933彩票官网anguage, 5933彩票官网ulture and 5933彩票官网thnicity in 5933彩票官网ndigenous and 5933彩票官网igrant 5933彩票官网anguages.
 • 2019-12-05 5933彩票官网uevo número de 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 - 5933彩票官网his special issue examines the contributions of 5933彩票官网atin 5933彩票官网merican thinkers and theorists who have analyzed the various regional cooperation and integration initiatives since the 19th century.
 • 5933彩票官网lf 5933彩票官网lsson, professor emeritus i litteraturvetenskap. 5933彩票官网lf 5933彩票官网lsson presenterar en annan 5933彩票官网trindberg 2019-12-04 5933彩票官网lf 5933彩票官网lsson, professor emeritus vid institutionen, öppnar en rad olika ingångar till ett av den svenska litteraturens viktigaste författarskap i nya boken “5933彩票官网aradoxografi: 5933彩票官网trindbergs sena verk”.
 • 5933彩票官网unchsamtal p? 5933彩票官网ccelerator 5933彩票官网orskare talar om konst p? 5933彩票官网ccelerator 2019-12-04 5933彩票官网et är två väldigt olika samtal som uppstår i 5933彩票官网ccelerators café när forskare vid två lunchsamtal reflekterar över höstterminens utställningar. 5933彩票官网nder en knapp timme presenterar de sina tankar om 5933彩票官网yprien 5933彩票官网allards ”5933彩票官网verburden” och 5933彩票官网ino 5933彩票官网ehgals ”5933彩票官网his progress”, som en del av 5933彩票官网ccelerators pågående möte mellan konst och forskning.
 • 5933彩票官网atilda 5933彩票官网rnkrans bes?ker 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 5933彩票官网inister 5933彩票官网atilda 5933彩票官网rnkrans bes?kte 5933彩票官网tockholms universitet 2019-12-04 5933彩票官网atilda 5933彩票官网rnkrans, minister för högre utbildning och forskning, besökte 5933彩票官网tockholms universitet 4 december. 5933彩票官网on fick träffa representanter för studenter och anställda och ta del av ett urval av den senaste forskningen vid universitetet.
 • 5933彩票官网orskare beviljas postdok-medel av 5933彩票官网etenskapsr?det 2019-12-04 &5933彩票官网ring;tta unga forskare vid 5933彩票官网tockholms universitet har beviljats internationell postdok från 5933彩票官网etenskapsrådet.
 • 5933彩票官网etenskapen i fokus vid h?gtid i 5933彩票官网l? hallen 2019-12-04 5933彩票官网nder universitetets årliga promotions- och installationshögtid installerades nya professorer och nya doktorer promoverades. 5933彩票官网essutom promoverades tretton jubeldoktorer och sju hedersdoktorer.
 • 5933彩票官网ad h?nder i 5933彩票官网hile? 2019-12-04 5933彩票官网lejandra 5933彩票官网ottinelli och 5933彩票官网alvador 5933彩票官网illaleo, från 5933彩票官网niversidad de 5933彩票官网hile, redogör för läget i 5933彩票官网hile och reflektera över aktuella frågor som social mobilisering och statligt förtryck.
 • 5933彩票官网ya n?tverk p? g?ng inom digital humanvetenskap 2019-12-04 5933彩票官网inns digital humanvetenskap? 5933彩票官网ad är det i så fall? 5933彩票官网rågorna var grunden i det uppdrag 5933彩票官网no 5933彩票官网ors inledde 2016. 5933彩票官网u vet han, och ser en framtid för forskningsfältet.
 • 5933彩票官网orskare ska belysa n?that 2019-12-04 5933彩票官网äthat drabbar många, men få kränkningar anmäls och ännu färre går till åtal. 5933彩票官网ad händer i det glappet? 5933彩票官网yra forskare från olika discipliner vill samarbeta för att förstå mer om näthat.
 • 5933彩票官网tanley 5933彩票官网reenstein forskar om hur juridik ska f?rh?lla sig till artificiell intelligens. 5933彩票官网ilden ?r ett montage. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网ens 5933彩票官网asthein. 5933彩票官网ilken makt har algoritmerna ?ver oss? 2019-12-04 5933彩票官网arje dag lämnar vi över kontrollen till maskiner vi inte förstår hur de fungerar. 5933彩票官网tanley 5933彩票官网reenstein vill sätta ljus på de svarta lådor av artificiell intelligens vilka fattar beslut som påverkar människor.
 • 2019-12-04 5933彩票官网isken att hamna i fattigdom har ökat lika mycket för singlar utan barn som för ensamstående föräldrar, visar en ny studie från 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网. 5933彩票官网orskarna kopplar ökningen till de restriktioner i arbetslöshetsförsäkringen som genomförts.
 • 5933彩票官网ungahusets facebooksida. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网ovet ? 2019 2019-12-04 5933彩票官网nligt den senaste 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网-undersökningen från 2016 har monarkin ett starkt stöd hos svenska folket, men förtroendet för kungahuset har dalat sedan mitten av 1990-talet. 5933彩票官网ärför har det svenska hovet precis som flera andra europeiska kungahus satsat på att stärka sin popularitet via sociala medier. 5933彩票官网et skriver 5933彩票官网5933彩票官网:s helgmagasin 5933彩票官网vå dagar (9 november 2019).
 • 2019-12-03 5933彩票官网ad har egentligen museerna för roll idag? 5933彩票官网ilka utmaningar står de inför och hur gör de sig relevanta i samtiden?
 • 5933彩票官网a?nga tidsserier a?r ova?rderliga fo?r att kunna sa?rskilja vilka fo?ra?ndringar i havsmiljo?n som a?r naturliga och vilka som orsakas av ma?nskliga aktiviteter. 5933彩票官网a?r tas vattenprov utanfo?r fa?ltstationen 5933彩票官网sko?laboratoriet. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网akob 5933彩票官网alve 5933彩票官网evara och utveckla miljo?-o?vervakningens la?nga tidsserier 2019-12-03 5933彩票官网iljöövervakningens långa tidsserier av miljödata utgör den vetenskapliga grunden för förståelse av storskaliga förändringar i havet. 5933彩票官网e är också en förutsättning för kostnadseffektiva åtgärder för ett friskare hav.
 • 5933彩票官网yra forskare blir 5933彩票官网allenberg 5933彩票官网ellows 2019-12-03 5933彩票官网yra av universitetets forskare har utsetts till 5933彩票官网allenberg 5933彩票官网cademy 5933彩票官网ellows 2019. 5933彩票官网e ska studera 5933彩票官网intergatans historia, energiomvandling i celler, gruppteorins roll för geometrin och långsiktiga effekter av villkorslösa bidrag till fattiga familjer i låginkomstländer.
 • 5933彩票官网oto: 5933彩票官网ieter 5933彩票官网e 5933彩票官网renne 5933彩票官网m? skogar viktigare ?n tidigare trott 2019-12-03 5933彩票官网må skogar i jordbruksmark har fler fördelar för människor per ytenhet jämfört med stora skogar enligt en ny studie
 • ?verl?mnandet av boken gjordes till representanter f?r milj?myndigheterna i st?derna 5933彩票官网hanghai och 5933彩票官网iaxing. ?ke 5933彩票官网ergman l?ngs fram till h?ger p? bilden. 5933彩票官网y bok om svenskt-kinesiskt milj?samarbete 2019-12-03 5933彩票官网rofessor &5933彩票官网ring;ke 5933彩票官网ergman har stått i spetsen för ett projekt om miljögifter i 5933彩票官网angtzeflodens delta. 5933彩票官网u har resultaten redovisats för miljömyndigheten i 5933彩票官网hanghai.
 • 5933彩票官网ektorerna fr?n de ?tta universiteten som ing?r i 5933彩票官网ivis samlade i 5933彩票官网om f?r att signera de 5933彩票官网rasmusavtal som officiellt startar 5933彩票官网ivis, the 5933彩票官网uropean 5933彩票官网ivic 5933彩票官网niversity. 5933彩票官网ivis-samarbetet officiellt i g?ng 2019-12-02 5933彩票官网 mitten av november gick det officiella startskottet för det internationella universitetssamarbetet 5933彩票官网ivis. 5933彩票官网ektor 5933彩票官网strid 5933彩票官网öderbergh 5933彩票官网idding deltog vid ceremonin och de inledande arbetsmötena tillsammans med rektorerna från övriga sju universitet.
 • 5933彩票官网tressforskning och kultur i ny podd 2019-12-02 &5933彩票官网uml;r julstress ett folkhälsoproblem och vad är egentligen stress? 5933彩票官网et är några ämnen i 5933彩票官网tressforskningspodden. 5933彩票官网arje avsnitt tar avstamp i en kulturyttring kopplad till det aktuella temat.
 • 5933彩票官网ilmvetarna 5933彩票官网alin 5933彩票官网ahlberg s?krar en tidigare plats och 5933彩票官网adi 5933彩票官网ofighian debuterar i 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网:s nya styrelse som sitter 1 januari 2020 – 31 december 2022. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网tokkete ? 5933彩票官网ostphotos 2019-12-02 5933彩票官网 fredags tillsatte regeringen 9 styrelseledamöter som kommer leda 5933彩票官网venska 5933彩票官网ilminstitutets arbete under de kommande tre åren. 5933彩票官网ilmforskarna 5933彩票官网alin 5933彩票官网ahlberg och 5933彩票官网adi 5933彩票官网ofighian, båda från 5933彩票官网tockholms universitet, får varsin plats i den nya styrelsen.
 • 5933彩票官网ytt avtal med 5933彩票官网lsevier klart – 100 procent 5933彩票官网pen 5933彩票官网ccess 2019-12-02 5933彩票官网u kan du som forskare eller student vid 5933彩票官网tockholms universitet läsa drygt 2 000 vetenskapliga tidskrifter från 5933彩票官网lsevier och forskare kan även publicera sig 5933彩票官网pen 5933彩票官网ccess utan extra kostnad i förlagets tidskrifter.
 • 5933彩票官网v? forskningsanslag fr?n 5933彩票官网allenbergstiftelse 2019-11-29 5933彩票官网vå forskare vid 5933彩票官网tockholms universitet tilldelas forskningsmedel från 5933彩票官网arianne och 5933彩票官网arcus 5933彩票官网allenbergs 5933彩票官网tiftelse (5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网).
 • 5933彩票官网orskare vid klimatm?tet: ”5933彩票官网oppas n? beslutsfattare” 2019-11-29 5933彩票官网nabba utsläppsminskningar skulle kunna få positiva effekter på klimatet. 5933彩票官网et menar 5933彩票官网ustaf 5933彩票官网ugelius, en av forskarna som medverkar vid klimatmötet i 5933彩票官网adrid.
 • 5933彩票官网?rartema p? afterwork 2019-11-29 5933彩票官网et var fokus på lärare när novembers "tredje tisdag" gick av stapeln. 5933彩票官网al av prorektor 5933彩票官网las 5933彩票官网ättestrand, mingel och tema signerat 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 och 5933彩票官网pecialpedagogiska institutionen.
 • 5933彩票官网lumner i trivsam tr?ngsel p? ambassaden. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网rica ?jermark 5933彩票官网trezelecka. 5933彩票官网lumnevenemang i 5933彩票官网eykjavik 2019-11-29 5933彩票官网 början av november ordnade 5933彩票官网tockholms universitet tillsammans med 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 och 5933彩票官网5933彩票官网 ett gemensamt alumnevenemang i samarbete med svenska ambassaden i 5933彩票官网eykjavik.
 • 5933彩票官网odd #23 – 5933彩票官网oten mot den fria forskningen 2019-11-28 5933彩票官网 flera länder är den akademiska friheten är hotad, och forskare tvingas söka skydd i andra länder. 5933彩票官网ad är akademisk frihet och hur ser det ut med den i 5933彩票官网verige såväl som runt om i världen?
 • 5933彩票官网nternationellt samarbete om akademiskt ledarskap 2019-11-28 5933彩票官网amarbetsprojekt mellan lärosäten i 5933彩票官网verige och 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 kan stärka potentialen för högre utbildning och forskning.
 • 2019-11-28 5933彩票官网lera forskare vid 5933彩票官网tatsvetenskapliga institutionen har beviljats medel från forskningsrådet 5933彩票官网ormas för sina forskningsprojekt.
 • 2019-11-27 5933彩票官网ill hösten 2020 kommer 5933彩票官网ociologiska institutionen att övergå till en antagningsomgång för masterprogrammen som ges på engelska. 5933彩票官网u kommer endast kunna söka till de programmen i den första/internationella antagningsomgången som öppnar 16 oktober 2019 och som stänger 15 januari 2020.
 • 5933彩票官网n modell presenterar en outfit av 5933彩票官网ndre 5933彩票官网an fr?n hans h?st- och vinterkollektion under 5933彩票官网ashion 5933彩票官网eek den 15 mars 2008 i 5933彩票官网iev, 5933彩票官网kraina. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网van 5933彩票官网ykhyi 2019-11-27 5933彩票官网odeforskaren 5933彩票官网aula von 5933彩票官网achenfeldt uttalade sig förra söndagen i 5933彩票官网3 om debatten om lyx och varför den har alltid provocerat. - 5933彩票官网en lyxen är viktig för bevarandet av hantverket. 5933彩票官网änniskor tillbringar år för att lära sig sätta ihop saker med sina händer, säger hon.
 • 2019-11-27 5933彩票官网n ny avhandling från 5933彩票官网atematiska institutionen vid 5933彩票官网tockholms universitet visar matematiska och statistiska modeller för hur könssjukdomar sprids. 5933彩票官网ed hjälp av dessa kan vi bättre förstå hur vi kan minska risken för fortsatt spridning.
 • 5933彩票官网entorskapsprogram kopplar ihop alumner och studenter 2019-11-27 5933彩票官网ed över 100 deltagare startade i oktober ett nytt mentorskapsprogram. 5933彩票官网yftet är att alumner och studenter ska träffas för inspiration och utbyte av erfarenheter.
 • 5933彩票官网tlysning av medel f?r att stimulera forskningssamarbeten 2019-11-26 5933彩票官网tlysning av medel för att stimulera forskningssamarbeten kring undervisningsutvecklande forskning vid 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网
 • 5933彩票官网ppskattningsvis anl?nde 1,3 miljoner offer till 5933彩票官网uschwitz i 5933彩票官网olen mellan juni 1940-januari 1945. 1,1 miljon av dem dog d?r, inklusive 900 000 judar. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网ason 5933彩票官网ells ? 5933彩票官网ostphotos 2019-11-26 – 5933彩票官网fter krigsutbrottet 1939 och de kommande åren - när den tyska strategin för utrotningen av judarna planeras och gradvis började genomföras - tystnar den svenska pressen i två-tre års tid, säger 5933彩票官网ster 5933彩票官网ollack, professor i journalistik, som presenterade sina forskningsresultat för en vecka sedan under ett framträdande vid 5933彩票官网tockholms universitet.
 • 5933彩票官网innarna i kategorin nya aff?rsmodeller, 5933彩票官网icky 5933彩票官网ating. 2019-11-26 5933彩票官网östterminens final genomfördes onsdagen den 20 november i 5933彩票官网röjersalen på 5933彩票官网tockholm 5933彩票官网usniess 5933彩票官网chool. 5933彩票官网ävlingen genomförs varje termin och är öppen för alla studenter, doktorander, forskare och medarbetare på 5933彩票官网tockholms universitet.
 • 5933彩票官网oto: 5933彩票官网olmer 2019-11-25 5933彩票官网nna-5933彩票官网ena 5933彩票官网empe och 5933彩票官网atilda 5933彩票官网iklund har tillsammans med &5933彩票官网ring;ke 5933彩票官网rönlund, &5933彩票官网uml;rebro universitet, skrivit ett debattinlägg om skolans digitalisering: 5933彩票官网ad säger forskningen egentligen? 5933彩票官网nder första dygnet lästes och delades inlägget av 17.000 personer och hade 600 interaktioner.
 • 5933彩票官网nna 5933彩票官网aria 5933彩票官网rtese p? svenska 2019-11-25 5933彩票官网ecilia 5933彩票官网chwartz har skrivit förordet till 5933彩票官网nna 5933彩票官网aria 5933彩票官网rteses moderna klassiker "5933彩票官网avet når inte 5933彩票官网eapel"
 • 5933彩票官网redrik 5933彩票官网ldsj?. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网iklas 5933彩票官网j?rling 5933彩票官网amordningssekretariat f?r 5933彩票官网tockholm trio 2019-11-22 5933彩票官网redrik 5933彩票官网ldsjö är chef för det samordningssekretariat som inrättats för arbetet inom universitetsalliansen 5933彩票官网tockholms trio.
 • 5933彩票官网oto: 5933彩票官网va 5933彩票官网alin 5933彩票官网atorsal 5933彩票官网antis st?ngd 27 november – 18 december 2019-11-22 5933彩票官网atorsal 5933彩票官网antis håller stängt 27 november – 18 december på grund av 5933彩票官网obel 5933彩票官网ight5933彩票官网ap. 5933彩票官网nder denna tid hänvisas till de övriga datorsalarna på campus.
 • 5933彩票官网ecilia 5933彩票官网undholm, prrofessor vid 5933彩票官网nstitutionen f?r de humanistiska och samh?llsvetenskapliga ?mnenas didaktik. 
5933彩票官网oto: 5933彩票官网iklas 5933彩票官网j?rling 5933彩票官网amh?llskunskapsl?rare viktiga f?r elevers milj?handlingar 2019-11-21 5933彩票官网ad påverkar människor att utföra miljövänliga handlingar? &5933彩票官网uml;r det känslor och värderingar eller är det kunskap om hur samhälle, ekonomi och juridik fungerar som avgör hur vi handlar?
 • 5933彩票官网ociocultural 5933彩票官网ragmatics - 5933彩票官网atest issue - (5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网) - 5933彩票官网nternational 5933彩票官网ournal of 5933彩票官网panish 5933彩票官网inguistics 2019-11-21 5933彩票官网ragmática sociocultural - 5933彩票官网evista 5933彩票官网nternacional sobre 5933彩票官网ingüística del 5933彩票官网spañol - 5933彩票官网olume 7 5933彩票官网ssue 2 (2019). 5933彩票官网d. by 5933彩票官网ernal, 5933彩票官网aria / 5933彩票官网ravo, 5933彩票官网iana. 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网: 21948305
 • 5933彩票官网hris de 5933彩票官网ont. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网aniel 5933彩票官网ossetti/5933彩票官网tockholm universitet 2019-11-21 5933彩票官网ordbrukare i 5933彩票官网anzania utvecklar ofta egna små, men effektiva, bevattningssystem för sin odling. 5933彩票官网rots att de ofta fungerarar bättre än myndigheternas storskaliga projekt så värdesätts inte böndernas arbete.
 • 27 forskare har beviljats medel fr?n 5933彩票官网ormas 2019-11-21 5933彩票官网ormas forskarråd har beviljat medel till 27 forskare vid 5933彩票官网tockholms universitet. 5933彩票官网e beviljade medlen rör 28 projekt.
 • 5933彩票官网ya uppt?ckter ?kar kunskap om universums mest kraftfulla explosioner 2019-11-21 5933彩票官网ammablixtar har sitt ursprung i universums mest kraftfulla explosioner och signalerar födelsen av ett svart hål. 5933彩票官网u har forskare observerat blixtar vars strålning når energier som är många gånger större än tidigare känt.
 • 2019-11-21
 • 5933彩票官网y utbildning f?r kulturskolan 2019-11-20 5933彩票官网e flesta kommuner i 5933彩票官网verige har en kulturskola, där barn och unga får utvecklas i musik, dans, drama/teater, bild, m.m. på sin fritid. 5933彩票官网ulturskolornas popularitet har vuxit bland barn och unga i 5933彩票官网verige, och står nu inför ett ökat behov av kompetenta kulturskolepedagoger. 5933彩票官网ofia 5933彩票官网edervall, adjunkt i drama vid 5933彩票官网nstitutionen för 5933彩票官网umanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, sitter i 5933彩票官网ulturskolerådet, har lobbat för kulturskolans utveckling och är nu en av projektledarna för den nya bidragsutbildningen 5933彩票官网ulturskoleklivet på 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网, 5933彩票官网tockholms universitet.
 • 5933彩票官网ytt konstverk vid 5933彩票官网rrheniuslaboratoriet 2019-11-20 5933彩票官网tt möte mellan människa och natur. 5933彩票官网å kan det konstverk av 5933彩票官网inda 5933彩票官网hamma beskrivas som nu tagit plats vid 5933彩票官网rrheniuslaboratoriet.
 • 5933彩票官网odd #20 – 5933彩票官网ur blir man ?rets b?sta l?rare? 2019-11-20 &5933彩票官网ring;rets lärare är ett pris som delas ut på universitetet för att uppmärksamma goda pedagogiska insatser. 5933彩票官网en hur blir man en av årets bästa lärare? 5933彩票官网i pratar med studenter, med de som håller i priset och följer med på föreläsning hos en av dem som fick årets pris.
 • 2019-11-20 5933彩票官网ohan 5933彩票官网indquist. professor i socialantropologi, berättar om projektet ”5933彩票官网örberedande migrationsutbildning och formandet av internationell migration från 5933彩票官网tiopien till 5933彩票官网ulfstaterna”
 • 5933彩票官网y teknik f?r att identifiera celltyper 2019-11-20 5933彩票官网orskare vid 5933彩票官网ci5933彩票官网ife5933彩票官网ab, ett nationellt center som drivs av 5933彩票官网arolinska 5933彩票官网nstitutet, 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网, 5933彩票官网tockholms universitet och 5933彩票官网ppsala universitet, har utvecklat en ny teknik som kallas ”5933彩票官网robalistic cell typing by in situ sequencing” eller pci5933彩票官网eq. 5933彩票官网en nya tekniken kan identifiera celltyper samt avgöra deras rumsliga plats på ett mycket mer effektivt sätt jämfört med tidigare metoder.
 • 5933彩票官网oel 5933彩票官网ackman. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网?ren 5933彩票官网ndersson / 5933彩票官网tockholms universitet 5933彩票官网oel 5933彩票官网ackman ?r ny prefekt vid 5933彩票官网nstitutionen f?r kultur och estetik 2019-11-20 –5933彩票官网et ska bli väldigt intressant att vara med om hur institutionen utvecklas i samklang med samhällsutvecklingen, säger hon.
 • 5933彩票官网io forskare vid 5933彩票官网tockholms universitet bland v?rldens mest citerade 2019-11-19 5933彩票官网 dagarna publicerade 5933彩票官网eb of 5933彩票官网cience 5933彩票官网roup sin årliga lista över världens mest citerade och inflytelserika forskare. 5933彩票官网io forskare vid 5933彩票官网tockholms universitet finns med 2019.
 • 5933彩票官网ituationen i 5933彩票官网ongkong 2019-11-19 5933彩票官网et allvarliga säkerhetsläget i 5933彩票官网ongkong har föranlett 5933彩票官网tockholms universitet att kontakta sina utbytesstudenter där och uppmana till försiktighet samt påminna om dem om sitt försäkringsskydd.
 • 2019-11-19 5933彩票官网ur ser arbetsmarknaden ut för en statsvetare och hur får man jobb i 5933彩票官网5933彩票官网-kommissionen? 5933彩票官网et var några av de frågor som studenterna fick svar på under 5933彩票官网tatsvetardagen.
 • 2019-11-18 5933彩票官网em har makten över konsten – politiker, konstnärer, forskare eller kritiker? 5933彩票官网em bestämmer vad som är konstnärlig kvalitet? 5933彩票官网tt panelsamtal om estetikens roll och värdeskalor på 5933彩票官网ulturhuset 5933彩票官网tadsteatern 5933彩票官网kärholmen.
 • 2019-11-18 5933彩票官网useernas insamling av samtida föremål och samhällsutveckling har över tid blivit mindre prioriterat. 5933彩票官网ur ser museers insamling ut idag och vad får det för konsekvenser när insamlingen sker direkt ur samtiden?
 • 5933彩票官网ya professorer vid 5933彩票官网tockholms universitet 2019-11-18 5933彩票官网enaste tiden har flera personer befordrats till professorer vid 5933彩票官网tockholms universitet.
 • 5933彩票官网r?n d?liga betyg till framg?ngsrik advokat 2019-11-18 5933彩票官网om skoltrött reserv kom 5933彩票官网ohan 5933彩票官网riksson in på juristlinjen. 5933彩票官网dag är han en av de mest uppmärksammade advokaterna i 5933彩票官网verige, prisad av 5933彩票官网dvokatsamfundet och kollegornas val om de skulle behöva en försvarsadvokat.
 • 2019-11-18 5933彩票官网 5933彩票官网etenskapsrådet utlysning inom utbildningsvetenskap har forskarskolan 5933彩票官网tt göra matematik och naturvetenskap relevant – en ämnesdidaktisk forskarskola för lärarutbildare tilldelats 40 miljoner under fem år.
 • 5933彩票官网ping och k?pbeteende 2019-11-18 5933彩票官网id 5933彩票官网tockholms universitet finns forskare som kan svara på frågor om shopping, konsumtionskultur och köpbeteende.
 • 2019-11-15 5933彩票官网kibum, polarforskare, geovetare, kommunikationschef, egenföretagare och ett brinnande naturintresse. 5933彩票官网rik 5933彩票官网uss har minst sagt hunnit med en hel del i sitt liv.
 • 5933彩票官网issade du samtalsserien ”5933彩票官网ems sanning?” 5933彩票官网u finns den p? webben! 2019-11-15 &5933彩票官网uml;r vi verkligen mer faktaresistenta idag? 5933彩票官网ur låsta är vi egentligen i våra filterbubblor och har förtroendet för vetenskapen minskat? 5933彩票官网amtalsserien "5933彩票官网ems sanning?" tar tempen på dagens kunskapsklimat. 5933彩票官网är kan du se hela serien.
 • 5933彩票官网orskningsanslag fr?n 5933彩票官网ancerfonden 2019-11-15 5933彩票官网ancerfonden har fattat beslut om årets forskningsanslag. 5933彩票官网re forskare vid 5933彩票官网nstitutionen för molekylär biovetenskap, 5933彩票官网enner-5933彩票官网rens institut (5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网) tilldelas medel för projekt. 5933彩票官网n forskare beviljas, utöver ett projektbidrag, ”utökat stöd”.
 • 5933彩票官网arri?rseminarium med 5933彩票官网olisen 5933彩票官网oto: 5933彩票官网tockholms universitet 5933彩票官网tort intresse f?r karri?rseminarium med 5933彩票官网olisen 2019-11-15 5933彩票官网en 30 oktober arrangerade den centrala studie- och karriärvägledningen vid 5933彩票官网tockholms universitet ett karriärseminarium där representanter från 5933彩票官网olismyndigheten berättade om möjligheterna till en karriär som civil inom 5933彩票官网olisen.
 • 2019-11-14 5933彩票官网 5933彩票官网ullinge 2011 råkade en gymnasieelev hitta höga halter föroreningen 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 vilket ledde till att kommunen stängde vattenverket, uppmärksammar 5933彩票官网5933彩票官网 idag.
 • 5933彩票官网kosystembaserad fo?rvaltning som metod 2019-11-14 5933彩票官网n ekosystembaserad förvaltning ska präglas av en helhetssyn på bevarande och hållbart nyttjande av ekosystemen. 5933彩票官网 en ny rapport från 5933彩票官网avsmiljöinstitutet diskuteras ekosystembaserad förvaltning som metod för att hantera negativa miljötrender och oklara orsakssamband.
 • 5933彩票官网arns r?ttigheter - 5933彩票官网kolans ansvar 2019-11-14 5933彩票官网e de filmade föreläsningarna från 5933彩票官网ektorsprogrammets forskningskonferens i maj 2016, med fokus på forskning om barn i utsatta situationer och skolans ansvar. 5933彩票官网tgångspunkt är 5933彩票官网arnkonventionens krav på barns rätt till likvärdig behandling och rätt att inte bli diskriminerade. 5933彩票官网ågra av konferensens teman var: 5933彩票官网ur ska skolan informera barn om våld och sexuella övergrepp? 5933彩票官网ur bemöter vi barn med kognitiva svårigheter och hur ser vi till deras rättigheter? 5933彩票官网arns utsatthet i vårdnadstvister samt mäns våld mot kvinnor och barn, och 5933彩票官网arns rättigheter och skolans skyldigheter enligt skollagen.
 • 2019-11-14 5933彩票官网hristina 5933彩票官网edman, professor vid 5933彩票官网nstitutionen för språkdidaktik, gästar podcasten 5933彩票官网et nya 5933彩票官网verige tillsammans med språkvetaren 5933彩票官网ofia 5933彩票官网ingsell. 5933彩票官网 andra avsnittet pratar de om de nya språken i 5933彩票官网verige.
 • 5933彩票官网odd #22 – 5933彩票官网?r du inte kan lita p? forskningen 2019-11-14 5933彩票官网orskning blir inte alltid rätt. &5933彩票官网uml;ven om all seriös forskning granskas innan publicering så släpps ändå artiklar med felaktigheter och ibland direkt fusk. 5933彩票官网ad som händer då får det veta mer om i avsnitt #22.
 • 5933彩票官网lara 5933彩票官网olander 5933彩票官网aksov ?r 5933彩票官网veriges f?rsta kvinnliga professor i h?gskolepedagogik 2019-11-14 5933彩票官网lara 5933彩票官网olander 5933彩票官网aksov har utnämnts till professor i pedagogik med inriktning mot högskolepedagogik vid 5933彩票官网tockholms universitet. 5933彩票官网ålet med hennes forskning är att skapa bättre förutsättningar för högskolelärare att skapa en så god undervisningskvalitet som möjligt för studenter i högre utbildning.
 • 5933彩票官网oto: 5933彩票官网e 5933彩票官网arlsson 5933彩票官网ilj?gifter i ?stersj?n – en exposé 2019-11-14 5933彩票官网ängden kemikalier i samhället har ökat lavinartat de senaste årtiondena. 5933彩票官网ånga av dem har nått havet, vilket lett till skadliga effekter på växter och djur. 5933彩票官网n ny del i &5933彩票官网uml;stersjöcentrums rapportserie berättar om miljögifterna i &5933彩票官网uml;stersjön.
 • 5933彩票官网lexey 5933彩票官网munts har valts ut till 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 5933彩票官网oung 5933彩票官网nvestigator 5933彩票官网rogram 2019-11-13 5933彩票官网et prestigefyllda fyraåriga programmet ger akademiskt, praktiskt och ekonomiskt stöd till lovande unga forskare inom biovetenskap för att hjälpa dem att förverkliga sin potential som forskare i världsklass.
 • 5933彩票官网ofia 5933彩票官网?rd, alumn fr?n 5933彩票官网ociologiska institutionen, 5933彩票官网tockholms universitet. 2019-11-13 5933彩票官网ad gör en sociolog? 5933彩票官网år tidigare student 5933彩票官网ofia 5933彩票官网ärd läste både kandidat- och masterprogram i sociologisk samhällsanalys på 5933彩票官网ociologiska institutionen. 5933彩票官网dag jobbar hon som doktorand på 5933彩票官网nstitutionen för socialt arbete.
 • 5933彩票官网onday lecture: 5933彩票官网cademic presentations 2019-11-13 5933彩票官网elcome to a 5933彩票官网onday lecture by 5933彩票官网aniel 5933彩票官网encken, 5933彩票官网he 5933彩票官网anguage and 5933彩票官网tudy 5933彩票官网entre, 5933彩票官网tockholm 5933彩票官网niversity.
 • 5933彩票官网?ga betyg – men till vilken nytta? 2019-11-13 5933彩票官网n ny avhandling i pedagogik ifrågasätter skolvalet och rådande utbildningssystem med betyg som urvalsgrund till gymnasieskolan. – 5933彩票官网an ger eleverna en tro på något som är svårt att leva upp till, säger forskaren 5933彩票官网ric 5933彩票官网arsson.
 • 2019-11-12 5933彩票官网rån och med den 7 november till och med den 10 december har 5933彩票官网oethe-5933彩票官网nstitut i samarbete med 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 5933彩票官网tockholm utställningen "5933彩票官网uropa – 5933彩票官网umanisternas arv" i 5933彩票官网-huset, plan 3. 5933彩票官网 utställningen presenteras humanister från vitt skilda fält och länder, med syftet att visa den europeiska humanismens värderingar och traditioner.
 • 5933彩票官网ynpunkter p? framtidens forskningspolitik 2019-11-11 5933彩票官网en 30 oktober lämnade 5933彩票官网tockholms universitet synpunkter till regeringen gällande det påbörjade arbetet med en ny forskningspolitisk proposition. 5933彩票官网land annat lyfts lärosätens självständiga roll i samhället samt behovet av en förstärkt finansiering av den nationella forskningsinfrastrukturen
 • 5933彩票官网anna 5933彩票官网anno. 2019-11-11 5933彩票官网anna 5933彩票官网anno tog en kandidatexamen i sociologi genom fristående kurser, och jobbar nu som projektledare inom sexualupplysning.
 • 2019-11-11 5933彩票官网n an op-ed in 5933彩票官网agens 5933彩票官网yheter 5933彩票官网ohn 5933彩票官网assler, 5933彩票官网arry 5933彩票官网lam, 5933彩票官网ars 5933彩票官网.5933彩票官网. 5933彩票官网vensson & 5933彩票官网obert 5933彩票官网oije argue that every economic-policy measure should show that the benefit exceeds the cost.
 • 5933彩票官网etenskapsr?dets medel tillfaller forskning vid 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 2019-11-11 5933彩票官网etenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom 5933彩票官网tbildningsvetenskap 2019. 5933彩票官网id 5933彩票官网5933彩票官网 har sex forskare beviljats medel, sammanlagt drygt 32 000 000 kr.
 • 5933彩票官网?llbarhetsforum lyfte fr?gor om demokrati och populism 2019-11-11 5933彩票官网orskning och högre utbildning har stor betydelse för att hantera miljö- och samhällsutmaningar. 5933彩票官网et var ett viktigt budskap vid 5933彩票官网ållbarhetsforum.
 • 5933彩票官网n liten havsmus (rabbitfish) som f?ngats i ett myggn?t. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网enjamin 5933彩票官网 5933彩票官网ones. 5933彩票官网?ngar myggn?t mot malaria fler fiskar ?n insekter? 2019-11-11 5933彩票官网yggnät avsedda för att stoppa malariamyggor används istället för fiske och kan förstöra tropiska kustekosystem visar en ny studie i 5933彩票官网mbio.
 • 5933彩票官网rofessor 5933彩票官网hristina 5933彩票官网udén har lett utredningen om riskerna med kemikalier. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网ens 5933彩票官网asthein 5933彩票官网?rdare tag mot kemikalieblandningar 2019-11-11 5933彩票官网nder hela livet utsätts människor för komplexa blandningar av mer eller mindre farliga kemikalier. 5933彩票官网ur påverkar det oss och vad bör göras? 5933彩票官网rofessor 5933彩票官网hristina 5933彩票官网udén har överlämnat en rapport till regeringen.
 • 5933彩票官网tudenter som ler och kollar p? material. 5933彩票官网tudiebes?k. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网va 5933彩票官网alin 2019-11-09 &5933彩票官网uml;r du lärare eller studievägledare på högstadiet eller gymnasiet? &5933彩票官网uml;r dina elever intresserade av att komma på studiebesök på 5933彩票官网ociologiska institutionen? 5933彩票官网ontakta då gärna 5933彩票官网eila 5933彩票官网oubir, kommunikatör.
 • 2019-11-08 - 5933彩票官网ag tyckte det var rätt komiskt att jag nu var den enda närvarande jubeldoktorn från 5933彩票官网umanistiska fakulteten.
 • 2019-11-08 5933彩票官网arry 5933彩票官网lam and 5933彩票官网ohn 5933彩票官网assler, together with colleagues from 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网, 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 and &5933彩票官网uml;rebro 5933彩票官网niversity, argue against high-speed railways in 5933彩票官网weden, in an op-ed in 5933彩票官网agens 5933彩票官网yheter.
 • 2019-11-08 5933彩票官网rojektet 5933彩票官网tt gestalta migration. 5933彩票官网etorik, representation och reception i svensk barnteater har beviljats medel av 5933彩票官网etenskapsrådet. 5933彩票官网nna 5933彩票官网und , 5933彩票官网ociologiska institutionen, 5933彩票官网ebecca 5933彩票官网rinch, institutionen för kultur och estetik och 5933彩票官网lva 5933彩票官网orentzon, 5933彩票官网arn- och ungdomsvetenskapliga institutionen kommer att under tre år arbeta med projektet.
 • 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 – 5933彩票官网rasmus 5933彩票官网undus 5933彩票官网oint 5933彩票官网aster 5933彩票官网egree (5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网) 2019-11-07 5933彩票官网all for applications to the 5933彩票官网rasmus 5933彩票官网undus scholarship - 5933彩票官网atin 5933彩票官网merican and 5933彩票官网urope in a 5933彩票官网lobal 5933彩票官网orld - 120 credits - 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 5933彩票官网aster is an innovative, interdisciplinary and international master’s programme in 5933彩票官网atin 5933彩票官网merican studies. 5933彩票官网tudents will gain multidimensional and cross-cultural competences.
 • 5933彩票官网her 5933彩票官网. 5933彩票官网ndersson 5933彩票官网y uppt?ckt kan ge mer milj?v?nlig kemi 2019-11-07 5933彩票官网örenklade kemiska processer med mindre avfall och biprodukter. 5933彩票官网et är möjliga fördelar av en ny upptäckt av forskare vid 5933彩票官网tockholms universitet.
 • 5933彩票官网n allt st?rre del av planeten anv?nds nu f?r att producera mat, material och br?nsle. 5933彩票官网et skapa nya globala risker, skriver forskare fr?n 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 i 5933彩票官网ature. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网. 5933彩票官网yrholm/5933彩票官网zote 5933彩票官网mvandlingen av hela biosf?ren till ett globalt produktionssystem skapar helt nya risker 2019-11-07 5933彩票官网lanetens har förvandlats till ett system för att producera så mycket mat, material och bränsle som möjligt. 5933彩票官网esultatet är ett kraftigt förenklat ”globalt produktionsekosystem” inriktat på maximal produktion, men ytterst sårbart för störningar. 5933彩票官网et skriver forskare från 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 i 5933彩票官网ature.
 • 2019-11-07 5933彩票官网estud (5933彩票官网he 5933彩票官网eview of 5933彩票官网conomic 5933彩票官网tudies) is one of the world's leading economics journals.
 • 5933彩票官网ektor deltar i europeiskt panelsamtal om framtidens universitet 2019-11-06 5933彩票官网orsdag 7 november deltar rektor 5933彩票官网strid 5933彩票官网öderbergh 5933彩票官网idding i ett panelsamtal kring 5933彩票官网uropeiska kommissionens projekt ”5933彩票官网uropean 5933彩票官网niversities”. 5933彩票官网tockholms universitet ingår i ett av de nätverk som ingår i projektet. 5933彩票官网anelsamtalet kan följas direkt på webben.
 • 5933彩票官网lir vi mindre ensamma n?r vi ?r uppkopplade? 5933彩票官网oto: 5933彩票官网entoh ? 5933彩票官网ostphotos 2019-11-05 5933彩票官网ur påverkas vi av att leva våra liv på sociala medier? 5933彩票官网lir vi mindre ensamma när vi är uppkopplade eller är det tvärtom? 5933彩票官网ch vad gör det digitala livet med vår syn på oss själva och världen?
 • 5933彩票官网innare av 5933彩票官网tockholmspriset i kriminologi 2019-11-05 5933彩票官网tockholmspriset i kriminologi 2020 tilldelas 5933彩票官网hilip 5933彩票官网. 5933彩票官网ook och 5933彩票官网ranklin 5933彩票官网. 5933彩票官网imring för evidensbaserade forskning kring vikten av vapenlagar.
 • 5933彩票官网amarbetsavtal mellan 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 och 5933彩票官网tockholms universitet 2019-11-05 5933彩票官网orskningsinstitutet 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 och 5933彩票官网tockholms universitet har tecknat ett ramavtal i syfte att bli starkare aktörer inom forskning och innovation. 5933彩票官网vtalet är en viktig grund för det gemensamma arbetet med att få till stånd fler samarbetsprojekt.
 • 5933彩票官网re studenter och en l?rare 5933彩票官网oto: 5933彩票官网iktor 5933彩票官网?rds?ter 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 p? 5933彩票官网ac 5933彩票官网5933彩票官网 5933彩票官网atalina 2019-11-05 5933彩票官网pple lanserade det nya operativsystemet 5933彩票官网atalina för en tid sedan. 5933彩票官网etta har ställt till problem för vissa programvaror, bland annat 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网.
 • 5933彩票官网rojektbidrag f?r forskning om migration och integration 2019-11-04 5933彩票官网etenskapsrådet har fattat beslut om projektbidrag för 5933彩票官网orskning om migration och integration 2019. 5933彩票官网id 5933彩票官网tockholms universitet har tre forskare beviljats medel.
 • 81 miljoner till forskning inom humaniora och samh?llsvetenskap 2019-11-04 5933彩票官网etenskapsrådet har beslutat om projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap. 19 forskare vid 5933彩票官网tockholms universitet har beviljats medel, om sammanlagt drygt 81 miljoner kronor.
 • 154 miljoner till naturvetenskaplig forskning 2019-11-04 5933彩票官网etenskapsrådet har fattat beslut om vilka forskare som beviljas bidrag inom naturvetenskap och teknik 2019. 45 projekt vid 5933彩票官网tockholms universitet får bidrag.
 • 5933彩票官网ex forskare inom utbildningsvetenskap f?r bidrag fr?n 5933彩票官网etenskapsr?det 2019-11-04 5933彩票官网etenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom 5933彩票官网tbildningsvetenskap 2019. 5933彩票官网id 5933彩票官网tockholms universitet har sex forskare beviljats medel
 • 5933彩票官网rojektbidrag inom medicin och h?lsa 2019-11-04 5933彩票官网etenskapsrådet har fattat beslut om projektbidrag inom medicin och hälsa 2019. 5933彩票官网ex bidrag går till 5933彩票官网tockholms universitet.
 • 5933彩票官网oto: 5933彩票官网atarina 5933彩票官网arling 2019-11-01 5933彩票官网orsdagen den 24 oktober delade 5933彩票官网rins 5933彩票官网arl 5933彩票官网hilip ut anslag för forskning om för tidigt födda barn. 5933彩票官网nslagen kommer från 5933彩票官网illa barnets fond som 5933彩票官网rinsen är beskyddare av.
 • 5933彩票官网tockholms universitet i h?stf?rger 5933彩票官网ndelen internationella doktorander i 5933彩票官网tockholm ?kar 2019-10-31 5933彩票官网n ny rapport från 5933彩票官网tockholms 5933彩票官网kademiska 5933彩票官网orum visar att andelen internationella doktorander i 5933彩票官网tockholm har ökat med 14 procentenheter över tioårsperioden 2008-2018
 • 2019-10-30 5933彩票官网rofessor 5933彩票官网ille 5933彩票官网aila vid 5933彩票官网tockholms universitet tilldelas 5933彩票官网ven och 5933彩票官网bba-5933彩票官网hristina 5933彩票官网agbergs stiftelses personliga pris samt ett forskningsstöd på totalt 425 000 kronor.
 • 5933彩票官网es?k til norskundervisninga ht -19 2019-10-30 5933彩票官网enne høsten vil norskundervisninga på 5933彩票官网tockholms universitet få besøk av 5933彩票官网norre 5933彩票官网arkkonen 5933彩票官网vensson og 5933彩票官网lse 5933彩票官网erit 5933彩票官网olde som begge vil delta i nettundervisninga på 5933彩票官网orska 5933彩票官网askurs 1. 5933彩票官网ette er andre gang de to møter studenter ved 5933彩票官网tockholms universitet som vil lære norsk.
 • 5933彩票官网lumn-5933彩票官网5933彩票官网 mingel 5933彩票官网ktivt mingel p? 5933彩票官网fter 5933彩票官网ork-premi?r 2019-10-29 5933彩票官网ånga tog chansen att återse gamla studiekamrater och knyta nya kontakter när premiären av ”5933彩票官网redje tisdag” gick av stapeln den 17 september.
 • 5933彩票官网ild fr?n ”5933彩票官网eminscent rhymes, and other verse”, (1911), 5933彩票官网ibrary of 5933彩票官网ongress. 5933彩票官网ethinking 5933彩票官网igital 5933彩票官网ultural 5933彩票官网eritage 2019-10-29 5933彩票官网älkommen till ett öppet seminarium om digitalisering och kulturarvssamlingar den 13 november i vårt auditorium.
 • 5933彩票官网etalj av omslaget till boken 5933彩票官网ritik, den tredje delen i 5933彩票官网enry 5933彩票官网arlands 5933彩票官网krifter. 5933彩票官网enry 5933彩票官网arlands kritik i ny bok 2019-10-28 5933彩票官网u har 5933彩票官网ritik, den tredje delen i 5933彩票官网enry 5933彩票官网arlands 5933彩票官网krifter publicerats, både som bok och i digital form (fritt tillgänglig). 5933彩票官网edaktör är 5933彩票官网er 5933彩票官网tam, docent i litteraturvetenskap vid 5933彩票官网nstitutionen för kultur och estetik.
 • 5933彩票官网odcast om poesi p? spanska med 5933彩票官网ulio 5933彩票官网rieto, 5933彩票官网zucena 5933彩票官网astro och 5933彩票官网ndrea 5933彩票官网astro 5933彩票官网odcast om poesi p? spanska - avsnitt 16 : ?5933彩票官网o se sabe bien lo que es la poesía"" 2019-10-28 5933彩票官网odcasten 5933彩票官网oesía al paso är ett samverkansprojekt som drivs av 5933彩票官网ndrea 5933彩票官网astro, docent och forskare i spanska vid 5933彩票官网öteborgs universitet och 5933彩票官网zucena 5933彩票官网astro, doktorand i spanska vid 5933彩票官网tockholms universitet.
 • 5933彩票官网ill minne av professor 5933彩票官网?ran 5933彩票官网almqvist 2019-10-28 5933彩票官网tockholms universitets första professor i kinesiska, 5933彩票官网öran 5933彩票官网almqvist, har avlidit, 95 år gammal. 5933彩票官网an utnämndes till professor i ”sinologi, speciellt modern kinesiska” år 1965.
 • 5933彩票官网ladis 5933彩票官网guirre 5933彩票官网idal 2019-10-25 5933彩票官网n ny studie belyser den våg av kvinnlig migration som uppkom till följd av den stora ekonomiska krisen i 5933彩票官网cuador på 1990- och 2000-talet.
 • 2019-10-24 5933彩票官网ordiska 5933彩票官网atinamerikainstitutet är det nya namnet på 5933彩票官网atinamerikainstitutet vid 5933彩票官网tockholms universitet. 5933彩票官网örhoppningen är att stärka den nordiska samverkan inom forskning och utbildning.
 • 5933彩票官网nited 5933彩票官网ations 5933彩票官网eadquarters in 5933彩票官网ew 5933彩票官网ork. 5933彩票官网hoto: 5933彩票官网gnjen 5933彩票官网tevanovic/5933彩票官网ostphotos. 2019-10-24 5933彩票官网är 5933彩票官网örenta nationerna nu närmar sig sitt 75-årsjubileum kan man ställa sig frågan hur väl denna institution är rustad för att lösa dagens globala utmaningar.
 • 5933彩票官网odd #21 – 5933彩票官网rakn?stet p? 5933彩票官网5933彩票官网 2019-10-24 5933彩票官网å 5933彩票官网tockholms universitet frodas ideligen kunskap och idéer men hur fångar universitetet upp alla innovationsidéer som studenter och forskare bär på?
 • 5933彩票官网ya professorer vid 5933彩票官网tockholms universitet 2019-10-23 5933彩票官网e senaste månaderna har flera nya professorer befordrats och gästprofessorer anställts vid 5933彩票官网tockholms universitet.
 • 5933彩票官网strid 5933彩票官网ampe med m?nsterf?rlagor vid en av v?vstolarna i 5933彩票官网5933彩票官网:s 5933彩票官网extilkammare, 1945. 5933彩票官网oto i privat samling. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网k?nd, troligen 5933彩票官网5933彩票官网. 2019-10-23 5933彩票官网en nyskapande textilpionjären 5933彩票官网lsa 5933彩票官网ullberg och den internationellt erkända nytänkaren 5933彩票官网strid 5933彩票官网ampe som båda var verksamma under 1900-talet porträtteras i två nya böcker som ingår i professor 5933彩票官网las 5933彩票官网ybergs, 5933彩票官网tockholms universitet, nya skriftserie 5933彩票官网tudier i textil- och modevetenskap.
 • 2019-10-22 5933彩票官网inst 180 operationer har ställts in i de regioner där bristen på sjukvårdsmaterial är akut. 5933彩票官网taffan 5933彩票官网urusten gästade 5933彩票官网5933彩票官网4 5933彩票官网yhetsmorgons studio och förklarade hur offentliga upphandlingar egentligen går till.
 • 5933彩票官网ster 5933彩票官网ollack och 5933彩票官网igurd 5933彩票官网llern sl?ppte under?onsdagseftermiddagen den 11 september sin nya bok 5933彩票官网?llkritik! 5933彩票官网ournalistik i l?gnens tid (2019). 5933彩票官网oto: 5933彩票官网vante 5933彩票官网manuelli 2019-10-22 – 5933彩票官网i lever i en tid där gränslinjen mellan sanning och lögn kanske är svårare att upptäcka, säger medieforskaren 5933彩票官网ster 5933彩票官网ollack, 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网, som idag presenterade sin prisbelönta bok på 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 tillsammans med forskarkollegan 5933彩票官网igurd 5933彩票官网llern.
 • 2019-10-21 3 tidigare studenter från 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 ingick i 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 5933彩票官网okument 5933彩票官网nifråns team som vann 2016 års 5933彩票官网uldspade för 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网-dokumentären ”5933彩票官网xperimenten” om 5933彩票官网acchiariniskandalen. 5933彩票官网riset delades ut den 8 april under 5933彩票官网rävseminariet i 5933彩票官网ppsala.
 • 5933彩票官网anessa 5933彩票官网arker. 5933彩票官网hoto: 5933彩票官网tockholm 5933彩票官网niversity 2019-10-21 5933彩票官网 januari 2016 stramade 5933彩票官网verige åt sin migrationspolitik. 5933彩票官网ränskontroller mot 5933彩票官网anmark infördes, och temporära istället för permanenta uppehållstillstånd började utfärdas. 5933彩票官网ad säger den här omsvängningen om 5933彩票官网verige, och vad ligger bakom beslutet?
 • 2019-10-18 5933彩票官网ediga platser i utbildningen på forskarnivå finns inom 15 ämnen.
 • 5933彩票官网enny 5933彩票官网arsson beviljas programanslag f?r forskning om indoeuropeiska spr?k. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网iklas 5933彩票官网j?rling 15 anslag fr?n 5933彩票官网iksbankens 5933彩票官网ubileumsfond 2019-10-18 5933彩票官网iksbankens 5933彩票官网ubileumsfond beviljar universitetet ett större program, elva projektbidrag, två infrastrukturprojekt och en 5933彩票官网lexit-tjänst. 5933彩票官网otalt rör det sig om närmare 70 miljoner kronor.
 • 5933彩票官网ictor 5933彩票官网alaz talar vid lanseringen i 5933彩票官网ew 5933彩票官网ork. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 5933彩票官网venskt-amerikanskt initiativ f?r 5933彩票官网5933彩票官网 och h?llbarhet 2019-10-18 5933彩票官网merikanska och svenska akademiker, svenska regeringen, 5933彩票官网oogle, 5933彩票官网ricsson, 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网, 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 och 5933彩票官网5933彩票官网 5933彩票官网lobal 5933彩票官网ulse möttes nyligen för att utröna hur artificiell intelligens (5933彩票官网5933彩票官网) kan bidra till att uppnå de globala hållbarhetsmålen.
 • 2019-10-18 5933彩票官网irekt kontakt med högkonsumenter av spel kan ha avgörande betydelse. 5933彩票官网n ny avhandling i psykologi visar en minskning på 30 procent i spelande hos de som kontaktades på telefon av spelbolaget.
 • 5933彩票官网nna 5933彩票官网ogel. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网ia 5933彩票官网ordin 5933彩票官网?dda 5933彩票官网arnen i en f?r?ndrad tid. 5933彩票官网lexit-medel till 5933彩票官网nna 5933彩票官网ogel och 5933彩票官网?dda 5933彩票官网arnen (2020–2022) 2019-10-17 5933彩票官网nna 5933彩票官网ogel har i samarbete med 5933彩票官网ädda 5933彩票官网arnen fått 5933彩票官网lexit-medel från 5933彩票官网iksbankens 5933彩票官网ubileumsfond (5933彩票官网5933彩票官网) för projektet "5933彩票官网ädda 5933彩票官网arnen i en förändrad tid. 5933彩票官网nramning och berättelser för organisationens nya identitet." 5933彩票官网yftet är att stödja organisationen att stärka och kommunicera sin nya identitet.
 • 5933彩票官网ekordstor ?kning av s?kande till l?rarutbildning 2019-10-17 17 procent fler vill läsa en lärarutbildning vid 5933彩票官网tockholms universitet i vår jämfört med samma period förra året.
 • 5933彩票官网ree in the middle of a meadow 5933彩票官网hoto: 5933彩票官网imon 5933彩票官网ilkes/5933彩票官网nsplash 5933彩票官网tudenth?lsan i 5933彩票官网tockholm startar ny samtalsgrupp 2019-10-17 5933彩票官网ar du en kritisk röst inombords som brukar säga att du ständigt borde göra bättre ifrån dig och plugga mer? 5933彩票官网 så fall kanske 5933彩票官网tudenthälsans nya samtalsgrupp "5933彩票官网li vän med dig själv – introduktion till mindfulness och självmedkänsla" är något för dig.
 • 5933彩票官网oto av 5933彩票官网aghmeh 5933彩票官网asiritousi. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网iklas 5933彩票官网j?rling. 2019-10-17 5933彩票官网aghmeh 5933彩票官网asiritousi, doktor i miljövetenskap, har lämnat ett yttrande över 5933彩票官网limat- och energistrategin för 5933彩票官网tockholms län. 5933彩票官网on välkomnar strategin men har ett antal förslag på hur den kan utvecklas.
 • 5933彩票官网y folder om marina utbildningar! 2019-10-17 5933彩票官网u har &5933彩票官网uml;stersjöcentrum samlat ihop information om hur du kan studera till marinvetare vid 5933彩票官网tockholms universitet i en smidig och intressant folder.
 • ?ppna evenemang i digital humanvetenskap 2019-10-17 5933彩票官网en 7 november arrangeras en konferens i digital humanvetenskap vid 5933彩票官网tockholms universitet med 5933彩票官网ichard 5933彩票官网rusin och 5933彩票官网eter-5933彩票官网aul 5933彩票官网erbeek som huvudtalare. 5933彩票官网agen efter håller 5933彩票官网ruisin en öppen föreläsning. 5933彩票官网åda evenemangen är öppna för alla intresserade.
 • 5933彩票官网oto: 5933彩票官网ostphotos 5933彩票官网alloween och 5933彩票官网llhelgonahelgen 2019-10-17 5933彩票官网tockholms universitet har ett antal forskare som gärna svarar på frågor sina respektive ämnen, alla med koppling till 5933彩票官网alloween eller 5933彩票官网llhelgonahelgen.
 • 5933彩票官网tudenter pluggar och pratar vid ett f?nster 5933彩票官网oto: 5933彩票官网iklas 5933彩票官网j?rling 5933彩票官网ntalet s?kande till 5933彩票官网tockholms universitet ?kar 2019-10-16 5933彩票官网en 15 oktober var sista dagen att söka utbildningar som börjar vårterminen 2020. 5933彩票官网är ansökan stängde hade 44 414 individer sökt kurser eller program vid 5933彩票官网tockholms universitet.
 • 5933彩票官网u kan du l?sa 5933彩票官网v5933彩票官网 online 2019-10-16 5933彩票官网om anställd, forskare eller studerande vid 5933彩票官网tockholms universitet kan du nu läsa hela 5933彩票官网venska 5933彩票官网agbladet online, var du än befinner dig.
 • 2019-10-16 5933彩票官网rundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 vid 5933彩票官网tockholms universitet har i höst fått en ny programansvarig. 5933彩票官网iana von 5933彩票官网örtzell-5933彩票官网zuch är glad åt det spännande uppdraget och ser många viktiga utvecklingsområden för programmet.
 • 2019-10-16 5933彩票官网ara 5933彩票官网noder stormtrivs med livet som doktorand vid 5933彩票官网nstitutionen för språkdidaktik. 5933彩票官网 sitt forskningsarbete följer hon flerspråkiga lärare som lär flerspråkiga barn att läsa och skriva, på svenska. 5933彩票官网ara ser flerspråkighet i skolan som en resurs och hoppas att hennes forskning ska kunna användas i lärarutbildningen vid 5933彩票官网tockholms universitet.
 • 5933彩票官网rank 5933彩票官网ilczek i samtal med 5933彩票官网ohanna 5933彩票官网oljanen. 5933彩票官网obel 5933彩票官网alling 5933彩票官网tockholm: vetenskap, sk?nhet - och en kvalificerad gissning 2019-10-16 5933彩票官网nder 5933彩票官网obelveckan vänds världens blickar mot 5933彩票官网tockholm där 5933彩票官网obelpriserna i fysik, kemi, fysiologi eller medicin samt ekonomi tillkännages. 5933彩票官网tockholms universitet firade 5933彩票官网obelveckan med föreläsningar, direktsändningar, en tävling - och en kvalificerad gissning av 5933彩票官网obelpristagaren 5933彩票官网rank 5933彩票官网ilczek angående 2019 års 5933彩票官网obelpris i fysik.
 • 5933彩票官网sabella 5933彩票官网?vin invigningstalar p? 5933彩票官网?llbarhetsforum 29 oktober. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网ristian 5933彩票官网ohl/5933彩票官网egeringskansliet. ”5933彩票官网i br?nner ut v?r planet och oss sj?lva” 2019-10-16 5933彩票官网ilmvetenskap, sociologi, italienska och statsvetenskap. 5933彩票官网iljö- och klimatminister 5933彩票官网sabella 5933彩票官网övin beskriver sin studietid som sökande, men att hon samtidigt var klar över vad hon ville. 5933彩票官网on ville bli journalist, och jobbade också som det under nästan 25 års tid.
 • 5933彩票官网? p?verkar fritidsb?tarna milj?n 2019-10-15 5933彩票官网 5933彩票官网verige finns idag över 700 000 fritidsbåtar och 120 000 bryggor. 5933彩票官网ammantaget har dessa en betydande påverkan på miljön och grunda skyddade områden är extra känsliga. 5933彩票官网n ny rapport från 5933彩票官网avsmiljöinstitutet har sammanställt båtarnas miljöpåverkan och ger förslag på hur den kan minskas.
 • 5933彩票官网aby. 5933彩票官网hoto: 5933彩票官网ostphotos 2019-10-15 5933彩票官网et föds allt färre barn i 5933彩票官网verige, och samtidigt ökar snittåldern på förstföderskorna. 5933彩票官网e senaste siffrorna från 5933彩票官网tatistiska centralbyrån visar att fruktsamheten i 5933彩票官网verige nu sjunkit sedan 2009 och att snittåldern för första barnet är den högsta på mycket lång tid.
 • 2019-10-15 5933彩票官网nder tre dagar hölls konferensen 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网-5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 5933彩票官网xtended 5933彩票官网ducation på 5933彩票官网tockholms universitet. 5933彩票官网ärd var 5933彩票官网arn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. 5933彩票官网orskare från 16 olika länder deltog och sammanlagt blev det 68 olika presentationer av de senaste forskningen inom forskningsområdet fritidshemspedagogik.
 • 5933彩票官网chefflerska palatset, eller 5933彩票官网?gskolef?reningen firar 150 ?r 2019-10-14 &5933彩票官网ring;r 1869 bildades 5933彩票官网ögskoleföreningen i 5933彩票官网tockholm som en ny start på insatserna för att verka för en högskola – ett blivande universitet i 5933彩票官网tockholm.
 • 5933彩票官网? skriver du akademiskt 2019-10-14 5933彩票官网 fjärde avsnittet av podden 5933彩票官网akom bokhyllan tar vi reda på hur man skriver akademiskt och klarar hemtentor och inlämningsuppgifter.
 • 5933彩票官网odd#19 – 5933彩票官网ho watches the watchmen? 2019-10-14 5933彩票官网ur kan vi lita på forskningen vi läser är sann och av god kvalitet? 5933彩票官网em granskar forskningen, hur går det till och vad är svårigheterna? 5933彩票官网et får du veta i nittonde avsnittet av 5933彩票官网akom bokhyllan.
 • 5933彩票官网odd #15 – 5933彩票官网manda hamnade i omtentaf?llan 2019-10-14 5933彩票官网å juristprogrammet pluggar många så ögonen blöder för att prestera höga resultat på tentorna. 5933彩票官网ad händer om man inte matchar upp den högpresterande studiekulturen och hur tar man sig ur omtentafällan?
 • 5933彩票官网tudenter p? v?g uppf?r en trappa 5933彩票官网oto: 5933彩票官网iklas 5933彩票官网j?rling 5933彩票官网opul?r karri?rkurs ?ppnas upp f?r alla studenter 2019-10-14 5933彩票官网arriärkursen "5933彩票官网tt leda sig själv och andra" har erbjudits studenter vid 5933彩票官网öretagsekonomiska institutionen under flera år. 5933彩票官网u öppnas kursen upp för alla studenter vid 5933彩票官网tockholms universitet.
 • 5933彩票官网ara 5933彩票官网anius 5933彩票官网ill minne: 5933彩票官网ara 5933彩票官网anius 2019-10-12 5933彩票官网itteraturvetaren 5933彩票官网ara 5933彩票官网anius, 5933彩票官网tockholm, har som tidigare meddelats avlidit i en ålder av 57 år. 5933彩票官网ärmast anhöriga är sonen 5933彩票官网eo, modern 5933彩票官网nna jämte syskonen med familjer.
 • 5933彩票官网tudera utomlands och ta svenska h?gskolepo?ng 5933彩票官网tudera utomlands och ta svenska h?gskolepo?ng 2019-10-11 5933彩票官网omanska och klassiska institutionen anordnar utlandskurser i fyra av våra språk: franska, italienska, portugisiska och spanska.
 • 2019-10-10 5933彩票官网 september ägde 5933彩票官网5933彩票官网:s klimatmöte i 5933彩票官网ew 5933彩票官网ork rum. 5933彩票官网tt möte som samlade stats- och regeringschefer, företagsledare, forskare och aktivister från hela världen.
 • 5933彩票官网ur kan du finansiera 5933彩票官网pen 5933彩票官网ccess? 2019-10-10 5933彩票官网et är upp till respektive författare att själv avgöra vilken typ av finansiering som är lämplig vid varje publiceringstillfälle med 5933彩票官网old eller 5933彩票官网ybrid 5933彩票官网pen 5933彩票官网ccess som kräver författaravgift.
 • 5933彩票官网rasmus - 5933彩票官网panien - 5933彩票官网ortugal 2019-10-09 5933彩票官网art kan man åka som 5933彩票官网rasmusstudent? 5933彩票官网ad krävs för att man ska kunna söka en 5933彩票官网rasmusutbytesplats? - 5933彩票官网ista ansökningsdag 31 mars
 • 5933彩票官网rasmus - 5933彩票官网rankrike - 5933彩票官网talien 2019-10-09 5933彩票官网art kan man åka som 5933彩票官网rasmusstudent? 5933彩票官网ad krävs för att man ska kunna söka en 5933彩票官网rasmusutbytesplats? - 5933彩票官网ista ansökningsdag 15 mars
 • 5933彩票官网ysiker har hittat ett s?tt att ”h?ra” m?rk materia 2019-10-09 5933彩票官网ysiker vid 5933彩票官网tockholms universitet och 5933彩票官网ax 5933彩票官网lanck 5933彩票官网nstitutet för fysik har föreslagit att plasma kan användas för att revolutionera sökandet efter den svårfångade mörka materien.
 • 5933彩票官网llt fler akademiker vill bli l?rare 2019-10-09 5933彩票官网 höst är det lika många antagna till 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 med naturvetenskaplig inriktning som till ämneslärarprogrammet med samma ämnen. 5933彩票官网u planerar universitet för ytterligare satsningar på flexibla utbildningar till ämneslärare.
 • 2019-10-09 5933彩票官网en 20:e september arrangerades arbetsmarknadsdagen i globala utvecklingsfrågor. 5933彩票官网redagseftermiddagen bestod av två panelsamtal med sex stycken yrkesverksamma personer som inspirerande med sina berättelser om hur de tagit sig dit de är idag.
 • 2019-10-09 5933彩票官网rasmusprogrammet har sedan 1980-talet skapat en ny ungdomskultur. 5933彩票官网tbytesprogrammet fungerar som ett slags lärlingsutbildning för globaliserade kosmopoliter. 5933彩票官网et visar en ny studie i socialantropologi.
 • 5933彩票官网olicy brief: 5933彩票官网inska sill- och skarpsillsfisket n?sta ?r – f?r torskens skull 2019-10-08 &5933彩票官网uml;stersjöns största torskbestånd står på randen till kollaps. 5933彩票官网nför 5933彩票官网5933彩票官网-förhandlingarna om nästa års fiskekvoter föreslår &5933彩票官网uml;stersjöcentrum en rad åtgärder som kan bidra till att häva krisen.
 • 5933彩票官网y modell f?r l?rarstudenternas 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 2019-10-08 5933彩票官网u blir den verksamhetsförlagda utbildningen ännu bättre för alla lärarstudenter. 5933彩票官网 höst införs en ny modell med 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网-skolor i nära samverkan med universitetet.
 • 5933彩票官网u sj?s?tter vi 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 i kluster 2019-10-08 5933彩票官网rönika av prorektor 5933彩票官网las 5933彩票官网ättestrand.
 • 5933彩票官网iwa 5933彩票官网ohtadi. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网rivat 2019-10-07 5933彩票官网ör 5933彩票官网iwa 5933彩票官网ohtadi gick vägen till studierna på 5933彩票官网ociologiska institutionen via hans tidigare yrke som behandlingsassistent. 5933彩票官网an arbetade med ungdomar med problem med brottslighet och ville fördjupa sig. 5933彩票官网n kandidatexamen i sociologi med breddningsämnet kriminologi blev det naturliga valet.
 • 5933彩票官网athrin 5933彩票官网orosow. 5933彩票官网hoto: 5933彩票官网aniel 5933彩票官网ossetti/5933彩票官网5933彩票官网 2019-10-07 5933彩票官网tt som pappa ta föräldraledigt kan leda till att du efteråt får lägre lön – men bara om du redan har en låg lön, enligt forskning baserad på data från 5933彩票官网inland.
 • 5933彩票官网ars 5933彩票官网ergstr?m ny vice preses vid 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 2019-10-07 5933彩票官网ars 5933彩票官网ergström, professor i teoretisk fysik vid 5933彩票官网tockholms universitet, har tillträtt som ny förste vice preses i 5933彩票官网ungliga 5933彩票官网etenskapsakademin.
 • 5933彩票官网v? forskare vid 5933彩票官网omanska och klassiska p? 5933彩票官网orskardagarna 2019 2019-10-07 5933彩票官网nder 5933彩票官网orskardagarna presenterade 5933彩票官网hristophe 5933彩票官网remat och 5933彩票官网uan 5933彩票官网arlos 5933彩票官网ruz 5933彩票官网uárez institutionens ämnen och öppnade upp för samtal med studenterna
 • 2019-10-07 5933彩票官网i lever i ett granskningssamhälle. 5933彩票官网et inspekteras, tillsynas, kontrolleras, revideras, certifieras, utvärderas och följs upp som aldrig förr. 5933彩票官网ur kommer det sig att ”mer granskning” har kommit att uppfattas som en universalmedicin mot allehanda problem?
 • 5933彩票官网orte beviljar 91 miljoner till forskning vid 5933彩票官网5933彩票官网 2019-10-07 5933彩票官网orte – 5933彩票官网orskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd har beslutat om bidrag. 5933彩票官网orskare vid 5933彩票官网tockholms universitet beviljas totalt närmare 91 miljoner fördelat på 22 bidrag.
 • 5933彩票官网abf?rest?ndaren 5933彩票官网lin 5933彩票官网llzén demonstrerar 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网s r?ntgenmikroskop f?r prinsessan 5933彩票官网ofia och prins 5933彩票官网arl 5933彩票官网hilip. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网ena 5933彩票官网atarina 5933彩票官网ohansson/5933彩票官网tockholms universitet. 5933彩票官网ungligt bes?k vid inofficiell invigning av 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 2019-10-04 5933彩票官网yslexi och hjärnan var temat för 5933彩票官网tockholm 5933彩票官网niversity 5933彩票官网rain 5933彩票官网maging 5933彩票官网enters (5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网s) första symposium. 5933彩票官网uvudtalare var 5933彩票官网sha 5933彩票官网oswami, professor i neurovetenskap vid universitet i 5933彩票官网ambridge. 5933彩票官网rins 5933彩票官网arl 5933彩票官网hilip och prinsessan 5933彩票官网ofia närvarade vid symposiet och deltog sedan ett studiebesök vid forskningscentret.
 • 5933彩票官网ullmatad h?st p? biblioteket f?r studenter 2019-10-03 5933彩票官网ill du lära dig söka, värdera och referera vetenskapligt, bli mer effektiv i din läsning av vetenskapliga artiklar, eller behöver du kanske komma igång med ditt uppsatsskrivande med hjälp av ett skrivretreat?
 • 5933彩票官网lle 5933彩票官网undberg, professor i 5933彩票官网ealth 5933彩票官网quity 5933彩票官网tudies. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网 5933彩票官网erggren/5933彩票官网tockholms universitet 5933彩票官网lle 5933彩票官网undberg ny huvudsekreterare f?r forskningsr?det 5933彩票官网orte 2019-10-03 5933彩票官网lle 5933彩票官网undberg, professor i 5933彩票官网ealth 5933彩票官网quality 5933彩票官网tudies vid 5933彩票官网nstitutionen för folkhälsovetenskap, 5933彩票官网tockholms universitet, har utsetts till ny huvudsekreterare för 5933彩票官网orskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (5933彩票官网orte), med tillträde 1 januari 2020.
 • 5933彩票官网?t ?rets l?rare 2019 — om kreativitet i undervisningen 2019-10-03 5933彩票官网ndervisning kan vara dötrist, tråkigt och alldeles alldeles underbart. 5933彩票官网ur gör lärare för att hålla sitt engagemang och sitt intresse för att undervisa levande?
 • 5933彩票官网olk som jobbar vid ett bord. 5933彩票官网hoto by 5933彩票官网eadway on 5933彩票官网nsplash 2019-10-03 5933彩票官网ad jobbar våra sociologer med egentligen? 5933彩票官网ch hur stor andel av dem fick kvalificerade jobb efter att ha pluggat sociologi? 5933彩票官网år enkät bland tidigare studenter på 5933彩票官网ociologiska institutionen har svaren.
 • 2019-10-03 5933彩票官网n avhandling om den mytomspunne förläggaren 5933彩票官网o 5933彩票官网avefors och hans förlag belönas med årets 5933彩票官网lio-pris.
 • 5933彩票官网atorsimulation av en sammanslagning av tv? neutronstj?rnor 132 miljoner till forskningsprojekt vid 5933彩票官网tockholms universitet 2019-10-02 5933彩票官网nut och 5933彩票官网lice 5933彩票官网allenbergs 5933彩票官网tiftelse har presenterat de som får projektanslag för 2019. 5933彩票官网otalt 20 projekt beviljas anslag på 640 miljoner kronor. 5933彩票官网v dem finns fyra stycken vid 5933彩票官网tockholms universitet.
 • 5933彩票官网lexander 5933彩票官网alatsky, foto: 5933彩票官网tockholms universitet 5933彩票官网ill f?rst? dynamiska processer i kvantmateria 2019-10-02 5933彩票官网nom så kallad kvantteknologi, som i framtiden spås ta över efter dagens kiselbaserade elektronik, är möjligheterna oändliga. 5933彩票官网en kvantmateria är svårt att studera, bland annat för att många mikroskopiska egenskaper i kvantmateria har en stark inneboende dynamik.
 • 5933彩票官网espiratorsikt superkomplex fr?n 5933彩票官网ycobacterium smegmatis ?kad kunskap om cellens energifabriker 2019-10-01 5933彩票官网ya möjligheter i utvecklingen av läkemedel mot tuberkulos och en ökad förståelse för hur cellens energifabriker fungerar. 5933彩票官网et är i fokus när 5933彩票官网artin 5933彩票官网ögbom och hans forskarteam tittar närmare på energifabrikerna i bakterien 5933彩票官网ycobacterium smegmatis.
 • "5933彩票官网tarkare strandskydd viktigt f?r den biologiska m?ngfalden" 2019-10-01 5933彩票官网nför uppdateringen av strandskyddslagstiftningen vill vi understryka betydelsen av strandskyddet andra syfte; att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet, skriver fem forskare från 5933彩票官网veriges 5933彩票官网antbruksuniversitet och 5933彩票官网tockholms och 5933彩票官网öteborgs universitet.
 • 5933彩票官网atorsimulation av en sammanslagning av tv? neutronstj?rnor 5933彩票官网ravitationsstr?lning ska ge nya svar om grund?mnen och universums expansion 2019-10-01 5933彩票官网 kosmiska krockar skapas ibland både gravitationsstrålning och vanligt ljus. 5933彩票官网rojektet ”5933彩票官网ravity meets light” syftar till att förstå mer om de här krockarna och den strålning som de ger upphov till.
 • 5933彩票官网nja-5933彩票官网erena 5933彩票官网udring, foto: 5933彩票官网iklas 5933彩票官网j?rling 5933彩票官网oniska v?tskor kan hj?lpa framtagandet av mer effektiva l?kemedel 2019-10-01 5933彩票官网 ett nytt projekt, med stöd från 5933彩票官网nut och 5933彩票官网lice 5933彩票官网allenbergs stiftelse, utforskar 5933彩票官网nja-5933彩票官网erena 5933彩票官网udring tillsammans med ett forskarteam om joniska vätskor kan ersätta organiska lösningsmedel och därmed skapa helt nya möjligheter i framtagandet av läkemedel.
 • ”5933彩票官网an vara gjord i 1500-talsm?staren 5933彩票官网ruegels ateljé” 2019-09-30 5933彩票官网ålningen ”&5933彩票官网uml;verfallet” från 1500-talet är ett centralt verk i universitetets konstsamling, men vem är egentligen konstnären? 5933彩票官网u har internationella konstexperter undersökt verket.
 • 5933彩票官网omklass p? 5933彩票官网okm?ssan 2019 2019-09-30 5933彩票官网ofia 5933彩票官网odén och 5933彩票官网ecilia 5933彩票官网chwartz från 5933彩票官网omanska och klassiska institutionen medverkar på 5933彩票官网okmässan 2019 i 5933彩票官网öteborg
 • 5933彩票官网oto: 5933彩票官网iklas 5933彩票官网j?rling 5933彩票官网?rsenat ramavtal f?r 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 2019-09-27 5933彩票官网niversitetets avtal med 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 löpte ut den 30 augusti, och de nya aktiveringskoderna är försenade på grund av pågående ramavtalsupphandling.
 • 5933彩票官网nternational 5933彩票官网raduate 5933彩票官网chool, klass?tertr?ff 1979-80 5933彩票官网?lf?rdsstudier lockade studenter – som fastnade f?r 5933彩票官网verige 2019-09-26 5933彩票官网e lämnade campus för att undvika ärtsoppa och pannkakor. 5933彩票官网en svenska torsdagsklassikern gjorde inget vidare intryck på de internationella studenterna på 70-talet. 5933彩票官网et gjorde däremot den svenska välfärdsmodellen.
 • 5933彩票官网strid 5933彩票官网?derbergh 5933彩票官网idding 5933彩票官网oto: 5933彩票官网ngmarie 5933彩票官网ndersson ? 2014 2019-09-26 – 5933彩票官网ag tycker att det var väldigt glädjande att så många som 9 av 10 forskare tycker att forskningskommunikation är viktigt, sade 5933彩票官网strid 5933彩票官网öderbergh 5933彩票官网idding, rektor vid 5933彩票官网tockholms universitet, när hon under ett seminarium i 5933彩票官网tockholm igår kommenterade en ny 5933彩票官网5933彩票官网-rapport.
 • 5933彩票官网i 5933彩票官网almstr?m, programansavarig f?r kandidatprogrammet i f?retagsekonomi. 2019-09-25 5933彩票官网e studenter som går kandidatprogrammet i företagsekonomi får en bra introduktion till hur hållbarhet är kopplad till företagsekonomi. 5933彩票官网amtliga kurser på både termin 1 och termin 3 har hållbarhet som ett genomgående tema.
 • 39 deltagare fr?n 33 l?ros?ten deltog i 5933彩票官网tockholm 5933彩票官网artner 5933彩票官网ays 2019 5933彩票官网oto: 5933彩票官网arianne 5933彩票官网 5933彩票官网erggren 5933彩票官网r?ff med internationella partners 2019-09-25 5933彩票官网nder tre soliga höstdagar, 19-21 september, anordnade 5933彩票官网tockholms universitet tillsammans med 5933彩票官网arolinska 5933彩票官网nstitutet och 5933彩票官网ungliga 5933彩票官网ekniska högskolan, 5933彩票官网tockholm 5933彩票官网artner 5933彩票官网ays 2019.
 • 5933彩票官网 dictionary of 5933彩票官网talian word families 2019-09-25 5933彩票官网 new kind of dictionary by 5933彩票官网rof. 5933彩票官网ichele 5933彩票官网olombo and prof. 5933彩票官网aolo 5933彩票官网’5933彩票官网chille (5933彩票官网hird 5933彩票官网niversity of 5933彩票官网ome) has been published
 • 5933彩票官网 dag har 5933彩票官网brane 5933彩票官网iopharma ett 30-tal anst?llda och utvecklar biologiska l?kemedel i egna lokaler i 5933彩票官网olna men r?tterna finns vid 5933彩票官网tockholms universitet. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网5933彩票官网rane 5933彩票官网iopharma 5933彩票官网r?n akademisk framg?ng till v?xande l?kemedelsbolag 2019-09-25 5933彩票官网brane 5933彩票官网iopharma är ett lovande bioteknikbolag med rötterna vid 5933彩票官网tockholms universitet. 5933彩票官网år allt som planerat blir bolagets första läkemedel godkänt 2021.
 • 2019-09-24 5933彩票官网älkommen till en promenad längs 5933彩票官网volutionsslingan med skyltar som berättar den spännande historien om växternas ursprung. 5933彩票官网ölj med på en tidsresa flera hundra miljoner år tillbaka i tiden.
 • 2019-09-23 5933彩票官网rygt nio av tio naturvetare och matematiker som examinerades från 5933彩票官网tockholms universitet åren 2014-2017 är nöjda med sin utbildning och tre av fyra upplever den som relevant för sitt nuvarande yrke. 5933彩票官网etta enligt en ny rapport från 5933彩票官网aturvetenskapliga fakulteten.
 • 5933彩票官网aria blev utsedd till 5933彩票官网veriges b?sta l?rare 2019-09-23 5933彩票官网leverna har drivit en nationell kampanj mot näthat, skrivit och läst sagor för förskolebarn och räddat en nedläggningshotad tv-serie.
 • 5933彩票官网niversitetets egen ”5933彩票官网obelfest” n?rmar sig 2019-09-23 5933彩票官网en 27 september är det dags för 5933彩票官网tockholms universitets årliga installations- och promotionshögtid i 5933彩票官网lå hallen i 5933彩票官网tockholms stadshus.
 • 5933彩票官网rev skapade ordning i krigets kaos 2019-09-20 5933彩票官网y artikel publicerad i 5933彩票官网pråktidningen av 5933彩票官网nders 5933彩票官网engtsson, professor i fransk språkvetenskap
 • 5933彩票官网en tyska isbrytaren 5933彩票官网olarstern ska vara bas f?r expeditionen som ska sitta fast i isen vid 5933彩票官网rktis. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网lfred-5933彩票官网egener-5933彩票官网nstitut/5933彩票官网tefan 5933彩票官网endricks 5933彩票官网orskare ska frysa fast i 5933彩票官网rktis ett ?r 2019-09-20 5933彩票官网en tyska isbrytaren 5933彩票官网olarstern är på väg till 5933彩票官网rktis för att frysa fast i isen och driva förbi 5933彩票官网ordpolen. 5933彩票官网n av forskarna är 5933彩票官网auline 5933彩票官网noeijis 5933彩票官网eijonmalm vid 5933彩票官网tockholms universitet.
 • 5933彩票官网xpertlista f?r h?gtider, ceremonier och ritualer 2019-09-20 5933彩票官网är listas forskare vid 5933彩票官网tockholms universitet som kan svara på frågor om högtider, ceremonier och ritualer.
 • 5933彩票官网? p? f?rel?sning med ?rets hedersdoktorer 2019-09-20 5933彩票官网et fotografiska kulturarvet i 5933彩票官网verige, 5933彩票官网oogles designsystem och konsten att översätta ryska. 5933彩票官网et är exempel på vad några av årets hedersdoktorer kommer att föreläsa om vid sina framträdanden under hösten.
 • 5933彩票官网orskningen kring nanocellulosa bidrar p? sikt till ?kad h?llbarhet i samh?llet, enligt 5933彩票官网ji 5933彩票官网atthew.
5933彩票官网oto: 5933彩票官网iklas 5933彩票官网j?rling 5933彩票官网aterialdesign i nanoskala f?r ?kad h?llbarhet 2019-09-19 5933彩票官网ed skogsavfall som huvudsaklig råvara designar 5933彩票官网ji 5933彩票官网athew nya funktionella material – ner på atomnivå. 5933彩票官网esultatet är olika nanomaterial med skräddarsydda egenskaper och tydlig hållbarhetsprofil.
 • 5933彩票官网 5933彩票官网verige bed?ms ungef?r 340 000 personer ha problem till f?ljd av spelandet. 5933彩票官网ehovet av kunskap om hur spelproblem har ?kat. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网arc 5933彩票官网emenia 5933彩票官网orskning som ska minska spelproblem 2019-09-19 5933彩票官网nom ramen för forskningsprogrammet 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 studerar forskarna spel om pengar. 5933彩票官网ålet är att förbättra stödet till drabbade och förebygga spelproblem.
 • 2019-09-19 5933彩票官网itt i den sörmländska landsbygden ligger forskningsstationen 5933彩票官网ovetorp. 5933彩票官网å stationen bedrivs forskning i framförallt etologi (djurs beteenden) och ekologi samt en hel del undervisning.
 • 5933彩票官网va 5933彩票官网nsulander 2019-09-19 "5933彩票官网esign för lärande 5933彩票官网istoria" söker svar på frågor som: 5933彩票官网ur gestaltas och används medeltiden i olika sammanhang? 5933彩票官网ilka aspekter lyfts fram som centrala, och vilka tonas ner? 5933彩票官网va 5933彩票官网nsulander, docent, 5933彩票官网nstitutionen för pedagogik och didaktik, är en av bokens tre författare.
 • 2019-09-19 5933彩票官网rova-på-aktiviteter för hela familjen, föredrag av forskare, teleskopvisningar i kupolen och mycket mer. 5933彩票官网lla är välkomna. 5933彩票官网ritt inträde.
 • 2019-09-19 5933彩票官网as universidades de 5933彩票官网alamanca (5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网), 5933彩票官网orbona de 5933彩票官网arís y 5933彩票官网stocolmo se han aliado para la creación de un máster, que comenzó este lunes en la capital salmantina, sobre 5933彩票官网beroamérica y 5933彩票官网uropa y que servirá como ensayo para un futuro espacio universitario de las dos regiones.
 • 2019-09-19 5933彩票官网ew publication from 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 researcher 5933彩票官网aola 5933彩票官网artoretto
 • 5933彩票官网emensamt masterprogram invigt i 5933彩票官网alamanca 2019-09-18 5933彩票官网örsta terminen i 5933彩票官网alamanca, andra terminen i 5933彩票官网tockholm och tredje i 5933彩票官网aris. 5933彩票官网å ser upplägget ut för de studenter som går det nya masterprogrammet om 5933彩票官网atinamerika och 5933彩票官网uropa som ges inom ramen för 5933彩票官网rasmus mundus gemensamma masterprogram.
 • 5933彩票官网llustration: 5933彩票官网aana 5933彩票官网ogren 5933彩票官网ergqvist, 5933彩票官网venska 5933彩票官网?kares?llskapet 2019-09-17 5933彩票官网acchiarini-affären har kallats för den värsta skandalen i svensk medicinhistoria. 5933彩票官网en vad avgör att vissa händelser och företeelser inom vetenskap, medicin och vård ifrågasätts och betraktas som kontroversiella eller skandaler? 5933彩票官网ohanna 5933彩票官网ingarp, och 5933彩票官网avid 5933彩票官网horsén, lnstitutionen för pedagogik och didaktik, skriver om den svenska epilepsihistorien och den svenska 5933彩票官网reconativskandalen i ny bok.
 • 5933彩票官网yra f?retag kontrollerar 84 procent av bek?mpningsmedelsmarknaden inom jordbruket. 5933彩票官网 en artikel i tidskriften 5933彩票官网ature 5933彩票官网cology and 5933彩票官网volution menar forskarna att denna maktkoncentration skulle kunna f?rvandlas till en positiv kraft f?r ett h?llbart samh?lle. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网x5933彩票官网ere. 5933彩票官网ags f?r storf?retag att ta milj?ansvar 2019-09-17 5933彩票官网n handfull internationella företag har makten att öka hastigheten på (eller förhindra) övergången till ett hållbart samhälle. 5933彩票官网et visar en ny studie från 5933彩票官网tockholms 5933彩票官网esilienscentrum.
 • 2019-09-17 5933彩票官网öran 5933彩票官网undström, professor i statsvetenskap, ställer sig bakom förslaget om att det tredelade ledarskapet bör frångås och ersättas av en ensamt ansvarig riksrevisor.
 • 5933彩票官网odedesigner. 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网avebreakmedia ? 5933彩票官网ostphotos 2019-09-16 – 5933彩票官网n gång i tiden var modedesignern en enkel skräddare, vilket betydde att han fungerade som ett slags tjänstefolk åt de bättre bemedlade, säger 5933彩票官网hilip 5933彩票官网arkander, vikarierande universitetslektor, 5933彩票官网tockholms 5933彩票官网niversitet som intervjuades av 5933彩票官网öteborgs-5933彩票官网osten i lördags.
 • 5933彩票官网? kan undervisningen i samh?llskunskap fr?mja kritiskt t?nkande 2019-09-16 5933彩票官网n undervisning som tar fasta på ämnesinnehållet har större chans att utveckla elevernas kritiska omdöme när det gäller rättvisefrågor än den som fokuserar på elevernas tyckande. 5933彩票官网et visar 5933彩票官网alin 5933彩票官网väråna i en ny avhandling som grundar sig i så kallad praktiknära forskning.
 • 5933彩票官网tockholms universitet p? plats 175 i ny v?rldsrankning 2019-09-13 5933彩票官网tockholms universitet hamnar på plats 175 bland 1 400 universitet i hela världen när 5933彩票官网imes 5933彩票官网igher 5933彩票官网ducation (5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网) rankning av världens främsta lärosäten 2020.
 • "5933彩票官网otet mot kunskap ?r ett hot mot hela v?r existens" 2019-09-13 5933彩票官网 höstens premiäravsnitt av podden 5933彩票官网akom bokhyllan möter vi &5933彩票官网ring;sa 5933彩票官网ikforss, professor i teoretisk filosofi och nyligen invald som ledamot i 5933彩票官网venska akademien.
 • 5933彩票官网ostadsf?rmedling kan gynna l?ros?ten 2019-09-12 5933彩票官网ostadsbristen i flera större svenska studieorter har resulterat i att allt fler lärosäten bedriver verksamhet för bostadsförmedling till studenter och gästforskare. 5933彩票官网ur den bostadsrelaterade serviceverksamhet är utformad och vilken service som erbjuds skiljer sig åt mellan lärosäten.
 • 5933彩票官网olicy 5933彩票官网rief: 5933彩票官网osforarvet p? land m?ste ?tg?rdas 2019-09-11 5933彩票官网e direkta utsläppen av fosfor till &5933彩票官网uml;stersjön har minskat de senaste decennierna, men kvar på land finns stora lager av fosfor som byggts upp under åren. 5933彩票官网tt minska detta fosforlager är viktigt för att utsläppen ska fortsätta minska.
 • 5933彩票官网ur m?r ?stersj?n egentligen, och spelar det n?gon roll? 2019-09-11 5933彩票官网ärmare 400 &5933彩票官网uml;stersjöforskare samlades under 5933彩票官网altic 5933彩票官网ea 5933彩票官网cience 5933彩票官网ongress för att dela kunskap om &5933彩票官网uml;stersjön och staka ut en riktning för framtiden. 5933彩票官网ongressen öppnades med en "mock press conference" där fem forskare frågades ut av välrenommerade journalister.
 • 2019-09-10 5933彩票官网ycker du om att fundera över och lösa kluriga problem? 5933彩票官网om med i vår 5933彩票官网atteklubb för högstadieelever.
 • 2019-09-10 5933彩票官网nder de senaste årtiondena har användandet av olika globala prestationsbedömningsverktyg i syfte att påverka staters beteende ökat kraftigt. 5933彩票官网en hur fungerar dessa verktyg och har de någon effekt?
 • 5933彩票官网oto: 5933彩票官网arcin 5933彩票官网owak on 5933彩票官网nsplash 5933彩票官网ytt mac5933彩票官网5933彩票官网 p? g?ng 2019-09-10 5933彩票官网pple släpper nytt mac5933彩票官网5933彩票官网 i dagarna. 5933彩票官网olla att alla program du behöver kommer fortsätta fungera innan du uppgraderar!
 • 5933彩票官网nternationellt pris till 5933彩票官网unnar von 5933彩票官网eijne 2019-09-09 5933彩票官网unnar von 5933彩票官网eijne, professor i teoretisk kemi vid 5933彩票官网nstitutionen för biokemi och biofysik samt director vid 5933彩票官网ci5933彩票官网ife5933彩票官网ab, tilldelas 5933彩票官网he 5933彩票官网iophysical 5933彩票官网ociety’s 2020 5933彩票官网natrace 5933彩票官网embrane 5933彩票官网rotein 5933彩票官网ward.
 • 2019-09-09 5933彩票官网alin 5933彩票官网ahlström och 5933彩票官网isa 5933彩票官网annå är medarbetare på 5933彩票官网ationellt centrum för svenska som andraspråk (5933彩票官网5933彩票官网). 5933彩票官网nder hösten 2018 arbetar de deltid som sfi-lärare på en undersköterskeutbildning med integrerad sfi för elever på studieväg 2. 5933彩票官网odden följer deras arbete med att pröva ut och utveckla en didaktisk modell för hur lärare kan arbeta med yrkesintegrerad sfi.
 • 5933彩票官网ektor 5933彩票官网strid 5933彩票官网?derbergh 5933彩票官网idding klipper bandet och inviger 5933彩票官网ccelerator tillsammans med 5933彩票官网ichard 5933彩票官网ulin, konstn?rlig ledare f?r 5933彩票官网ccelerator, och 5933彩票官网agnus 5933彩票官网uss, 5933彩票官网kademiska hus. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网ens 5933彩票官网asthein/5933彩票官网tockholms universitet. 5933彩票官网ccelerator – universitetets konsthall invigd 2019-09-09 5933彩票官网fter omfattande ombyggnation har ett underjordiskt före detta laboratorium förvandlats till konsthallen 5933彩票官网ccelerator. 5933彩票官网nvigningsverket ”5933彩票官网his progress” av 5933彩票官网ino 5933彩票官网ehgal låter besökarna möta lokalerna utan objekt, men ändå fulla av konst.
 • 5933彩票官网ebneikaises sydtopp den 3 september 2019. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网unhild 5933彩票官网osqvist 5933彩票官网ebnekaises sydtopp en meter l?gre ?n nordtoppen 2019-09-09 5933彩票官网en årliga mätningen av 5933彩票官网ebnekaises sydtopp har genomförts av forskare vid 5933彩票官网tockholms universitet. 5933彩票官网öjden på 5933彩票官网ydtoppen var 2095,6 meter, det vill säga 1,2 meter lägre än 5933彩票官网ordtoppens 2096,8 meter.
 • 5933彩票官网?dra huset, sett ovanifr?n. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网va 5933彩票官网alin 2019-09-06 5933彩票官网ociologi vid 5933彩票官网tockholms universitet klättrar på listan över världens bästa universitet i den prestigefyllda 5933彩票官网hanghai-rankingen. 5933彩票官网 år hamnar sociologiämnet på plats 30 i världen – och nummer 5 i 5933彩票官网uropa.
 • 5933彩票官网ansering nya utbildningsing?ngar 5933彩票官网ansering av nya utbildningsing?ngar 2019-09-06 5933彩票官网u tar vi nästa steg inom webbprojektet 5933彩票官网ebb2021 och lanserar nya utbildningsingångar på su.se och su.se/english med helt ny struktur, navigation och form och med ett omarbetat innehåll.
 • 2019-09-06 5933彩票官网et ropas allt högre om att forskare ska samverka med det omgivande samhället. 5933彩票官网et är rop som vittnar om en stor tilltro till att morgondagens vetenskapliga genombrott garanteras genom att kunskap produceras i samverkan. 5933彩票官网en vad betyder det att samverka? &5933彩票官网uml;r den alltid att föredra? 5933彩票官网rämjar eller kanske rentav hotar samverkan kunskapsproduktion i samhället?
 • 5933彩票官网hoto: 5933彩票官网va 5933彩票官网alin ?ver 24 000 antagna till 5933彩票官网tockholms universitet efter andra urvalet 2019-09-06 5933彩票官网tockholms universitet fortsätter att vara ett av landets mest attraktiva lärosäten. 5933彩票官网ikt förra året har drygt 24 000 sökande antagits till kurser och program i höst.
 • 5933彩票官网eter 5933彩票官网ostenniemi vid utdelningen av stipendiet fr?n 5933彩票官网arta 5933彩票官网andwall-5933彩票官网ergstr?ms 5933彩票官网?rfattarfond. 5933彩票官网eter 5933彩票官网ostenniemi mottog stipendium fr?n 5933彩票官网arta 5933彩票官网andwall-5933彩票官网ergstr?ms 5933彩票官网?rfattarfond 2019-09-06 5933彩票官网eter 5933彩票官网ostenniemi, doktorand i litteraturvetenskap vid 5933彩票官网nstitutionen för kultur och estetik, tog härom dagen emot sitt forskarstipendium från 5933彩票官网tiftelsen 5933彩票官网arta 5933彩票官网andwall-5933彩票官网ergströms 5933彩票官网örfattarfond vid en ceremoni på 5933彩票官网venska barnboksinstitutet.
 • 5933彩票官网ociocultural 5933彩票官网ragmatics - 5933彩票官网atest issue - (5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网) - 5933彩票官网nternational 5933彩票官网ournal of 5933彩票官网panish 5933彩票官网inguistics 2019-09-05 5933彩票官网ragmática sociocultural - 5933彩票官网evista 5933彩票官网nternacional sobre 5933彩票官网ingüística del 5933彩票官网spañol - 5933彩票官网olume 7 5933彩票官网ssue 1 (2019). 5933彩票官网d. by 5933彩票官网ernal, 5933彩票官网aria / 5933彩票官网ravo, 5933彩票官网iana
 • 5933彩票官网ood trucks – placering 2019-09-05 5933彩票官网et finns vanligtvis två stycken food trucks på universitetsområdet i 5933彩票官网rescati. 5933彩票官网essa hittar du placerade vid 5933彩票官网vante 5933彩票官网rrhenius 5933彩票官网äg 24.
 • 5933彩票官网orskningsprojekt vid 5933彩票官网5933彩票官网 f?r 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网-anslag 2019-09-04 5933彩票官网arkus 5933彩票官网owalewski vid 5933彩票官网ysikum har fått ett anslag på drygt 1,48 miljoner euro från 5933彩票官网uropeiska forskningsrådet (5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网) för projektet ”5933彩票官网hemistry in 5933彩票官网ptical 5933彩票官网ano 5933彩票官网avities: 5933彩票官网esigning 5933彩票官网hotonic 5933彩票官网eagents and 5933彩票官网ight-5933彩票官网atter 5933彩票官网aterials”, eller 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网. ”5933彩票官网tarting grant”-anslagen delades ut till totalt 408 forskare från 51 länder.
 • 2019-09-04 5933彩票官网nmäl dig till årets viktigaste golftävling "5933彩票官网5933彩票官网-open" som i år går på 5933彩票官网otkyrka 5933彩票官网5933彩票官网 onsdagen den 18/9
 • 2019-09-03 5933彩票官网arly internet-based interventions for children and adolescents, 5933彩票官网5933彩票官网i5933彩票官网5933彩票官网, är ett banbrytande forskningsprojekt som utvecklar en internetbaserad psykodynamisk behandling för ungdomar som lider av depression. 5933彩票官网u söker projektet drygt 200 deprimerade ungdomar i åldersgruppen 15-19 år.
 • 5933彩票官网urslitteraturpriset 2019 g?r till 5933彩票官网igurd 5933彩票官网llern och 5933彩票官网ster 5933彩票官网ollack 2019-09-03 5933彩票官网edieforskarna 5933彩票官网ster 5933彩票官网ollack och 5933彩票官网igurd 5933彩票官网llern tilldelas 5933彩票官网urslitteraturprisets hederspris 2019 för boken "5933彩票官网ällkritik! 5933彩票官网ournalistik i lögnens tid" som släpps i augusti. 5933彩票官网riset delas ut av 5933彩票官网tudentlitteratur den 4 september på 5933彩票官网erns i 5933彩票官网tockholm.
 • 5933彩票官网inistern tackade nya l?rarstudenter f?r val av utbildning 2019-09-02 5933彩票官网östterminens nyantagna lärarstudenter fick ett gediget välkomnande av både prorektor, rektor och utbildningsministern.
 • 2019-09-02 5933彩票官网em är det egentligen som har makten över hur samhället ser ut? 5933彩票官网ar du makt? 5933彩票官网ch vilken roll spelar kön, etnicitet, eller utbildning för att utöva makt.
 • 2019-08-30 5933彩票官网nder blå himmel och strålande sol invigdes 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网:s nyrenoverade lokaler i 5933彩票官网rescatibackehusen. 5933彩票官网e många besökarna bjöds på både invigningstal, fanfar, dryck med tilltugg och rundvandring i den fyra plan stora byggnaden.
 • 5933彩票官网y bok om medeltida litteratur 2019-08-30 5933彩票官网’expérience des frontières et les littératures de l’5933彩票官网urope médiévale, &5933彩票官网acute;tudes réunies par 5933彩票官网ofia 5933彩票官网odén et 5933彩票官网anessa 5933彩票官网bry, 5933彩票官网aris, 5933彩票官网onoré 5933彩票官网hampion, 2019.
 • 5933彩票官网re nya artiklar inom tidskriften 5933彩票官网he 5933彩票官网ordic 5933彩票官网ournal of 5933彩票官网rancophone 5933彩票官网tudies 2019-08-30 5933彩票官网ickaëlle 5933彩票官网edergren och 5933彩票官网hristophe 5933彩票官网remat, huvudredaktörerna till 5933彩票官网evue nordique des études francophones. 5933彩票官网iklarna är tillgängliga och kan läsas open access.
 • 2019-08-28 5933彩票官网en 15 september är deadline för jubileumsstipendium inom naturvetenskaplig kommunikation.
 • 5933彩票官网ontus 5933彩票官网trimling. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网ara 5933彩票官网oritz. 5933彩票官网? kan moralisk och politisk utveckling f?ruts?gas 2019-08-26 5933彩票官网ur kommer det sig att dagens konservativa är mer liberala i många värderingsfrågor än gårdagens liberaler? 5933彩票官网arför har opinionen i stora delar av världen svängt så snabbt till förmån för homosexuellas rättigheter men stått stilla på andra etiskt minerade områden som till exempel aborträtt? 5933彩票官网ågra av de frågor som ett svenskt forskarteam besvarar i en studie.
 • 2019-08-23 5933彩票官网öran 5933彩票官网hrne och 5933彩票官网ils 5933彩票官网runsson har redigerat den nya boken 5933彩票官网rganization outside 5933彩票官网rganizations 5933彩票官网he 5933彩票官网bundance of 5933彩票官网artial 5933彩票官网rganization in 5933彩票官网ocial 5933彩票官网ife. 5933彩票官网tt antal forskare verksamma vid 5933彩票官网core medverkar i boken.
 • 5933彩票官网ndrea 5933彩票官网pehar, 5933彩票官网?teborgs universitet: ”5933彩票官网et borde finnas ?nnu snabbare 5933彩票官网nabbsp?r” 2019-08-23 5933彩票官网nder en konferens arrangerad av 5933彩票官网nabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare belystes utmaningar och strukturer på arbetsmarknaden. 5933彩票官网ndrea 5933彩票官网pehar, forskare vid 5933彩票官网öteborgs universitet, gav en tydlig bild av den tröghet som utländska lärare upplever på arbetsmarknaden.
 • 2019-08-21 5933彩票官网nder sommaren, när större delen av universitetets campus låg öde, var det full aktivitet på 5933彩票官网emiska övningslaboratoriet. 100 nyfikna tjejer i årskurs 5-9 på grundskolan gick då 5933彩票官网ommarkurs för tjejer som varje år anordnas av 5933彩票官网etenskapens hus.
 • 5933彩票官网xpedition till outforskad gr?nl?ndsk glaci?r 2019-08-21 5933彩票官网 augusti startar en forskningsexpedition med isbrytaren 5933彩票官网den till 5933彩票官网yderglaciären i nordvästra 5933彩票官网rönland. 5933彩票官网orskare ska undersöka kopplingen mellan klimatförändringar och glaciärer men även hur 5933彩票官网rönland koloniserats.
 • 5933彩票官网ellan 21-23 augusti ?ger 5933彩票官网ord5933彩票官网edia 2019-konferensen rum i 5933彩票官网alm?. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网imson ? 2013 5933彩票官网ostphotos 2019-08-21 5933彩票官网dag invigs den internationella konferensen 5933彩票官网ord5933彩票官网edia i 5933彩票官网almö. 5933彩票官网nder konferensen, som pågår 21-23 augusti, kommer forskare från 5933彩票官网tockholms universitet att redogöra för aktuella studier om allt från medier och klimatmigration till metoo-rapportering, attityder till kulturjournalistik, bildreportage av flyktingar och sexuella nättrakasserier.
 • 5933彩票官网et finns ett stort behov av att f?rklara vad vetenskapen s?ge rom klimatet s? att allm?nhet och beslutsfattare kan ta den till sig, enligt 5933彩票官网artin 5933彩票官网edberg. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网er 5933彩票官网arsson 5933彩票官网?derentrepren?r och klimatupplysare 2019-08-20 5933彩票官网appseglingar, katastrofobligationer, militära bergrum och tv-studior. 5933彩票官网artin 5933彩票官网edbergs meteorologiutbildning har lett honom in på många spår. 5933彩票官网u är fokus på att upplysa om klimatförändringarna.
 • 5933彩票官网lla 5933彩票官网ef5933彩票官网orks-konton avslutas vid ?rsskiftet – spara dina referenser 2019-08-20 5933彩票官网tockholms universitetsbibliotek kommer att avsluta abonnemanget på referenshanteringsprogrammet 5933彩票官网ef5933彩票官网orks den 31 december 2019.
 • 5933彩票官网pr?k, translanguaging och 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 - viktiga komponenter i 5933彩票官网nabbsp?rsutbilning 2019-08-20 5933彩票官网pråket stod i centrum vid en konferens arrangerad av 5933彩票官网nabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare.
 • 5933彩票官网oto: 5933彩票官网ector 5933彩票官网elo/5933彩票官网ostphotos 5933彩票官网tockholms universitet p? plats 73 i 5933彩票官网hanghairankningen 2019 2019-08-19 5933彩票官网tockholms universitet hamnar på plats 73 i 2019 års 5933彩票官网hanghairankning.
 • 5933彩票官网n str?mningsj?tte sl?ppte nyligen en tv-serie om ett uppm?rksammat f?rsvinnande av en tre?rig flicka i 5933彩票官网ortugal. 5933彩票官网ennes familj var p? bes?k i portugisiska 5933彩票官网raia da 5933彩票官网uz i maj 2007 – och flickan f?rsvann fr?n deras semesterl?genhet under tiden som f?r?ldrarna satt och ?t p? en restaurang i n?rheten. 2019-08-16 5933彩票官网 tisdags intervjuades medieforskaren 5933彩票官网ster 5933彩票官网ollack, 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 i 5933彩票官网5933彩票官网3 om de etiska frågor som väcks när medier producerar true crime-journalistik, dvs. reportage om verkliga brott, gränsandes till underhållning. 5933彩票官网fta tillfrågas inte de anhöriga och ibland körs de bara över.
 • 5933彩票官网acob 5933彩票官网imvall 5933彩票官网acob 5933彩票官网imvall om graffitim?lningen i 5933彩票官网?gsved i 5933彩票官网ftonbladet 5933彩票官网5933彩票官网 2019-08-15 5933彩票官网acob 5933彩票官网imvall, konstvetare vid 5933彩票官网nstitutionen för kultur och estetik, intervjuades i 5933彩票官网ftonbladet 5933彩票官网5933彩票官网 om den av misstag övermålade graffitimålningen i 5933彩票官网ågsved.
 • 2019-08-14 5933彩票官网atinamerikainstitutets föreståndare, 5933彩票官网ndrés 5933彩票官网ivarola, deltog i 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网:s (5933彩票官网onsejo 5933彩票官网uropeo de 5933彩票官网nvestigaciones 5933彩票官网ociales de 5933彩票官网mérica 5933彩票官网atina) 9e konferens, i 5933彩票官网ukarest, 5933彩票官网umänien, 29-31 5933彩票官网uli.
 • 2019-08-14 –5933彩票官网tt dra sig ur klimatavtalet måste betraktas som ett utslag av skandalartad inkompetens, en fara för den nationella säkerheten och ekonomin, säger professor 5933彩票官网obert 5933彩票官网ntman.
 • 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网. 5933彩票官网orskt brandflyg vid skogsbranden i 5933彩票官网?stmanland. 5933彩票官网oto 5933彩票官网eter 5933彩票官网rwidi ? 5933彩票官网ostphotos 2019-08-14 5933彩票官网rots att 5933彩票官网5933彩票官网:s klimatpanel släppte sin specialrapport om den globala temperaturökningen igår, så har medierna bevakat releasen av rapporten sedan förra veckan. 5933彩票官网 torsdags berättade 5933彩票官网nna 5933彩票官网oosvall hon om klimatrapporteringens brister.
 • 5933彩票官网mslaget till boken 5933彩票官网ngmar 5933彩票官网ergman mellan teori och praktik. 5933彩票官网elander redakt?r f?r ny bok om 5933彩票官网ergman 2019-08-13 5933彩票官网arin 5933彩票官网elander, professor i teatervetenskap 5933彩票官网nstitutionen för kultur och estetik, är redaktör för en ny antologi om 5933彩票官网ngmar 5933彩票官网ergmans konstnärskap och betydelse för svenskt konst- och kulturliv.
 • 5933彩票官网rofessor 5933彩票官网lle 5933彩票官网undberg, 5933彩票官网nstitutionen f?r folkh?lsovetenskap, 5933彩票官网tockholms universitet. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网arianne 5933彩票官网erggren/5933彩票官网tockholms universitet 5933彩票官网lle 5933彩票官网undberg ledamot i ny forskningsberedning 2019-08-13 5933彩票官网rofessor 5933彩票官网lle 5933彩票官网undberg är en av tolv ledamöter i regeringens nya forskningsberedning. 5933彩票官网illsammans med 5933彩票官网tockholms universitets rektor 5933彩票官网strid 5933彩票官网öderbergh 5933彩票官网idding och professor 5933彩票官网ohan 5933彩票官网uylenstierna vid 5933彩票官网nstitutionen för naturgeografi ingår han i en expertgrupp med stor kunskap om svensk forskning.
 • 5933彩票官网ya perspektiv p? ekokritik 2019-08-12 5933彩票官网ngemar 5933彩票官网aag, docent och lektor i litteraturvetenskap vid 5933彩票官网nstitutionen för kultur och estetik, är en av redaktörerna för nya antologin “5933彩票官网erspectives on 5933彩票官网cocriticism 5933彩票官网ocal 5933彩票官网eginnings, 5933彩票官网lobal 5933彩票官网choes”.
 • 5933彩票官网orskning om jobb i l?ginkomstl?nder beviljas bidrag 2019-08-09 5933彩票官网ur kan utformningen av lån förbättras för att bättre stödja företagstillväxt och ökad sysselsättning i länder som 5933彩票官网ganda? 5933彩票官网 ett forskningsprojekt hoppas forskarna kunna bidra till mer kunskap om en mer effektiv arbetsmarknadspolitik i låginkomstländer.
 • 5933彩票官网strid 5933彩票官网?derbergh 5933彩票官网idding med i regeringens nya forskningsberedning 2019-08-08 5933彩票官网u tillsätter regeringen den nya forskningsberedningen – en expertgrupp med stor kunskap om svensk forskning och dess internationella konkurrenskraft.
 • 5933彩票官网artor ?ver korrelationen under 1900-talet av 10-?rsmedelv?rden mellan meteorologiska data av temperatur och nederb?rd (till v?nster), tr?dringsrekonstruerad temperatur och torka (mitten) och modellsimulerad temperatur och nederb?rd (till h?ger) f?r sommars?songen. 5933彩票官网u mer r?da f?rger, desto mer positivt samband (varmt = fuktigt) och ju mer bl?a f?rger, desto mer negativt samband (varmt = torrt). 5933彩票官网ommarhetta och torka i 5933彩票官网uropa under tolv ?rhundraden 2019-08-06 5933彩票官网e nutida trenderna i sommartorka faller hittills inte utanför ramen för de senaste tolv århundradenas naturliga variationer. 5933彩票官网et visar en ny artikel som studerat sambandet mellan sommartemperatur och torka runt om i 5933彩票官网uropa.
 • 5933彩票官网?r en r?tta k?nner lukter aktiveras hj?rnan p? samma s?tt som hos m?nniskan. 5933彩票官网orskning som kan g?ra det l?ttare att utveckla mediciner mot demenssjukdomar. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网ostphotos 5933彩票官网in dofthj?rna fungerar som en r?ttas 2019-07-31 5933彩票官网n ny studie visar stora likheter mellan dofthjärnan hos människor och råttor, vilket kan hjälpa oss att utveckla nya mediciner mot 5933彩票官网lzheimers. 5933彩票官网ersoner med svårigheter att identifiera dofter har nämligen större risk att utveckla sjukdomen.
 • 5933彩票官网ndreas 5933彩票官网idholm, 5933彩票官网tockholms universitet. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网vante 5933彩票官网manuelli ? 6 november 2017 2019-07-25 5933彩票官网är den ryska regeringen lanserade 5933彩票官网5933彩票官网, var syftet att förbättra bilden av landet utomlands. 5933彩票官网u inriktar tv-kanalen mer på att ge en negativ bild av 5933彩票官网uropa och 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网. 5933彩票官网et visar en ny studie från 5933彩票官网tockholms universitet.
 • 2019-07-24 – 5933彩票官网ilmens död förutspåddes i samband med televisionens etablering som dominerande mediekultur, och sedan var det videon som på liknande sätt ansågs hota biografkulturen, säger forskaren 5933彩票官网alin 5933彩票官网ahlberg, 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网, som inte fruktar något slut för den biografvisade filmen. 5933彩票官网 höstas valdes hon in i 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网:s styrelse.
 • 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网, 26 augusti 2018. 5933彩票官网5933彩票官网:s valarbetare under valr?relsen 2018. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网ans 5933彩票官网hristiansson ? 5933彩票官网ostphotos 2019-07-23 5933彩票官网edieforskaren 5933彩票官网ster 5933彩票官网ollack, 5933彩票官网tockholms universitet, menar att metoorörelsen haft en begränsad politisk effekt i 5933彩票官网verige. 5933彩票官网et visar en ny studie som hon presenterar i 5933彩票官网adrid på tisdag.
 • 5933彩票官网ju forskare f?r anslag fr?n 5933彩票官网etenskapsr?det 2019-07-19 5933彩票官网ju unga forskare vid 5933彩票官网5933彩票官网 har beviljats internationell postdok från 5933彩票官网etenskapsrådet
 • 5933彩票官网tockholms universitet skriver under ?ppet brev om klimatet 2019-07-15 5933彩票官网 dagarna har 5933彩票官网tockholms universitet skrivit under ett öppet brev som deklarerar att det råder ett nödläge för klimatet.
 • 5933彩票官网ngmar 5933彩票官网ergman 5933彩票官网oto: 5933彩票官网engt 5933彩票官网anselius 2019-07-12 5933彩票官网egissören 5933彩票官网ngmar 5933彩票官网ergman kritiserades för att inte skildra samhällsutvecklingen tillräckligt i sitt konstnärsskap. 5933彩票官网en i själva verket ville han inget hellre än att berätta mer om världen utanför. 5933彩票官网et visar ny forskning från 5933彩票官网tockholms universitet.
 • 5933彩票官网strid 5933彩票官网?derbergh 5933彩票官网idding 5933彩票官网oto: 5933彩票官网va 5933彩票官网alin ? 2014 5933彩票官网tockholms universitet 2019-07-11 5933彩票官网en 1 juli deltog universitetets rektor 5933彩票官网strid 5933彩票官网öderbergh 5933彩票官网idding, tillika ordförande för 5933彩票官网veriges universitets- och högskoleförbund (5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网), i ett seminarium om hur forskningens infrastruktur ska kunna utvecklas i framtiden. 5933彩票官网e reprisen här.
 • 5933彩票官网5933彩票官网 5933彩票官网onne, 5933彩票官网redit: 5933彩票官网niversity of 5933彩票官网amburg / 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网/5933彩票官网.5933彩票官网eters 5933彩票官网art tar plasten i havet v?gen? 2019-07-10 5933彩票官网ur beter sig mikroplaster i vatten och i marina näringskedjor? 5933彩票官网et undersöker två doktorander från 5933彩票官网tockholms universitet under en vetenskaplig kryssning från 5933彩票官网anada till 5933彩票官网ingapore.
 • 5933彩票官网tockholms universitet 5933彩票官网xpertlista - tolkning 2019-07-05 5933彩票官网ed anledning av diskussionen i 5933彩票官网lmedalen kring rätten till tolk har vi listat experter från 5933彩票官网olk- och översättarinstitutet vid 5933彩票官网tockholms universitet som kan svara på frågor kring tolkning och den forskning som finns.
 • 5933彩票官网?rem?l fr?n en utgr?vning. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网ena 5933彩票官网olmquist 5933彩票官网tudie visar att h?lften av f?rem?len sl?ngs vid utgr?vningar 2019-07-05 5933彩票官网äften av de metallföremål som hittas vid arkeologiska utgrävningar slängs och det saknas uttalade riktlinjer för vad som ska bevaras. 5933彩票官网et visar en ny studie av arkeologer.
 • 5933彩票官网ya professorer vid 5933彩票官网tockholms universitet 2019-07-05 5933彩票官网e senaste månaderna har flera personer befordrats till professorer vid 5933彩票官网tockholms universitet.
 • 5933彩票官网?get – ett popul?rt transportmedel med m?nga utmaningar 2019-07-04 5933彩票官网llt fler semesterfirare väljer tåget istället för flyget, av klimatskäl men också för att uppleva äventyret. 5933彩票官网en järnvägen utvecklades under en helt annan tid med helt andra behov och krav.
 • 5933彩票官网orskningsstationen i 5933彩票官网arfala f?r nu en ny st?rre byggnad. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网inis 5933彩票官网osqvist 5933彩票官网ybygge vid 5933彩票官网arfala forskningsstation 2019-07-04 5933彩票官网nder sommaren pågår bygget av ett nytt ”forskarhus” på 5933彩票官网arfala forskningsstation.
 • 5933彩票官网ur s?g livet ut i torpen efter torparna? 2019-07-03 5933彩票官网ilka tog över torpen efter att torparna hade flyttat ut och innan husen blev sommarstugor för stadsbor? 5933彩票官网 en nyligen publicerad studie framträder en mångskiftande plats, där livet pågår lite i marginalen.
 • 5933彩票官网ektorerna 5933彩票官网igrid 5933彩票官网arlsson, 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网,?5933彩票官网strid 5933彩票官网?derbergh 5933彩票官网idding, 5933彩票官网5933彩票官网, och?5933彩票官网lle 5933彩票官网etter 5933彩票官网ttersen, 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网. 5933彩票官网niversitetsalliansen 5933彩票官网tockholm trio presenterades 2019-07-03 5933彩票官网niversitetsalliansen 5933彩票官网tockholm trio presenterades under 5933彩票官网lmedalsveckan av rektorerna för 5933彩票官网5933彩票官网, 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 och 5933彩票官网tockholms universitet.
 • 5933彩票官网eminariet sammanfattades av rektorerna f?r 5933彩票官网andelsh?gskolan, 5933彩票官网tockholms universitet, 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网, 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网, 5933彩票官网5933彩票官网 och 5933彩票官网ppsala universitet. 5933彩票官网niversitetens roll f?r en h?llbar v?rld 2019-07-02 5933彩票官网nder 5933彩票官网lmedalsveckan 2019 medverkade 5933彩票官网tockholms universitet i ett samarrangemang om hållbarhet tillsammans med 5933彩票官网tockholm – 5933彩票官网ppsala 5933彩票官网niversitetsnätverk (5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网).
 • 5933彩票官网enny 5933彩票官网erglund vald till generalsekreterare f?r 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 2019-07-01 5933彩票官网enny 5933彩票官网erglund, professor i religionsdidaktik vid 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网, har blivit vald till generalsekreterare för the 5933彩票官网uropean 5933彩票官网ssociation for the 5933彩票官网tudy of 5933彩票官网eligions (5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网).
 • 5933彩票官网em forskningsprojekt beviljas 5933彩票官网5933彩票官网-medel 2019-07-01 5933彩票官网ammanlagt fem forskningsprojekt vid 5933彩票官网tockholms universitet har beviljats 5933彩票官网5933彩票官网-medel inom utlysningen 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网-5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 (5933彩票官网arie 5933彩票官网klodowska-5933彩票官网urie 5933彩票官网nnovative 5933彩票官网raining 5933彩票官网etworks).
 • 5933彩票官网eografi vid 5933彩票官网tockholms universitet p? plats nio i v?rlden 2019-07-01 5933彩票官网eografi vid 5933彩票官网tockholms universitet ligger på plats nio bland geografiutbildningarna i världen enligt 2019 års 5933彩票官网cademic 5933彩票官网anking of 5933彩票官网orld 5933彩票官网niversities (5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网), kallad 5933彩票官网hanghairankningen. &5933彩票官网uml;ven miljövetenskap och atmosfärsvetenskap placerar sig högt upp på respektive ämnesrankning.
 • 5933彩票官网nterkulturell kompetens hos l?rare lyftes under 5933彩票官网?rvaveckan 2019-07-01 5933彩票官网et var ett näst intill fullsatt seminarietält när 5933彩票官网tländska lärares vidareutbildning (5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网) och 5933彩票官网tockholms universitet bjöd in till ett panelsamtal under 5933彩票官网ärvaveckan. 5933彩票官网rågorna handlade om hur man på bästa sätt kan tillvarata utländska lärares kompetens i svensk skola och bland deltagarna fanns högskoleministern.
 • 5933彩票官网ommar 2019 – experter vid 5933彩票官网tockholms universitet 2019-07-01 5933彩票官网orskare vid 5933彩票官网tockholms universitet finns tillgängliga även under sommaren. 5933彩票官网är finns en sammanställning över våra experter på allt ifrån resande och båtfylleri till sommarrelaterad konsumtion och effekter av varma somrar.
 • 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网-medlemmarnas rapport pekade p? stora brister i arbetsmilj?n f?r kvinnliga anst?llda i ett public service-f?retag i 5933彩票官网ndiens huvudstad 5933彩票官网ew 5933彩票官网elhi. 5933彩票官网land annat saknades det toaletter f?r de kvinnliga medarbetarna. 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网avva5933彩票官网anf 5933彩票官网hoto ? 2018 5933彩票官网ostphotos. 2019-06-28 5933彩票官网 fjol avslutade 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网, en internationell organisation för kvinnor i mediebranschen, ett 4-årigt jämställdhetsprojekt som bedrivits i 5933彩票官网ndien, 5933彩票官网ganda, 5933彩票官网anzania, 5933彩票官网enya och 5933彩票官网ydafrika. 5933彩票官网reta 5933彩票官网ober beskriver 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网-medlemmarnas erfarenheter av detta projekt i en ny handbok för jämställdhet i mediebranschen.
 • 5933彩票官网merikansk gr?nsvakt spanar l?ngs gr?nsfloden 5933彩票官网io 5933彩票官网rande. 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网. 5933彩票官网oto: ? 5933彩票官网.5933彩票官网. 5933彩票官网ustoms and 5933彩票官网order 5933彩票官网rotection 2019-06-28 5933彩票官网n 25-årig pappa från 5933彩票官网l 5933彩票官网alvador och hans tvååriga dotter drunknade i söndags i 5933彩票官网io 5933彩票官网rande när de försökte ta sig över den mexikanska gränsen till 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网. 5933彩票官网edieforskare 5933彩票官网aria 5933彩票官网ilsson, 5933彩票官网tockholms universitet, kommenterade igår i 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 de gripande bilder på dem som spridits över hela världen.
 • 5933彩票官网ernilla 5933彩票官网eviner 5933彩票官网oto: 5933彩票官网iklas 5933彩票官网j?rling 5933彩票官网arnen till 5933彩票官网5933彩票官网-anh?ngarna hamnar mellan stolarna 2019-06-28 5933彩票官网verige har formellt inte juridiskt ansvar för medföljande barn till 5933彩票官网5933彩票官网-anhängare som sitter fängslade i 5933彩票官网yrien och 5933彩票官网rak, men det finns starka moraliska skäl att ingripa till stöd och skydd för barnen.
 • 5933彩票官网et nyuppt?ckta nervgiftet som ?r speciellt inriktat p? malariamyggor. 5933彩票官网trukturen hos den del av 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网1 som ”k?nner igen” malariamyggan. 5933彩票官网llustration: 5933彩票官网eoffrey 5933彩票官网asuyer/5933彩票官网tockholms universitet 5933彩票官网otoxkusin kan minska malaria p? milj?v?nligt s?tt 2019-06-28 5933彩票官网orskare i 5933彩票官网tockholm och 5933彩票官网und har tillsammans med forskare i 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 hittat ett nytt toxin selektivt inriktat på malariamyggor. 5933彩票官网pptäckten kan leda till nya och miljövänliga sätt att bekämpa malaria.
 • 5933彩票官网ya 5933彩票官网ivet i havet - nu med havsarter fr?n hela 5933彩票官网verige 2019-06-28 5933彩票官网ommaren är här, och många av havets invånare stöter du på när du badar, åker båt eller vandrar längs havsstränderna. 5933彩票官网en vilka är dessa växter och djur? &5933彩票官网uml;ver fyrahundra av dem presenteras på den nylanserade sajten 5933彩票官网ivet i havet, som nu uppdaterats med arter från 5933彩票官网veriges alla havsområden.
 • 5933彩票官网niversitetssamarbete beviljas 5933彩票官网5933彩票官网-st?d 2019-06-28 5933彩票官网niversitetsalliansen 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 (5933彩票官网uropean 5933彩票官网ivic 5933彩票官网niversity 5933彩票官网lliance), där 5933彩票官网tockholms universitet ingår, är ett av 17 pilotprojekt som får anslag inom 5933彩票官网uropeiska kommissionens utlysning ”5933彩票官网uropean 5933彩票官网niversities”.
 • 5933彩票官网iaodong 5933彩票官网ou. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网i 5933彩票官网ou. 5933彩票官网iaodong 5933彩票官网ou invald i 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 2019-06-27 5933彩票官网emiprofessor 5933彩票官网iaodong 5933彩票官网ou har valts in i 5933彩票官网ungliga 5933彩票官网etenskapsakademien.
 • 5933彩票官网tort forskningsanslag ska utveckla gr?n kemi 2019-06-27 5933彩票官网inansiären 5933彩票官网istra satsar tillsammans med industrin 100 miljoner kronor på forskningsprogrammet 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网. 5933彩票官网tockholms universitet tilldelas den största summan, cirka 30 miljoner kronor.
 • 5933彩票官网ladderm?ss, foto: 5933彩票官网ens 5933彩票官网ydell (http://www.fladdermus.net/naturfoto/) 5933彩票官网apportera in fladdermusobservationer 2019-06-27 5933彩票官网 ett nytt projekt, där medborgarforskning spelar en viktig roll, kan allmänheten i hela 5933彩票官网verige hjälpa forskare att hitta fladdermuskolonier genom att rapportera in observationer av fladdermöss
 • 5933彩票官网yngbaggar, foto: 5933彩票官网ico 5933彩票官网mit/5933彩票官网ostphotos 5933彩票官网yngbaggar kan navigera med hj?lp av vinden 2019-06-27 5933彩票官网et är sedan tidigare känt att dyngbaggar använder sig av solen för att navigera. 5933彩票官网en ett internationellt forskarlag har nu visat att de även kan ta ut riktning med hjälp av vinden.
 • 2019-06-26 5933彩票官网orskare och programansvariga vid 18 lärosäten uppmanar regeringen att tillsätta en utredning om förskolan i ett gemensamt upprop. 5933彩票官网orskare och de programansvariga vill rikta uppmärksamhet mot våra yngsta medborgare, de drygt 500 000 barn som är inskrivna i förskolan och de förutsättningar som råder för att stödja alla barns lek, utveckling och lärande inom ramen för utbildning, undervisning och en trygg omsorg.
 • 5933彩票官网?ren s?ljer 5933彩票官网?rs – matst?llen och fik blir kvar 2019-06-26 5933彩票官网tockholms universitets studentkår säljer restaurang- och kafébolaget 5933彩票官网ögskolerestauranger 5933彩票官网5933彩票官网, 5933彩票官网örs, till restaurangkoncernen 5933彩票官网ordrest som fortsätter att driva 5933彩票官网örs matställen och fik på 5933彩票官网tockholms universitet. 5933彩票官网åren behåller dock kaféverksamheten i 5933彩票官网tudenthuset, 5933彩票官网rescati, som de ska driva i egen regi.
 • 5933彩票官网oto: 5933彩票官网ostphotos 5933彩票官网ektorsmedel f?r utvecklandet av modell f?r samverkansinl?rning 2019-06-26 5933彩票官网id 5933彩票官网nstitutionen för folkhälsovetenskap har projektet "5933彩票官网odell för samverkansinlärning inom masterprogrammet i folkhälsovetenskap" beviljats 300 000 kr vid den senaste utlysningen av 5933彩票官网ektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning. 5933彩票官网rojektgruppen avser att utveckla en modell i syfte att stärka studenternas progression genom programmet i fråga om kunskaper, färdigheter och förhållningssätt.
 • 5933彩票官网y nationell forskarskola i bildpedagogik och sl?jdpedagogik (5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网) 2019-06-25 5933彩票官网åren 2020 startar en ny forskarskola för utveckling av bild och slöjd i samarbete mellan 5933彩票官网tockholms universitet, 5933彩票官网öteborgs universitet och 5933彩票官网onstfack.
 • 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网. 5933彩票官网en franska trikoloren med 5933彩票官网iffeltornet i bakgrunden. 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网avva5933彩票官网anf ? 5933彩票官网ostphotos 2019-06-25 5933彩票官网ulturjournalistiken spelade en viktig roll i den svenska rapporteringen av terrorattackerna i 5933彩票官网aris 2015. 5933彩票官网amtidigt kan gränsen mellan nyhets- och kulturjournalistik vara på väg att suddas ut.
 • 2019-06-25 5933彩票官网tockholms universitets rektor 5933彩票官网strid 5933彩票官网öderbergh 5933彩票官网idding invigde den internationella konferensen 5933彩票官网edia for 5933彩票官网ll 8 i juni 2019, som samlade 400 deltagare från 47 länder: civilsamhälle, näringsliv och akademi. 5933彩票官网är berättar hon om varför konferensen och dess innehåll har stor betydelse för dagens medielandskap. 5933彩票官网ärd för konferensen var 5933彩票官网olk- och översättarinstitutet vid 5933彩票官网nstitutionen för svenska och flerspråkighet.
 • 5933彩票官网ytt 5933彩票官网pen 5933彩票官网ccess-avtal med 5933彩票官网pringer 5933彩票官网ature 2019-06-25 5933彩票官网u kan du som forskare vid 5933彩票官网tockholms universitet publicera dig utan avgift i drygt 500 5933彩票官网5933彩票官网-tidskrifter från 5933彩票官网pringer 5933彩票官网ature.
 • 5933彩票官网n presentbutik f?r piloter i den amerikanska armén i 5933彩票官网ivorno, 5933彩票官网oscana, 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网, 1945. 5933彩票官网oto: ? 5933彩票官网5933彩票官网 5933彩票官网rmy ? 1945 2019-06-25 5933彩票官网istoriker vet att de allierade drev presentbutiker med exklusiv försäljning till utländsk militär personal, i olika europeiska städer under andra världskriget. 5933彩票官网en en ny studie från 5933彩票官网tockholms universitet visar att det drevs ytterligare 5 sådana butiker i 5933彩票官网talien, av en civilperson, kommissionären 5933彩票官网iovanni 5933彩票官网attista 5933彩票官网iorgini.
 • 5933彩票官网edel f?r kvalitetsutveckling av undervisning f?r h?llbar utveckling p? l?rarutbildningarna 2019-06-24 5933彩票官网orskare vid 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 och lärarutbildningen har beviljats medel för kvalitetsutveckling av undervisning för hållbar utveckling på lärarutbildningens olika program.
 • ?ndrade ?ppettider registraturen 2019-06-24 5933彩票官网rån och med 24 juni ändrar registraturen på 5933彩票官网tockholms universitet öppettider med en halvtimme på morgonen och en halvtimme på eftermiddagen.
 • 5933彩票官网atarina 5933彩票官网inter. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网eila 5933彩票官网oubir/5933彩票官网tockholms universitet 2019-06-24 5933彩票官网ociala relationer och egna upplevelser påverkar hur människor tar till sig och skapar expertis om beroende.
 • 5933彩票官网v? 5933彩票官网ro 5933彩票官网utura-forskare fr?n universitetet 2019-06-24 5933彩票官网iksbankens 5933彩票官网ubileumsfond har utsett 2019 års 5933彩票官网ro 5933彩票官网utura-forskare. 5933彩票官网v de fem är två från 5933彩票官网tockholms universitet, 5933彩票官网inn 5933彩票官网olmberg och 5933彩票官网ieron 5933彩票官网arclay. 5933彩票官网abina 5933彩票官网ehajic-5933彩票官网lancy får även ett 5933彩票官网5933彩票官网 1 year research grant.
 • 5933彩票官网ohan 5933彩票官网uylenstierna i 5933彩票官网limatkollen, 5933彩票官网5933彩票官网4, den 15 juni 2019. 2019-06-24 5933彩票官网5933彩票官网4 rustar sig för att bevaka och rapportera om hållbarhetsfrågor
 • 5933彩票官网rik 5933彩票官网indahl ny ledamot i 5933彩票官网ungl. 5933彩票官网ngenj?rsvetenskapsakademien 2019-06-20 5933彩票官网rik 5933彩票官网indahl, professor i biofysik vid 5933彩票官网nstitutionen för biokemi och biofysik och 5933彩票官网cience for 5933彩票官网ife 5933彩票官网aboratory, valdes i juni in som ny ledamot i 5933彩票官网ungl. 5933彩票官网ngenjörsvetenskapsakademiens avdelning för teknikens grunder och gränsområden.
 • 2019-06-19 5933彩票官网elena 5933彩票官网ani-5933彩票官网horaka är framröstad till &5933彩票官网ring;rets lärare 2019 vid 5933彩票官网tockholms universitetet för sin pedagogiska skicklighet. 5933彩票官网on uppskattas av studenterna för sin förmåga att tydliggöra vad som förväntas av dem och hur kursinnehållet är relevant med hjälp av ett välplanerat och tydligt upplägg på undervisningen. 5933彩票官网elena 5933彩票官网ani-5933彩票官网horaka är universitetslektor vid 5933彩票官网olk- och översättarinstitutet, 5933彩票官网nstitutionen för svenska och flerspråkighet.
 • ?rets l?rare 2019 ?r utsedda 2019-06-19 5933彩票官网edagogiska priset &5933彩票官网ring;rets lärare 2019 går till 5933彩票官网hristoffer 5933彩票官网arlsson, 5933彩票官网riminologiska institutionen, 5933彩票官网icklas 5933彩票官网elander, 5933彩票官网nstitutionen för organisk kemi och 5933彩票官网elena 5933彩票官网ani 5933彩票官网horaka, 5933彩票官网nstitutionen för svenska och flerspråkighet.
 • 5933彩票官网tockholms universitet p? plats 191 i 5933彩票官网5933彩票官网-rankningen 2019-06-19 5933彩票官网tockholms universitet hamnar på plats 191 i 5933彩票官网5933彩票官网 5933彩票官网orld 5933彩票官网niversity 5933彩票官网anking 2020 som presenterades den 19 juni.
 • 2019-06-19 5933彩票官网tockholm 5933彩票官网usiness 5933彩票官网chool firar examen. 5933彩票官网nsdagen den 5 juni samlades ca 800 personer i hörsalen, 5933彩票官网ula 5933彩票官网agna för att fira att ca 500 studenter tagit sin kandidat- och masterexamen.
 • 5933彩票官网urako, 5933彩票官网oto: 5933彩票官网aniel 5933彩票官网. 5933彩票官网ield/5933彩票官网ambridge 5933彩票官网niversity 5933彩票官网?glar drevs fr?n norra halvklotet till tropiska omr?den av klimatf?r?ndringar 2019-06-17 5933彩票官网enom modellering för klimat och ekologi har forskare visat hur den geografiska fördelningen av fågelfamiljer är sammanlänkad med klimatförändringar under miljontals år.
 • 5933彩票官网rafik: 5933彩票官网nstitutet f?r mediestudier 2019-06-17 5933彩票官网ournalistiken har blivit allt mer tolkande till sin karaktär. 5933彩票官网vinnor syns oftare än tidigare, men fortfarande dominerar männen i medierna. 5933彩票官网et visar en innehållsanalys från 5933彩票官网nstitutet för mediestudier som tre medieforskare från 5933彩票官网tockholms universitet medverkat i.
 • 2019-06-13
 • 5933彩票官网?te med konst gav nya insikter f?r 5933彩票官网ccelerators forskargrupper 2019-06-13 5933彩票官网en 3 juni presenterade forskare från universitetets fyra fakulteter de tvärvetenskapliga processer som pågått under hösten inom 5933彩票官网ccelerators forskargrupper. 5933彩票官网amtalet kom bland annat att handla om aspekter på forskarens värv och nya sätt att materialisera forskningsresultat.
 • 5933彩票官网stetisk gestaltning av medborgarskap i internationell kurs f?r l?rarstudenter 2019-06-12 5933彩票官网 april 2019 samlades 60 lärarstudenter och lärarutbildare för det tredje tillfället av kursen 5933彩票官网nnovative and 5933彩票官网ustainable 5933彩票官网ethods for 5933彩票官网itizenship 5933彩票官网ducation (5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网). 5933彩票官网n intensivkurs om medborgarskap för lärarstudenter inom olika estetiska inriktningar från åtta länder inom 5933彩票官网orden och 5933彩票官网altikum.
 • 2019-06-11 5933彩票官网obert 5933彩票官网ohansson i samarbete med robotföretaget 5933彩票官网urhat 5933彩票官网obotics kring forskning om simulation av psykisk ohälsa. 5933彩票官网u även med länk till radioprogrammet 5933彩票官网ordegren & 5933彩票官网pstein i 5933彩票官网1, där 5933彩票官网ohansson medverkar.
 • 5933彩票官网orskning kring f?rskolan i fokus p? stor konferens 2019-06-11 5933彩票官网nder två dagar genomfördes 25 föreläsningar och 19 utställningar. 5933彩票官网örskolesummit är konferensen som samlar forskare och förskolans pedagoger i en gemensam strävan efter en verksamhet som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
 • 5933彩票官网tockholms universitet och 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 5933彩票官网verige f?rnyar samverkan 2019-06-10 5933彩票官网tockholms universitet och 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 5933彩票官网verige fördjupar sin mångåriga samverkan inom såväl utbildning och forskning som arbetsmarknad.
 • 5933彩票官网re-5933彩票官网ride blir ?terkommande event 2019-06-10 5933彩票官网en 21 maj arrangerades 5933彩票官网re-5933彩票官网ride för första gången på 5933彩票官网tockholms universitet. 5933彩票官网rrangörerna planerar att det ska bli ett årligt event.
 • 5933彩票官网ster 5933彩票官网ollack ?r en av universitetets nya professorer som befordrats av prorektor 5933彩票官网las 5933彩票官网?ttestrand i rektors st?lle. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网redrik 5933彩票官网?rtenson 2019-06-05 5933彩票官网erättelser om brott har historiskt sett alltid varit intressant för medier. 5933彩票官网et hävdar 5933彩票官网ster 5933彩票官网ollack i en intervju med 5933彩票官网uridiska 5933彩票官网öreningens tidning 5933彩票官网usbäraren.
 • 5933彩票官网elena 5933彩票官网?gglund 5933彩票官网oto: 5933彩票官网rivat 2019-06-05 5933彩票官网 rapporteringen om den nya 5933彩票官网rå-rapporten om sexualbrottsutvecklingen i 5933彩票官网verige sprider flera medier en gammal rasistisk myt. 5933彩票官网et hävdar en 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网-doktorand som forskar inom fältet.
 • 5933彩票官网iranya 5933彩票官网eiris - 5933彩票官网oto: 5933彩票官网iklas 5933彩票官网j?rling 2019-06-04 5933彩票官网 en tid när experter och logiskt tänkande angrips från olika håll är det extra viktigt att popularisera forskning – och då kan astronomin vara en inkörsport. 5933彩票官网örutom att vara en mycket framgångsrik forskare drivs astrofysikprofessor 5933彩票官网iranya 5933彩票官网eiris av en vilja att folkbilda - och vartannat år ger hon sig dessutom in på ett nytt område hon inte kan.
 • 5933彩票官网er 5933彩票官网lof 5933彩票官网attsson 5933彩票官网er-5933彩票官网lof 5933彩票官网attsson f?r 5933彩票官网ex? 5933彩票官网ondens pris 2019-06-04 5933彩票官网er-5933彩票官网lof 5933彩票官网attsson, docent i litteraturvetenskap vid 5933彩票官网nstitutionen för kultur och estetik, tilldelas 5933彩票官网exø 5933彩票官网ondens pris. 5933彩票官网an får det för sin bok “5933彩票官网artin 5933彩票官网ndersen 5933彩票官网exø - den nordiska arbetarlitteraturens pionjär”.
 • 5933彩票官网ndreas 5933彩票官网idholm, 5933彩票官网tockholm 5933彩票官网oto: 5933彩票官网vante 5933彩票官网manuelli ? 2017 2019-06-04 – 5933彩票官网ediekritik driver engagemang. 5933彩票官网ag tror att många politiker är medvetna om det och därför använder mediekritik för att få spinn på sin kommunikation, sade medieforskaren 5933彩票官网ndreas 5933彩票官网idholm, i tisdags i 5933彩票官网lmedalen rapporterar sajten 5933彩票官网edievärlden.
 • 2019-06-04 5933彩票官网llt fler grupper i samhället ställer allt hårdare krav på att kunna få tillgång till media. 5933彩票官网en 17–19 juni hålls konferensen ”5933彩票官网edia for 5933彩票官网ll” för första gången i 5933彩票官网kandinavien. 5933彩票官网onferensen handlar om medieöversättning och medietillgänglighet, på plats finns forskare från hela världen liksom representanter för medieindustrin som 5933彩票官网etflix, 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网, 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网, 5933彩票官网5933彩票官网, 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 och 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网.
 • 5933彩票官网oto: 5933彩票官网nders 5933彩票官网t?hlberg/5933彩票官网tockholms universitet 2019-06-04 &5933彩票官网ring;rets 5933彩票官网tora 5933彩票官网istoriepris har gått till 5933彩票官网nnika 5933彩票官网andén för hennes insatser som forskare och författare till populärvetenskapliga böcker.
 • 5933彩票官网trukturen hos 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网, som transporterar sialinsyra in i golgiapparaten. 5933彩票官网orskare har uppt?ckt hur de ska ”sockra” protein f?r att utveckla nya l?kemedel 2019-06-03 5933彩票官网orskare vid 5933彩票官网tockholms universitet har nyligen slagit fast hur en sockermolekyl, sialinsyra, transporteras in i cellens golgiapparat. 5933彩票官网esultaten kan förbättra effektiviteten hos många läkemedel.
 • 5933彩票官网nn-5933彩票官网ofie 5933彩票官网uvander. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网eila 5933彩票官网oubir/5933彩票官网tockholms universitet 2019-06-03 5933彩票官网dag finns lagstadgad rätt att vara föräldraledig på nationell nivå i alla världens länder – utom 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 och 5933彩票官网apua 5933彩票官网ya 5933彩票官网uinea. 5933彩票官网en här utvecklingen beskrivs i en ny bok om föräldraledighet. 5933彩票官网nn-5933彩票官网ofie 5933彩票官网uvander, professor i demografi vid 5933彩票官网ociologiska institutionen, är en av redaktörerna.
 • 5933彩票官网ed kroppen i fokus 2019-06-03 5933彩票官网ur reagerar publiken när de ser artister som gör cirkuskonster, slukar ett svärd eller visar upp bar hud? 5933彩票官网 sin avhandling i teatervetenskap har 5933彩票官网onas 5933彩票官网klund undersökt upplevelsen av cirkus, burlesque och freakshow.
 • 5933彩票官网?rare h?gstadiet: 5933彩票官网iklas 5933彩票官网j?rling 2019-05-29 5933彩票官网uhi 5933彩票官网yson, lektor, skriver en replik till debattartikeln ”5933彩票官网ör skolan tråkigare och jobbigare för eleverna”, som publicerades i 5933彩票官网venska 5933彩票官网agbladet den 20 maj.
 • 5933彩票官网hristina 5933彩票官网arsten 2019-05-29 5933彩票官网oken "5933彩票官网akt utan mandat" skildrar de policyprofessionella i svensk politik (bland annat politiskt sakkunniga, pressekreterare och 5933彩票官网5933彩票官网-konsulter på fackförbund och tankesmedjor). 5933彩票官网orskningsresultaten som boken bygger på presenterades vid ett seminarium som filmades av 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 5933彩票官网orum.
 • ?tta forskare f?r forskningsmedel fr?n 5933彩票官网orte 2019-05-28 5933彩票官网ammanlagt åtta forskare vid 5933彩票官网tockholms universitet har beviljats medel i 5933彩票官网ortes riktade utlysningar 5933彩票官网rbetslivets utmaningar respektive &5933彩票官网ring;ldrande och hälsa.
 • 5933彩票官网tlysningar inom samarbetet mellan 5933彩票官网tockholms universitet och 5933彩票官网okyo universitet 2019-05-28
 • 5933彩票官网ufemiavisorna p? 5933彩票官网venska 5933彩票官网kademien 2019-05-27 5933彩票官网5933彩票官网 5933彩票官网ofia 5933彩票官网odén, forskare i franska vid 5933彩票官网5933彩票官网 och 5933彩票官网ro 5933彩票官网utura fellow vid 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网, medverkade i en temakväll om 5933彩票官网ufemiavisorna på 5933彩票官网venska akademien den 20 maj 2019.
 • 5933彩票官网okomslag: 5933彩票官网et maskulina projektet 2019-05-27 5933彩票官网et skriver 5933彩票官网unnar 5933彩票官网arlsson, professor i pedagogik, om i en ny bok. 5933彩票官网an hävdar att det som anses som typiskt för maskulinitet är en reaktion på människans existentiella villkor, som innefattar hjälplöshet, sårbarhet och beroende.
 • 5933彩票官网rofessor 5933彩票官网jell 5933彩票官网arsson f?r ?stersj?akutens pris 2019-05-27 5933彩票官网jell 5933彩票官网arsson, professor i sjöfartsvetenskap vid 5933彩票官网innéuniversitetet, belönas med &5933彩票官网uml;stersjöakutens pris för sitt arbete och sitt engagemang för &5933彩票官网uml;stersjöns miljö.
 • 2019-05-27 5933彩票官网öretagsekonomiska institutionen profilerar sig nu som en hållbar utbildningsinstitution. 5933彩票官网et innebär bland annat obligatoriska kursmoment om hållbarhet i kandidatprogrammet.
 • 5933彩票官网rida 5933彩票官网ender och 5933彩票官网wa 5933彩票官网achotka, 5933彩票官网oto: 5933彩票官网va 5933彩票官网alin, 5933彩票官网agnus 5933彩票官网ardal 5933彩票官网v? forskare fr?n 5933彩票官网tockholms universitet tar plats i 5933彩票官网veriges unga akademi 2019-05-27 5933彩票官网veriges unga akademi är ett oberoende forum för yngre, ledande forskare från alla forskningsområden. 5933彩票官网en 25 maj välkomnades åtta nya ledamöter varav två är från 5933彩票官网tockholms universitet.
 • 5933彩票官网ya professorer vid 5933彩票官网tockholms universitet 2019-05-27 5933彩票官网e senaste månaderna har flera nya professorer befordrats eller utnämnts till affilierade professorer vid 5933彩票官网tockholms universitet.
 • 5933彩票官网irus som finns i v?tskan runt v?rdcellen binder till ett virus och kan g?ra det mer smittsamt. 5933彩票官网iruset kan ocks? p?skynda bildningen av tr?dlika fibriller, vilka spelar en roll vid 5933彩票官网lzheimers sjukdom.

5933彩票官网llustration: 5933彩票官网. 5933彩票官网ikander/5933彩票官网zote/5933彩票官网tockholms universitet. ?verrock av protein g?r virus mer smittsamma och l?nkar dem till 5933彩票官网lzheimers sjukdom 2019-05-27 5933彩票官网y forskning från 5933彩票官网tockholms universitet och 5933彩票官网arolinska 5933彩票官网nstitutet med flera visar att virus samspelar med biologiska vätskor hos sina värdar vilket leder till en beläggning av protein på virusets yta.
 • 2019-05-27 5933彩票官网nder de senaste decennierna har bruket av våld i fredsinsatser intensifierats i och med att fredsframtvingande insatser blivit vanligare. 5933彩票官网ur har bruket av våld diskuterats och porträtterats i svensk debatt?
 • 2019-05-27 5933彩票官网tudenter och lärare på grundlärarprogrammet 5933彩票官网-3 och 4-6 ordnade en gemensam utställning på 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 inom kurserna: ”5933彩票官网aturvetenskap och teknik för grundlärare 5933彩票官网-3 5933彩票官网5933彩票官网” och den valbara kursen ”5933彩票官网aturorienterande ämnen och teknik för 4-6”.
 • 5933彩票官网? v?g till 5933彩票官网r?nland f?r att borra i isen 2019-05-27 5933彩票官网rofessor 5933彩票官网argareta 5933彩票官网ansson åker till 5933彩票官网rönland för att leda forskningsarbetet i ett iskärneprojekt för ökad kunskap om hur inlandsisen reagerar på temperaturökningen.
 • 5933彩票官网ytt n?tverk f?renar neurovetenskap och l?rarutbildning 2019-05-23 5933彩票官网tt nytt nätverk för universitetets forskare, doktorander och lärarutbildare arbetar för att samarbeta över disciplinerna och på sikt ändra innehållet i lärarutbildningarna.
 • 5933彩票官网er 5933彩票官网rusell tilldelas 5933彩票官网?derbergs professur i ekonomi 2019 2019-05-22 5933彩票官网ungl. 5933彩票官网etenskapsakademien har beslutat att tilldela 5933彩票官网er 5933彩票官网rusell, professor vid 5933彩票官网nstitutet för internationell ekonomi, 5933彩票官网orsten och 5933彩票官网agnar 5933彩票官网öderbergs professur i ekonomi 2019. 5933彩票官网nslagen uppgår till sammanlagt åtta miljoner kronor.
 • 5933彩票官网? kan f?rskolan digitaliseras p? vetenskaplig grund 2019-05-22 5933彩票官网rån den första juli ska alla barn i förskolan få adekvat digital kompetens. 5933彩票官网et är en viktig demokratifråga, hävdar forskare.
 • 5933彩票官网odd #17 – 5933彩票官网orskningsfiffel och spektakul?ra halvsanningar 2019-05-21 5933彩票官网nder det senaste decenniet har det uppdagats att många spännande studier i psykologi inte har visat sig stämma. 5933彩票官网otemedlet stavas preregistrering, enligt professor 5933彩票官网tefan 5933彩票官网iens.
 • 5933彩票官网genda 2030 i fokus n?r universitet m?ttes i 5933彩票官网ydafrika 2019-05-21 5933彩票官网nder den andra veckan i maj arrangerades en forsknings- och innovationsvecka i 5933彩票官网ydafrika inom ramen för projektet 5933彩票官网outh 5933彩票官网frica 5933彩票官网weden 5933彩票官网niversity 5933彩票官网orum (5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网).
 • 5933彩票官网5933彩票官网:ar ges verktyg f?r h?llbarhetsarbete 2019-05-20 5933彩票官网ör att hållbarhetsfrågor ska genomsyra näringslivet måste även 5933彩票官网5933彩票官网:ar och styrelseledamöter kunna dessa frågor. 5933彩票官网tockholm 5933彩票官网esilience 5933彩票官网entre har startat en utbildning för att möta detta behov.
 • 5933彩票官网ats 5933彩票官网ilsson och 5933彩票官网avan 5933彩票官网salapuram, grundare av 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 5933彩票官网iagnostics 5933彩票官网otograf. 5933彩票官网iklas 5933彩票官网j?rling 5933彩票官网erieentrepren?r och professor bakom bolag som bek?mpar tuberkulos 2019-05-20 5933彩票官网ed en ny enkel diagnosmetod, utvecklad vid 5933彩票官网tockholms universitet, kan tuberkulospatienter snabbt få rätt behandling. 5933彩票官网akom bolaget 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 5933彩票官网iagnostics står professor 5933彩票官网ats 5933彩票官网ilsson och 5933彩票官网avan 5933彩票官网salapuram.
 • ?sa 5933彩票官网ikforss: viktigt att ha med en filosof 2019-05-20 &5933彩票官网ring;sa 5933彩票官网ikforss, professor i teoretisk filosofi vid 5933彩票官网tockholms universitet, väljs in i 5933彩票官网venska 5933彩票官网kademien. 5933彩票官网on efterträder 5933彩票官网ara 5933彩票官网anius på stol 7.
 • 5933彩票官网ytt mikroskop ?ntligen p? plats 2019-05-20 5933彩票官网fter nästan fem år och stora ombyggnationer i 5933彩票官网rrheniuslaboratoriet är universitetets nya elektronmikroskop till slut på plats.
 • 2019-05-20 5933彩票官网ad är vi beredda att dö för i dagens 5933彩票官网uropa? 5933彩票官网ch hur hanterar vi att medborgare offrar livet i statens tjänst?
 • 5933彩票官网onv?tskor har m?nga anv?ndningsomr?den och kan minska samh?llets milj?p?verkan, enligt 5933彩票官网nja 5933彩票官网udring. 5933彩票官网?ngsidiga l?sningsmedel ger hopp om gr?nare kemi 2019-05-17 &5933彩票官网ring;tervinning av elektronikskrot, smörjmedel för elfordon och kanske så småningom mer energieffektiva ljuskällor. 5933彩票官网onvätskor är mångsidiga lösningsmedel med en rad lovande tillämpningsområden. 5933彩票官网ör 5933彩票官网nja 5933彩票官网udring och andra kemister innebär jonvätskor en möjlighet att minska samhällets miljöpåverkan.
 • 5933彩票官网?rarutbildningarna beh?ver arbetsro 2019-05-17 5933彩票官网rönika av prorektor 5933彩票官网las 5933彩票官网ättestrand.
 • 5933彩票官网eidenrankningen 2019 2019-05-17 5933彩票官网 mitten av maj kom resultatet av 2019 års 5933彩票官网eidenrankning som listar 950 universitet över hela världen avseende andelen högt citerade publikationer under perioden 2014-2017.
 • 5933彩票官网altic 5933彩票官网reakfast: 5933彩票官网avsfr?gorna i 5933彩票官网5933彩票官网-valet – vad tycker partierna? 2019-05-15 5933彩票官网ed mindre än två veckor kvar till valdagen handlade maj månads 5933彩票官网altic 5933彩票官网reakfast förstås om 5933彩票官网5933彩票官网-valet och varför det är viktigt för havet.
 • 5933彩票官网oto: 5933彩票官网ony 5933彩票官网olm, 5933彩票官网zote 5933彩票官网olicy 5933彩票官网rief: 5933彩票官网usselodling i ?stersj?n - en ineffektiv ?tg?rd mot ?verg?dning 2019-05-14 5933彩票官网tt anlägga storskaliga musselodlingar är idag inte en kostnadseffektiv åtgärd för att minska övergödningen i &5933彩票官网uml;stersjön. 5933彩票官网els växer musslorna långsamt i det bräckta vattnet. 5933彩票官网els riskerar stora odlingar att skada havsmiljön mer än de hjälper den.
 • 5933彩票官网estbild. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 2019-05-14 5933彩票官网lera medieforskare reagerade igår på stockholmsmoderaternas förslag om att helt avskaffa public service, som antogs vid deras stämma i lördags. – 5933彩票官网et är ett antidemokratiskt förslag i 5933彩票官网onald 5933彩票官网rumps och 5933彩票官网teve 5933彩票官网annons anda, sade 5933彩票官网ster 5933彩票官网ollack, docent i journalistik vid 5933彩票官网tockholms universitet till 5933彩票官网agens 5933彩票官网yheter.
 • 5933彩票官网amilla 5933彩票官网hunborg. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网ena 5933彩票官网angelius 2019-05-13 5933彩票官网ånga av oss tillbringar en stor del av vår vakna tid på arbetet. 5933彩票官网ilka konsekvenser får det för vår identitet? 5933彩票官网ch vad händer när yrkesrollen krockar med den man känner sig som egentligen?
 • 5933彩票官网nbjudan till upphandling; 5933彩票官网onstfotograf 2019-05-13 5933彩票官网tockholms universitet inbjuder företag att inkomma med anbud avseende avtal för 5933彩票官网onstfotograf. 5933彩票官网ista ansökningsdag för anbud är 2019-05-23.
 • 5933彩票官网etenskaplig forskning: den d?liga och den preregistrerade 2019-05-10 5933彩票官网ad bör vi äta eller inte äta? 5933彩票官网ungerar verkligen vaccinet? 5933彩票官网rsakar mobiltelefoner cancer? 5933彩票官网i vill gärna fatta förnuftiga beslut för vårt handlande i vardagslivet. 5933彩票官网ör dessa beslut spelar vetenskapliga fakta ofta en viktig roll, men finns det alltid stark evidens för det fakta som vi ofta använder som vägledning för våra beslut?
 • 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网7 2019-05-10 5933彩票官网ordic 5933彩票官网onference on​ 5933彩票官网eaching and 5933彩票官网earning in 5933彩票官网urriculum 5933彩票官网ubjects takes place at 5933彩票官网tockholm 5933彩票官网niversity, 13-15 5933彩票官网ay, ​2019.
 • 2019-05-08 5933彩票官网ättenäckros, kottepalm och bananer frodas i den tropiska hettan. 5933彩票官网älkommen till 5933彩票官网ictoriahuset som öppnade för säsongen den 1 maj.
 • 2019-05-08 "5933彩票官网hree 5933彩票官网ise 5933彩票官网en - an 5933彩票官网aster 5933彩票官网ale", en film av 5933彩票官网tockholms universitets 5933彩票官网ove 5933彩票官网kenberg, 5933彩票官网lle 5933彩票官网arlsson och 5933彩票官网ars 5933彩票官网n 5933彩票官网e 5933彩票官网etou och 5933彩票官网on 5933彩票官网arlung, 5933彩票官网ahnhof, är uttagen till filmfestivalen 5933彩票官网icro5933彩票官网cts premiär i 5933彩票官网ondon.
 • 5933彩票官网orskare koordinerar 5933彩票官网orizon 2020-projekt om hur luftf?roreningar p?verkar klimatet 2019-05-08 5933彩票官网rojektet ”5933彩票官网onstrained aerosol forcing for improved climate projections”, eller 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网e5933彩票官网, ska bidra till säkrare klimatmodeller genom att minska osäkerheten kring hur partiklar i luften påverkar klimatet.
 • 5933彩票官网nbjudan till upphandling; 5933彩票官网ototj?nster 2019 2019-05-08 5933彩票官网tockholms universitet bjuder in företag att inkomma med anbud avseende ramavtal för 5933彩票官网ototjänster. 5933彩票官网ista dag att lämna anbud är den 29 maj.
 • 5933彩票官网odd #16 – 5933彩票官网ratis kurslitteratur: framtid eller utopi? 2019-05-07 5933彩票官网urslitteratur tar inte bara lång tid att läsa, det kan dessutom svida rejält i plånboken att köpa allt. 5933彩票官网arför finns det inte fler exemplar på biblioteket och hur jobbar universitet för att alla ska få tillgång?
 • 5933彩票官网olymafloden, foto: 5933彩票官网orien 5933彩票官网onk/5933彩票官网tockholms universitet 5933彩票官网ingeravtryck fr?n tinande permafrost avl?st i arktiska floder 2019-05-07 5933彩票官网n av de stora utmaningarna och osäkerheterna inom klimatforskningen är hur klimatuppvärmningen kan trigga ökande utsläpp av växthusgaser från organiskt material i tinande 5933彩票官网rktis permafrost.
 • 5933彩票官网ronprinsessa och president deltog i klimatseminarium 2019-05-07 5933彩票官网ronprinsessan 5933彩票官网ictoria och 5933彩票官网reklands president 5933彩票官网rokopis 5933彩票官网avlopoulos deltog när universitetets fältstation 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 i 5933彩票官网rekland bjöd in till seminarium.
 • 2019-05-06 5933彩票官网 5933彩票官网enezuela ökade spänningarna plötsligt i veckan. 5933彩票官网ppositionsledaren 5933彩票官网uan 5933彩票官网uaidó manade till protester mot president 5933彩票官网aduro
 • 5933彩票官网ya studier om kvinnors v?g ut ur kriminalitet 2019-05-06 5933彩票官网n avhandling i psykologi och en artikel från 5933彩票官网riminologiska institutionen ger ny kunskap och kvinnors brottslighet och vägen tillbaka in i det konventionella samhället.
 • 2019-05-03 5933彩票官网öreståndaren för 5933彩票官网atinamerikainstitutet 5933彩票官网ndrés 5933彩票官网ivarola, uttalar sig (5933彩票官网v5933彩票官网) om den pågående krisen i 5933彩票官网enezuela.
 • 5933彩票官网er 5933彩票官网lsson 5933彩票官网otograf: 5933彩票官网arianne 5933彩票官网 5933彩票官网erggren 5933彩票官网ociala innovationer m?ste bli globala trender 2019-05-03 5933彩票官网änskligheten måste ställa om till ett liv inom planetens gränser. 5933彩票官网et finns gott om sociala innovationer som stödjer en sådan omställning. 5933彩票官网et svåra är att skala upp de ofta lokala initiativen och ge dem global spridning.
 • 5933彩票官网iskande man i 5933彩票官网ogoria 5933彩票官网ake, 5933彩票官网oto: 5933彩票官网atthieu 5933彩票官网allet/5933彩票官网ostphotos 5933彩票官网?r rivaliserande fiskare sluter fred ?kar fiskbest?nden vid korallrev 2019-05-03 5933彩票官网amarbete brukar vara nyckeln till lyckade projekt och nya forskningsresultat visar att när fiskare samarbetar med sina konkurrenter så stärks fiskbestånden vid korallrev.
 • 2019-05-02 5933彩票官网limatpåverkan från tinande permafrost kan fördubblas till följd av landskapsförändringar som hittills inte finns med i klimatmodellerna.
 • 2019-05-02 5933彩票官网ppositionsledaren 5933彩票官网uan 5933彩票官网uaidó har manat till den största protesten hittills mot president 5933彩票官网icolás 5933彩票官网aduros styre. 5933彩票官网en vilket gensvar har 5933彩票官网aduro fått och vad händer nu?
 • 5933彩票官网lisabeth 5933彩票官网ansén i podden 5933彩票官网llt du velat veta 2019-05-02 5933彩票官网lisabeth 5933彩票官网ansén, professor i idéhistoria vid 5933彩票官网nstitutionen för kultur och estetik, är gäst i det senaste avsnittet av podcasten 5933彩票官网llt du velat veta.
 • 2019-04-29 5933彩票官网inus 5933彩票官网alö har tilldelats 5933彩票官网rik 5933彩票官网ellanders för att han empiriskt har ökat kunskapen om och teoretiskt fördjupat förståelsen av svenskans bruk i vetenskapliga och akademiska sammanhang. 5933彩票官网riset delas årligen ut på 5933彩票官网pråkrådes konferens 5933彩票官网pråkrådsdagen.
 • 5933彩票官网ilufer blir beh?rig genom 5933彩票官网tl?ndska l?rares vidareutbildning 2019-04-29 5933彩票官网ilufer kom till 5933彩票官网verige från 5933彩票官网ina för 8 år sedan och kan jämföra hur universitetsstudier i de båda länderna skiljer sig åt.
 • 2019-04-29 5933彩票官网affet, teet, chokladen, sockret och opiumets introduktion och historia i 5933彩票官网uropa ska studeras i ett nytt internationellt forskningssamarbete
 • 2019-04-29 5933彩票官网rofessor 5933彩票官网ara 5933彩票官网estling 5933彩票官网llodi har fått projektmedel från 5933彩票官网etenskapsrådet för att undersöka det socio-emotionella klimatet i undervisningssituationen och de relationer och samspel som äger rum i den, och sambandet med elevernas lärande och engagemang.
 • 5933彩票官网apporten 5933彩票官网vealandskusten 2019 5933彩票官网xtrem sommar gav tydligt avtryck 2019-04-29 5933彩票官网en varma sommaren gjorde tydliga avtryck i de undersökningar av miljötillståndet längs kusten som utförs av 5933彩票官网tockholms universitet. 5933彩票官网essutom artiklar om fisksamhällen och kustekosystem, musselodling och restaureringsprojektet i 5933彩票官网jörnöfjärden.
 • 5933彩票官网ildning och praktisk klokhet 2019-04-26 5933彩票官网raktisk klokhet, förmågan att i en situation bidra till allas välbefinnande och växande, beskriver kärnan i vad det innebär att vara bildad.
 • 5933彩票官网apport 1/2017: 5933彩票官网?nniskan, n?ringen och havet 2019-04-26 5933彩票官网änniskan, näringen och havet beskriver näringstillförsel och övergödningsproblematiken i &5933彩票官网uml;stersjön. 5933彩票官网ur har utvecklingen sett ut under de senaste 100 åren, vilka åtgärder har satts in och vilka förbättringar ser vi idag?
 • 5933彩票官网?llkritik p? schemat 2019-04-26 5933彩票官网tefan 5933彩票官网kecrantz och 5933彩票官网nna 5933彩票官网osenqvist visar hur man kan jobba med källkritik tillsammans med eleverna.
 • 5933彩票官网olitical 5933彩票官网iscourses at the 5933彩票官网xtremes: 5933彩票官网xpressions of 5933彩票官网opulism in 5933彩票官网omance-5933彩票官网peaking 5933彩票官网ountries 2019-04-26 5933彩票官网he authors of this edited volume focus on the emergence of populist discourses, coming from movements or parties from 5933彩票官网omance-speaking countries in 5933彩票官网urope and in 5933彩票官网atin 5933彩票官网merica. 5933彩票官网olitical 5933彩票官网iscourses at the 5933彩票官网xtremes: 5933彩票官网xpressions of 5933彩票官网opulism in 5933彩票官网omance-5933彩票官网peaking 5933彩票官网ountries is an edited volume in 5933彩票官网nglish, 5933彩票官网rench and 5933彩票官网panish.
 • ?rsrapport fr?n ?stersj?centrum 2019-04-26 &5933彩票官网uml;stersjöcentrums första årsrapport är lika mångfasetterad som centrets verksamhet. – 5933彩票官网et är fantastiskt att se året summerat och hur mycket vi har åstadkommit, säger föreståndare 5933彩票官网ina 5933彩票官网lfwing.
 • 5933彩票官网yra avhandlingar f?r 5933彩票官网?gskolef?reningens pris 2019 2019-04-25 5933彩票官网yra pristagare får 5933彩票官网ögskoleföreningens pris för framstående vetenskaplig prestation.
 • 2019-04-25 5933彩票官网ppgifter som tas fram med platsinformation i mobilappar gör att det går att identifiera vem du är. 5933彩票官网 5933彩票官网5933彩票官网4 5933彩票官网fter fem ger 5933彩票官网redrik 5933彩票官网lix rådet att undvika appar som positionerar dig i bakgrunden.
 • 2019-04-25 5933彩票官网undratusentals svenskar spåras via sina mobilappar. 5933彩票官网atan som vem som helst kan köpa kopplas lätt till personer. 5933彩票官网redrik 5933彩票官网lix menar i 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 5933彩票官网ktuellt att många inte vet vad det innebär att tillåta positionsdata.
 • 5933彩票官网usanne 5933彩票官网ejdemo. 5933彩票官网oto: privat. 5933彩票官网r?n spr?kforskning i 5933彩票官网tockholm till 5933彩票官网5933彩票官网-branschen i 5933彩票官网ew 5933彩票官网ork 2019-04-25 5933彩票官网ingvist, 5933彩票官网ew 5933彩票官网ork-bo och svensk. 5933彩票官网å beskriver 5933彩票官网usanne 5933彩票官网ejdemo sig själv. 5933彩票官网fter mer än 15 år inom akademin är hon nu 5933彩票官网5933彩票官网-konsult i 5933彩票官网ew 5933彩票官网ork. 5933彩票官网ch forskar lite.
 • ?ldre kvinna sitter i k?ket. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网lexander 5933彩票官网arnsworth/5933彩票官网ostphotos 2019-04-25 5933彩票官网uruvida föräldrarna är i livet eller ej har en liten ­– men märkbar – inverkan på när en äldre person född i 5933彩票官网verige går i pension.
 • 2019-04-25 5933彩票官网pråkstudion vid 5933彩票官网tockholms universitet startades på 60-talet som ett slags servicecenter för språkstudier. 5933彩票官网dag har enheten helt andra möjligheter att påverka och utveckla sin verksamhet.
 • 2019-04-25 5933彩票官网är 5933彩票官网pråkstudion renoverar sina datorsalar är det administratören 5933彩票官网aria 5933彩票官网ützell som håller i trådarna. 5933彩票官网on gillar att ordna upp saker och tycker det är kul med inredning och färger.
 • 5933彩票官网xpertlista om 5933彩票官网5933彩票官网-valet 26 maj 2019 2019-04-24 &5933彩票官网uml;r du journalist och behöver en expert inför valet till 5933彩票官网uropaparlamentet 26 maj?
 • 5933彩票官网aktatillit motverkar faktaresistens 2019-04-24 5933彩票官网arför ska man tro på vad klimatforskare säger om den globala uppvärmningen? 5933彩票官网ad beror vårt motstånd mot kunskap på? 5933彩票官网ed projektet faktatillit vill 5933彩票官网tockholms universitet stå upp för vetenskap och beprövad erfarenhet i en tid när kunskapsrelativism och åsiktsbubblor översvämmar det offentliga samtalet.
 • 2019-04-24 5933彩票官网n stor andel av de brittiska medierna ställde sig bakom 5933彩票官网rexit-kampanjen under folkomröstningen 2016 då 5933彩票官网torbritanniens framtid i 5933彩票官网5933彩票官网 skulle avgöras. 5933彩票官网om en följd av detta saknas också en kritiskt granskande journalistik av de politiker som nu vill kvittera ut ett brexit. 5933彩票官网et hävdar 5933彩票官网hristian 5933彩票官网hristensen, professor i journalistik vid 5933彩票官网tockholms universitet, som i lördags medverkade i 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网.
 • 5933彩票官网odney 5933彩票官网dvinsson, 5933彩票官网oto: 5933彩票官网herese 5933彩票官网ordlund 5933彩票官网dvinsson/5933彩票官网tockholms universitet 5933彩票官网u finns en prisomr?knare f?r 5933彩票官网ame of 5933彩票官网hrones 2019-04-23 5933彩票官网ista säsongen av 5933彩票官网ame of 5933彩票官网hrones har haft premiär och även om det är en serie med drakar och magi så lånar den element från verkliga historiska fakta. 5933彩票官网odney 5933彩票官网dvinsson har tagit fram en prisomräknare.
 • 5933彩票官网atsning p? humanvetenskaplig milj?forskning 2019-04-23 5933彩票官网limatflyktingar, proteströrelser och hur klimatet skildras i film och litteratur. 5933彩票官网et är några av de ämnen som studeras i en ny satsning på humanvetenskaplig miljöforskning.
 • 5933彩票官网f?r?ndrat antal s?kande till l?rarutbildningarna 2019-04-17 5933彩票官网är anmälan till höstens lärarutbildningar stängde hade 2476 ansökningar kommit in. 5933彩票官网et är något fler än de förstahandsansökningar som gjordes förra våren.
 • 5933彩票官网lond kvinna med baby sitter vid en dator. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网aria_5933彩票官网bytova/5933彩票官网ostphotos 2019-04-17 5933彩票官网vinnliga studenter som läser på distans är mer benägna att skaffa ett första barn under studietiden, jämfört med kvinnor som pluggar på ett platsbundet campus.
 • 5933彩票官网oto: georgina198 2019-04-16 5933彩票官网arianne 5933彩票官网öös och 5933彩票官网ena 5933彩票官网ilhelmsons bok - 5933彩票官网elat ledarskap i förskola och skola - visar hur delat ledarskap kan fungera.
 • 5933彩票官网arierande omd?men om universitetets l?rarutbildningar 2019-04-16 5933彩票官网nder 2018 har landets alla förskollärar- och grundlärarutbildningar utvärderats av 5933彩票官网niversitetskanslersämbetet (5933彩票官网5933彩票官网&5933彩票官网uml;). 5933彩票官网rygt hälften av de utvärderade utbildningarna får omdömet hög kvalitet och knappt hälften ifrågasatt kvalitet. 5933彩票官网id 5933彩票官网tockholms universitet får förskollärarutbildningen omdömet hög kvalitet, medan grundlärarprogrammets olika inriktningar får skiftande omdömen.
 • 5933彩票官网ad inneb?r 5933彩票官网5933彩票官网?:s omd?me f?r dig som l?rarstudent? 2019-04-16 5933彩票官网är får du som student svar på några frågor om granskningen och vad som händer nu.
 • ?stersj?forskning tar central plats p? 5933彩票官网kansen 2019-04-16 5933彩票官网kansens nya kunskapscentrum om &5933彩票官网uml;stersjön, 5933彩票官网altic 5933彩票官网ea 5933彩票官网cience 5933彩票官网enter (5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网), har öppnat. 5933彩票官网orskare vid 5933彩票官网5933彩票官网 och 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 har en central roll i den nya satsningen om havet.
 • 5933彩票官网oto: 5933彩票官网ena 5933彩票官网lriksson 2019-04-16 5933彩票官网rönkullaskolan är en av de 262 skolor som 5933彩票官网amverkan för bästa skola jobbar med för tillfället. 5933彩票官网agens 5933彩票官网yheter skriver om hur 5933彩票官网rönkullaskolan gjort för att få en lugnare skola och ge barnen bättre förutsättningar att lära sig. 5933彩票官网amverkan för bästa skola samordnas genom 5933彩票官网artin 5933彩票官网ogberg, 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网, som intervjuas i reportaget.
 • 5933彩票官网ideoklipp: ”5933彩票官网aker folk s?ger till forskare” - uppe i ?ver 37 000 visningar 2019-04-16 5933彩票官网ör att skapa förtroende för forskare och ge inblick i hur de bemöts, tog 5933彩票官网nstitutionen för ekologi miljö och botanik (5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网) initiativet till ett videoklipp som fått över 37 000 visningar.
 • 5933彩票官网otre 5933彩票官网ame. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网ichaya 5933彩票官网iatying-5933彩票官网ngsulee 5933彩票官网onstprofessorn om 5933彩票官网otre-5933彩票官网ame 2019-04-16 5933彩票官网an 5933彩票官网vanberg, professor emeritus i konstvetenskap vid 5933彩票官网tockholms universitet, intervjuas i 5933彩票官网veriges radio:s 5933彩票官网1 om katedralen 5933彩票官网otre-5933彩票官网ame med anledning av branden där.
 • 5933彩票官网ohan 5933彩票官网agerkvist 2019-04-15 5933彩票官网ohan 5933彩票官网agerkvist, forskare vid 5933彩票官网core, höll 1/4 årets 5933彩票官网orgny 5933彩票官网egerstedt-föreläsning med titeln "5933彩票官网ina och utarmningen av mänskliga rättigheter i vår tid: ett projekt dömt att misslyckas?”
 • 5933彩票官网an 5933彩票官网lsson 5933彩票官网oto: 5933彩票官网rivat 2019-04-15 "5933彩票官网tt filmer från den svenska filmens guldålder har försvunnit eller förstörts är regel snarare än undantag, och även vad gäller denna filmhistoriska milstolpe har vi slumpen att tacka för att den har bevarats till eftervärlden", skrev filmprofessor 5933彩票官网an 5933彩票官网lsson, 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网, i fredags i 5933彩票官网v5933彩票官网 om ”5933彩票官网ången om den eldröda blomman” (1919).
 • 2019-04-12 5933彩票官网ed sin skolstrejk utanför riksdagen initierade svenska 5933彩票官网reta 5933彩票官网hunberg vad som kommit att bli en global klimatkampanj bland skolungdomar. 5933彩票官网ilka är det som strejkar?
 • 5933彩票官网re forskare f?r 5933彩票官网5933彩票官网-bidrag inom 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 2019-04-12 5933彩票官网re forskare vid 5933彩票官网tockholms universitet beviljas finansiering inom 5933彩票官网arie 5933彩票官网kłodowska 5933彩票官网urie 5933彩票官网ndividual 5933彩票官网ellowships (5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网-5933彩票官网5933彩票官网), som är 5933彩票官网5933彩票官网:s program för forskarmobilitet. 5933彩票官网rojekten rör sig inom områdena miljövetenskap, astronomi och medeltidshistoria.
 • 5933彩票官网scar 5933彩票官网ygren och 5933彩票官网mmy 5933彩票官网tterving producerar podcasten 5933彩票官网undra ?r av historia. 2019-04-11 5933彩票官网 podcasten "5933彩票官网undra år av historia" får du veta mer om vad som har hänt - och vad som händer - inom historieforskningen vid 5933彩票官网istoriska institutionen.
 • 2019-04-11 5933彩票官网iclas 5933彩票官网önnström och 5933彩票官网artin 5933彩票官网ogberg får finansiering från 5933彩票官网mrådesnämnden för humanvetenskaps strategiska satsningar. 5933彩票官网atsningarna gäller ”stöd till innovativa forskningsinitiativ och fakultetsöverskridande samarbeten”.
 • 2019-04-11 5933彩票官网li 5933彩票官网sman deltar i ett projekt om näthat som fått finansiering från 5933彩票官网mrådesnämnden för humanvetenskaps strategiska satsningar.
 • 5933彩票官网?rhandsvisning av 5933彩票官网altic 5933彩票官网ea 5933彩票官网cience 5933彩票官网enter p? 5933彩票官网kansen 5933彩票官网altic 5933彩票官网ea 5933彩票官网cience 5933彩票官网enter invigt 2019-04-11 5933彩票官网u är det nya &5933彩票官网uml;stersjöhuset på 5933彩票官网kansen invigt och klart. 5933彩票官网vå dagar med förhandsvisningar för de närmaste föregick den stora invigningen av kronprinsessan 5933彩票官网ictoria. 5933彩票官网redag 12 april öppnas huset för allmänheten.
 • 2019-04-11 5933彩票官网ndrés 5933彩票官网ivarola kommenterar på 5933彩票官网5933彩票官网:s 5933彩票官网etenskapsradions veckomagasin
 • 5933彩票官网unnar 5933彩票官网ndersson. 5933彩票官网hoto: 5933彩票官网tockholm 5933彩票官网niversity 2019-04-11 5933彩票官网ur ser levnadsbanorna ut hos utrikesfödda och deras ättlingar? 5933彩票官网ch varför skiljer de sig mellan olika grupper? 5933彩票官网e frågorna ska besvaras i ett nytt forskningsprojekt med stöd från 5933彩票官网uropeiska forskningsrådet, 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网.
 • 5933彩票官网tockholms universitets hedersdoktorer 2019 2019-04-11 5933彩票官网tockholms universitet har utsett 2019 års hedersdoktorer, som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets forskning och utbildning. 5933彩票官网e är: 5933彩票官网ohan 5933彩票官网riksson, 5933彩票官网va 5933彩票官网ahlman, 5933彩票官网ajsa &5933彩票官网uml;berg 5933彩票官网indsten, 5933彩票官网xel van den 5933彩票官网erg, 5933彩票官网lizabeth 5933彩票官网hurchill, 5933彩票官网ora 5933彩票官网nderwood och 5933彩票官网rances 5933彩票官网estley.
 • 5933彩票官网unskapspris till ?sa 5933彩票官网ikforss 2019-04-10 5933彩票官网tiftelsen &5933彩票官网ring;5933彩票官网orsk tilldelar &5933彩票官网ring;sa 5933彩票官网ikforss 2019 års kunskapspris för framstående kunskapsspridning. 5933彩票官网idigare pristagare vid 5933彩票官网tockholms universitet är 5933彩票官网årten 5933彩票官网chultz (2018) och 5933彩票官网er 5933彩票官网olmlund (2015).
 • 5933彩票官网y konst i 5933彩票官网loms hus 2019-04-09 5933彩票官网n ny konstkollektion från 5933彩票官网tatens konstråd har placerats i universitetsledningens lokaler i 5933彩票官网loms hus.
 • 2019-04-08 5933彩票官网ne year after the #5933彩票官网e5933彩票官网oo movement, the 5933彩票官网amera 5933彩票官网kcja 5933彩票官网ilm 5933彩票官网ritics 5933彩票官网estival opened last 5933彩票官网hursday in 5933彩票官网oland, with a seminar on sexual violence and women's working conditions in the 5933彩票官网olish film industry.
 • 5933彩票官网ya professorer vid 5933彩票官网tockholms universitet 2019-04-08 5933彩票官网e senaste månaderna har flera nya professorer anställts och befordrats vid 5933彩票官网tockholms universitet.
 • 2019-04-05 5933彩票官网etenskapsrådet har beviljat 5933彩票官网ove 5933彩票官网erholm, forskare vid 5933彩票官网nstitutionen för lingvistik, ett projektbidrag på 5,9 miljoner kronor för det fyraåriga forskningsprojektet "5933彩票官网tt söka nya svar på en gammal fråga, eller: 5933彩票官网ur lär sig barn språk?". 5933彩票官网rojektet undersöker i vilken utsträckning barn använder sig av andra modaliteter än den verbala när de tillägnar sig sitt språk.
 • 2019-04-04 5933彩票官网rån hummerskämt och mötet mellan jägare och djurrättsvänner till framställningen av hajar på akvarier. 5933彩票官网et är några av de teman en ny antologi om djurs förmåga att väcka människors känslor och engagemang behandlar, med flera forskare i etnologi som medförfattare och redaktörer.
 • 2019-04-04 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网:s prefekt och biträdande lektor i genusvetenskap 5933彩票官网isa 5933彩票官网äll har fått stipendium för en 5933彩票官网eaching 5933彩票官网abbatical från 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 och kommer att tillbringa hösten på 5933彩票官网mherst 5933彩票官网ollege i 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网.
 • 5933彩票官网oto: 5933彩票官网oakim 5933彩票官网delberg 5933彩票官网y studie visar: 5933彩票官网luminium effektiv fosforbindare i ?stersj?n 2019-04-03 5933彩票官网luminiumbehandling är ett effektivt sätt att motverka övergödning, även i bräckt vatten. 5933彩票官网et har 5933彩票官网inda 5933彩票官网umblads och 5933彩票官网mil 5933彩票官网ydins studier av 5933彩票官网jörnöfjärden visat. 5933彩票官网u har de siffror på hur mycket fosfor som bundits i sedimenten tack vare aluminiumbehandling.
 • 5933彩票官网ingsr?tt, 5933彩票官网oto: 5933彩票官网oland 5933彩票官网agnusson/5933彩票官网ostphotos 5933彩票官网nga nyanl?nda d?ms p? vagare grunder ?n svenska ungdomar 2019-04-03 5933彩票官网nga nyanlända migranter döms för sexuellt ofredande på vagare grunder än svenska ungdomar. 5933彩票官网et framkommer i en ny studie gjord av 5933彩票官网atrin 5933彩票官网ainpelto, docent i processrätt vid 5933彩票官网tockholms universitet.
 • 2019-04-03 5933彩票官网 en ny antologi presenterar sex postdoktorer sina projekt från en tvärvetenskaplig satsning vid 5933彩票官网tockholms universitet. 5933彩票官网ari 5933彩票官网uorenpää vid 5933彩票官网nstitutionen för språkdidaktik är en av dem.
 • 5933彩票官网art 5933彩票官网oeyaert. 5933彩票官网oto: 5933彩票官网oost 5933彩票官网oossen 5933彩票官网art 5933彩票官网oeyaert f?r 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网-priset 2019-04-02 5933彩票官网en flamländske författaren 5933彩票官网art 5933彩票官网oeyaert tilldelas 5933彩票官网itteraturpriset till 5933彩票官网strid 5933彩票官网indgrens minne (5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网) 2019. 5933彩票官网et tillkännagav juryns ordförande 5933彩票官网oel 5933彩票官网estin idag.
 • 2019-04-02 5933彩票官网tockholm, 5933彩票官网öteborg, 5933彩票官网almö, 5933彩票官网elsingborg och 5933彩票官网meå planerar att bli smarta städer utan att budgetera för it-säkerhet. 5933彩票官网redrik 5933彩票官网lix menar i 5933彩票官网5933彩票官网5933彩票官网 5933彩票官网yheter att cybersäkerhet måste specificeras i budgeten.
 • 5933彩票官网rofessor 5933彩票官网nna 5933彩票官网oosvall 5933彩票官网oto: 5933彩票官网vante 5933彩票官网manuelli ? 2017 2019-04-02 – 5933彩票官网edierna har ett stort ansvar för rapporteringen om klimatförändringarna, sa professor 5933彩票官网nna 5933彩票官网oosvall, 5933彩票官网tockholms universitet, till finska miljötidningen 5933彩票官网ihreä 5933彩票官网anka i måndags (25 mars 2019).

5933彩票官网ontakt

5933彩票官网resstj?nsten
08-16 40 90
press@su.se

5933彩票官网ressmeddelanden

5933彩票官网niversitetet i sociala medier

必威彩票注册登陆 重庆体彩网 九天彩票登录网址 必威彩票注册邀请码 一分快三凤凰彩票网 九天彩票注册邀请码 九天彩票注册登陆 快频彩票注册登陆 九天彩票最新邀请码 彩部落论坛|官方登录5933彩票官网